TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

blog toukokuuta 03, 2018

Pilvi-hypestä tosimaailman realiteetteihin – miten sitä pitäisi hallita?

As every fairy tale comes real I, I've looked at clouds that way (Clouds by Hole)

 
Mitä ihmettä tehdä sillä kaikella ylimääräisellä ajalla, joka pilveen siirtymisen seurauksena on käytettävissä liiketoiminnan kehittämiseen?
 
Pilvi-hypetys alkaa pikkuhiljaa hiipumaan – onneksi – ja fokuksen suuntaaminen oikeisiin asioihin lisääntyy. Lopulta meillä on pilven myötä kuitenkin vain tehokkaammat ja helppokäyttöisemmät työkalut ja varastotilat. Vuokralla. Suurimmalle osalle organisaatioita pilven tärkein ominaisuus on vuokrasopimusten joustavuus ja nopea saatavuus. On helppo sitoutua ajatustasolla johonkin, josta pääsee helposti eroon vaikka heti. Todellisuus sitoutumisessa on kuitenkin toinen. Varasto (pilven tallennustila), logistiikka (integraatiot) ja tuotantokoneet (sovellukset) eivät tuosta vain muutu. Ne ovat elintärkeä osa liiketoimintaa ja on ymmärrettävä mihin sitoutuu, millaisilla ehdoilla ja miten pitkäksi aikaa.
 
Pilvipalvelut on hypen tohinassa kuvattu usein kaiken pelastavana sateentekijänä. Niitä on markkinoitu mobiliteetin, kustannussäästöjen, rajattomien resurssien ja innovaatioiden avulla. Asiakkaan budjetti on kuitenkin rajallinen ja kehitykselle on määritettävä innovoinnin painopistealueet. Jotta budjetti ja omat rahkeet riittävät, on kehityksen painopistealueiden ulkopuolelle jäävän osuuden oltava vakaa. 
 
Jotta pilvipalveluista saadaan niiden todelliset hyödyt ulos, on asioita tehtävä toisin, on muututtava organisaationa. DevOps-menetelmällä ylläpidettävät mikropalvelut eivät tee liiketoiminnasta ketterää, jos liiketoiminta ei sitoudu samaan kehitysmalliin ja tuota jatkuvaa syötettä kehittäjille. O365 ei paranna yhteistyötä, jos edelleen luodaan dokumentteja ja jaetaan ne sähköpostilla. Analytiikka ei mahdollista parempia ja nopeampia päätöksiä, jos lähdedata on puutteellista. Voimme tehdä vähemmillä resursseilla paljon enemmän kuin ennen. Tekemisen määrä kasvattaa riskejä, joiden hallintaan tarvitaan sääntöjä, kontrolleja, valvontaa, mittareita ja ennen kaikkea palveluintegraatio-osaamista. Yksittäisen pilvipalvelun kohdalla on minimissään kaksi osapuolta, Asiakas ja palvelun tuottaja. 
 
Pilvipalvelut ovat vahvasti standardoituja sisällön ja vastuiden suhteen, jolloin Asiakkaalla on oltava kyvykkyys hoitaa itse palvelun ulkopuolelle jäävät vastuut tai se on hankittava kolmannelta osapuolelta. Kysymys kuuluu: Kuka vastaa siitä, että kokonaisuus on ja pysyy hallinnassa? Niin tylsää kuin se onkin, on huolehdittava päätelaitteista, käyttäjistä, sovelluksista, verkoista ja vietettävä laatuaikaa tiukkenevien säädösten, kuten GDPR:n parissa. Kaiken lisäksi tämä tylsä osuus pitäisi tehdä vuosi vuodelta halvemmalla. Tällä bimodaalin IT:n pelikentällä puhuva ja pussaava kumppani on oikea valinta. Aidon tekemisen kautta kerätty palveluintegraation osaaminen raivaa esteitä ja vapauttaa resursseja siihen, mitä varten IT-osastot lopulta ovat olemassa: tiedonhallinnalle.
 

 

jani pajula

Jani Pajula, Digital Rockstar 

Lue lisää pilvipalveluistamme 

Tämä blogi on osa blogisarjaa ja seuraavassa osassa käsittelemme tiedonhallinnan merkitystä pilvipalveluihin siirryttäessä.