TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

Blog toukokuuta 03, 2016

Digital Manufacturing - Digitaalinen tuotanto

Me Enfolla tiedämme, että koko valmistavalla teollisuudella on edessään mullistuksia. Muutosten moottorina toimivat digitaaliset trendit ja mahdollisuudet, joita joskus kutsutaan myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi.

Neljännen teollisen vallankumouksen taustalla on lukuisia samanaikaisia, toisiinsa liittyviä olosuhteiden ja teknologian kehitysaskelia. Nykypäivänä asiakkaat näyttävät suunnan eri teollisuudenalojen kehitykselle. Asiakas saattaa ensin tehdä ostoksia Amazonista ja seuraavassa hetkessä etsiä tietoa mahdollisista tulevista vikatilanteista tuotteen tukialustan kautta.

Internet of Everything tai Internet of Things (IoE/IoT; teollinen internet) edistää fyysisen ja digitaalisen maailman yhteensulautumisen ensimmäistä aaltoa. Tuotantoteollisuudessa IoE/IoT näyttäytyy yhtenä "Teollisuus 4.0:n" suurista mahdollistajista, sillä se on keino viedä tehdastuotannon tehokkuus aivan uudelle tasolle. Kaupallisessa mielessä IoE/IoT taas on sen teknisen muutoksen ytimessä, jossa perinteisistä tuotteista leivotaan älytuotteita. Tuotteet ovat yhteydessä eri paikkoihin, jakavat tietoja ja tuovat tarjolle palveluita, jotka kaikki yhdessä ohjaavat siirtymää tuotteista palveluihin sekä uusien lisäarvoa tuovien palvelujen ja aivan uusien liiketoimintamallien syntyä.

Sellaiset teknologiat kuin perinteinen ja robottivetoinen prosessiautomaatio, edistyksellinen analytiikka, kognitiivinen tietojenkäsittely ja oppivat koneet viitoittavat tietä digitaalisen työn seuraaviin vaiheisiin. Ensimmäisessä vaiheessa ihminen korvattiin koneella toistoa vaativissa, yksinkertaisissa tehtävissä, mutta nyt tietokoneet ottavat hoitaakseen yhä enemmän tehtäviä, joita aiemmin pidettiin hyvin inhimillisinä, yksilöllisinä tai ihmisjärjen käyttöä vaativina.

Pilvipalvelut voidaan jo kruunata tietotekniikan kuninkaiksi: kaikki talouden ja teollisuuden alat siirtyvät yhä kiihtyvällä vauhdilla pilveen. Pilvi on taustainfrastruktuuri, jonka avulla kaikki muu tekninen kehitys on nyt mahdollista.

Jatkuvilla toimituksilla pyritään poistamaan ylimääräinen aines digitaalisesta kehitysprosessista. Muutostahti nopeutuu koko ajan, vaatimukset lisääntyvät, ja liiketoimintastrategioissa, taktisissa suunnitelmissa ja operatiivisella tasolla linjataan monenlaisia toimenpiteitä. Tämä edellyttää digitaalisten tuotteiden luomisnopeuden ennennäkemätöntä kiihtymistä. Se on jatkuvien toimitusten rooli tässä asetelmassa.

Me Enfossa olemme jo hyvin pitkään tehneet töitä monien pohjoismaisten valmistavan teollisuuden yritysten ja niiden globaalien brändien parissa. Meillä on kokemusta koko liiketoimintaa tukevista IT:n ydinpalveluista, valmistusprosessien tuottavuutta tehtaissa parantavasta palvelujen ja omaisuuden hallinnasta sekä digitaalisesta tuotekehityksestä, joka tuo perinteisiin tuotteisiin ja palveluihin uuden lisäarvokerroksen. Nämä kaikki ovat keskeisiä rakennuspalikoita siirtymässä perinteisestä valmistuksesta digitaaliseen valmistukseen.

Enfolaisina voimme ylpeinä todeta, että tunnemme kaikki tässä kuvatut mullistavat ilmiöt kuin omat taskumme. Organisaatiomme on järjestetty osaamisalueittain, ja olemme jokaisella osa-alueella alamme eliittiä. Tästä syystä onnistumme myös rekrytoimaan huippuosaajia joukkoomme. Nyt olemme yhdistäneet erikoisosaamisemme laajaan toimialakokemukseemme tuotantoteollisuudesta – ja niin Enfon digitaalisen tuotannon palvelut näkivät päivänvalon.

Pysy kuulolla, kerromme pian lisää.

Lue lisää digitaalisesta tuotannosta

muut osaamisalueet ja tarjoomat