TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

Blogi marraskuuta 07, 2017

Alkuun pääseminen älykkäiden tuotteiden kanssa – Tuleeko pyörä keksiä uudelleen?

Tänä vuonna minulla on ollut mahdollisuus tavata useita asiakkaita valmistavan teollisuuden saralta. Kutsun tätä mahdollisuudeksi, sillä asiakkailla ja Enfolla tuntuu olevan täysin sama agenda. Tavallisesti keskustelu alkaa asiakkaan tarinalla heidän tuotteestaan, jota he ovat valmistaneet ja myyneet usean vuoden ajan. Mikä usein nousee keskusteluissa esiin on koventunut kilpailu sekä kotimaassa, että globaalisti mikä pienentää katetta jatkuvasti. Usein tässä vaiheessa kysyn, mikä todella erottaa tuotteenne kilpailijoista ja mikä estää kilpailijoita kopioimalla tuotettanne ja myymällä sitä edullisemmin tai jopa kehittämään siitä paremman version? Pian yhdessä ymmärrämme, että haaste on todellakin olemassa ja sille tulisi tehdä jotakin.

Useimmat asiakkaani ymmärtävät, että heidät täytyy muuttaa ajattelutapaansa siitä mitä he ovat tähän saakka myyneet ja kuinka he ovat sen tehneet. Tällöin kuvaan astuu mahdollisuus tehdä olemassa olevista tuotteista älykkäämpiä. Kuinka tämä sitten tapahtuu? Yksinkertaistettuna se tarkoittaa automaattista ja jatkuvaa datan keräämistä olemassa olevasta tuotteesta, muista siihen liittyvistä osista ja palveluista sekä järjestelmistä. Datan avulla on mahdollista kehittää itse tuotetta sekä sen ympärille uusia lisäarvopalveluita. Useat asiakkaat ovatkin jo valmistautuneet tähän liittämällä tuotteisiin IoT-valmiuksia.

Mikä sitten estää yrityksiä tekemästä tuotteistaan älykkäämpiä? Oman kokemukseni mukaan siihen on kolme syytä. Ensimmäiseksi tarvitaan idea, sen jälkeen täytyy saada tukea johtoryhmältä ja viimeiseksi tarvitaan tekninen ratkaisu. Meillä Enfossa on mittavaa kokemusta siitä, kuinka ratkaisemme kaikki edellä mainitut. Karkeasti voidaan sanoa, että on olemassa kaksi vaihtoehtoa teknisen ratkaisun toteutukseen. Vaihtoehtona on joko valita suuren toimittajan standardiratkaisu ”commercial off-the Shelf (COTS) tai koota ratkaisu itse olemassa olevista komponenteista.  

Minulla oli jokin aika sitten kiinnostava keskustelu potentiaalisen asiakkaan kanssa, joka pohdiskeli ratkaisua juuri näiden kahden teknisen toteutuksen välillä. Tulisiko heidän valita suurten toimittajan valmis ratkaisu vai käyttää tarjolla olevia pilvikomponentteja, jolla ratkaisu voitaisiin räätälöidä yrityksen tarpeisiin? Valmiin ratkaisun ostaminen tekisi implementoinnista nopeampaa eikä vaatisi asiakkaan puolelta niin paljoa sitoutumista. Asiakkaan ei tarvitsisi sitoa projektiin omia kehittäjiä tai asiantuntijoita, sillä toimittaja olisi vastuussa kehityksestä. Kuitenkin, olemassa olevien komponenttien käyttö takaisi yksilöllisen ratkaisun yksilöllisiin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.  

Asiakkaiden kanssa keskustellessani he usein sanovat, että yksi menestyksen salaisuuksista on ollut heidän oma päämäärätietoisuuteensa ja innovointikykynsä yhdistettynä tietotaitoon, joka heillä omasta liiketoiminnastaan on. Tämä ei automaattisesti tarkoita, että Smart Products –toteutus olisi rakennettava kustomoidusti komponenteista, mutta yksi asiakkaani kuvasi tätä osuvasti: ”Käyttämällä suurentoimittajan valmisratkaisua voimme saavuttaa 80% tavoitteestamme, mutta minä uskon, että juuri ne viimeiset 20% ovat se erottava tekijä kilpailussa”

Itse ajattelen juuri samoin. Saavutetaanko standardiratkaisulla tavoitteenne sataprosenttisesti? Todennäköisesti vastaus on ei. Kysymys kuuluukin, kuinka merkityksellistä ovat ne loput 20% jotka standardiratkaisulla jäävät saavuttamatta. Oman kokemukseni mukaan tuo osuus mahdollistaa nopeuden, joustavuuden ja sen terävyyden mitä jatkuva innovointi edellyttää, jos tavoitteena on olla johtava toimija ei seuraaja markkinoilla.

Fredrik Khan,

Enfo Sales