TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

tammikuuta 21, 2016

Sähköasiakkaiden uudet asiakaskokemukset

Datahub on tulevaisuuden sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon keskitetty ratkaisu. Sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välillä kulkeva markkinaprosesseihin liittyvä tieto tullaan siirtämään tähän tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin. Järjestelmän tavoitteena on mm. nopeuttaa ja tehostaa prosesseja, kuten myyjänvaihtoja ja muuttoja, ja parantaa datan laatua.


Sähkön kuluttajille datahub ei näy suoraan millään tavalla, eikä kuluttajilla ole suoria yhteyksiä järjestelmään. Kuitenkin Datahub parantaa asiakkaan kokemusta palvelutilanteissa, kun asiakkaan tiedot ovat välittömästi myyjän saatavilla. Esimerkiksi myyjänvaihtotilanteessa myyntiyhtiön asiakaspalvelija voi kertoa sopimuksen syntymisestä asiakaspalvelutilanteessa nykyisen viiden päivän odotusajan sijaan. Lisäksi datahub mahdollistaa täysin uusia palveluita, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota sähkönkäyttäjille esimerkiksi mittaustietoon perustuen. Toivottavasti näemme tämän osalta uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka lisäävät sähkönkäyttäjien tyytyväisyyttä sähkömarkkinaan.


Energiayhtiöille tämä tarkoittaa muutoksia järjestelmiin ja myös toimintatapoihin. Tulevaisuudessa tiedonvaihdon osapuolia on vain yksi. Asiakas-, sopimus-, käyttöpaikka- ja mittaustiedot löytyvät kaikkien yhtiöiden osalta samassa formaatissa yhdestä yhteisestä paikasta. Tietojen oikeellisuus korostuu keskitetyssä järjestelmässä, mikä lisää jokaisen yhtiön velvollisuutta huolehtia omasta datastaan, mutta samalla vähentää virheitä ja tehostaa toimintoja kaikkien osalta perusdatan ollessa kunnossa.  


Datahub luo edellytykset myös sähkön harmonisoidulle vähittäismarkkinoille Pohjoismaissa. Ehkä datahubien myötä norjalaiset alkavat ostaa halpaa sähköä Suomesta. Suomen projekti on kuullut kokemukset Tanskan tuotannossa olevasta datahubista ja seuraa tarkkaan Norjassa käynnissä olevaa projektia. Norjan vastaava järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 2017. Ruotsalaiset ovat hieman Suomea jäljessä omassa projektissaan.

 

Osana teknistä työryhmää


Datahub on valtava projekti ja sen läpiviemiseksi on perustettu jo viime vuonna kolme sidosryhmiin liittyvää työryhmää: prosessityöryhmä, tekninen työryhmä ja seurantaryhmä. Prosessityöryhmän tarkoituksena on määritellä liiketoimintaprosessit datahubiin ja varmistaa, että malli palvelee tulevaisuuden tarpeita. Työryhmä koostuu sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden edustajista. Tekninen työryhmä taas muuntaa prosessityöryhmän laatimat liiketoimintaprosessit tiedonvaihtokuvauksiksi. Soveltamisohjeet tehdään prosessikuvausten ja tietomallin mukaan. Tekninen tiedonsiirto on tärkeä vaihe ja siinä työryhmä ottaa kantaa tietoturva- ja suorituskykyasioihin sekä käytettäviin rajapintoihin. 

Tekninen työryhmä koostuu toimialaedustajista, tietojärjestelmätoimittajien edustajasta sekä Fingridin omista edustajista. Itse edustan työryhmässä sanomaliikenneoperaattoreita. Työskentely teknisessä työryhmässä on ollut mielenkiintoista. Lokakuusta lähtien olemme pohtineet miten prosessit sujuisivat mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että kaikilla tarvittavilla osapuolilla olisi heti muutosten jälkeen käytettävissä ajantasainen ja oikea tieto. Mikä tieto on tarpeellista ja kuka sitä tarvitsee mihinkin asiaan? Mitä tietoja tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitaan?


Kohti parempaa tiedonvaihtoa


Datahub tulee aiheuttamaan suuria uudistuksia energiatoimialan tietojärjestelmiin. Näin ollen nyt olisikin hyvä hetki pysähtyä miettimään millainen olisi järkevä malli toimia sähkömarkkinoilla tulevaisuudessa. Datahub on vielä määrittelyvaiheessa ja työhön voi nyt vaikuttaa. Datahub tulee olemaan seuraavien vuosikymmenten työväline. Tulevaisuudessa siirron laskutus voi perustua kulutuksen sijaan esimerkiksi tehoon ja yksi vaihtoehto voisi esimerkiksi olla entistä voimakkaampi myyjävetoinen malli, jolloin asiakkaalla on ainoastaan yksi sopimus myyjän kanssa. Asiakaslähtöistä kehityskulmaa ei myöskään saa unohtaa, vaan loppukäyttäjän näkökulmasta on muistettava, että usein asiakas haluaisi, että sopimuksia on vain yksi ja yhdellä laskulla on kaikki energiaan liittyvät kulut. Asiakasta kiinnostaa harvoin, miten se on teknisesti saatu aikaan. Datahubin pitäisi luoda kestävää pohjaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille.


Kaiken kaikkiaan Datahub on yksi mielenkiintoisimmista projekteista, mitä energia-alalla on tällä hetkellä menossa. Kannustankin kaikkia toimialalla olevia tutustumaan materiaaleihin ja kommentoimaan Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit Datahubissa luonnosta helmikuun 19. päivään mennessä. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa asiaan.  


Dokumentit ja lisätietoa Datahubista löytyy Fingridin nettisivuilta:

http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/datahub/Sivut/default.aspx

 


Merja Toikko


Kirjoittaja toimii Enfolla talousprosessipalveluiden yksikössä vanhempana asiantuntijana. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus energiatoimialasta. Merja on myös datahubin teknisen työryhmän jäsen.