364
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

ota yhteyttä

Haluan siirtyä digitaaliseen dimensioon

Valdation:
* Etunimi:
* Sukunimi:
Yritys:
Puhelinnumero:
* Sähköposti:
Maa:
* Viesti:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
Enfon Talousprosessipalvelut auttaa valmistautumaan datahub-uudistukseen

Blogi helmikuuta 28, 2017

Datahubin käyttöönotto – ei pelkästään ATJ-projekti

Suomen sähkömarkkinoilla on käynnissä laajuutensa puolesta merkittävä hanke, jossa sähkön vähittäismarkkinoilla toimivien osapuolten välinen tiedonvaihto keskitetään yhteen paikkaan – datahubiin. Tällä korvataan nykyisin käytössä olevat tiedonvaihtosanomat, yhtenäistetään tietomuodot ja toimintaprosessit. Hanke käynnistyi keväällä 2015 ja datahubin tuotannollinen käyttö tulisi alkaa loppuvuonna 2019.

TOIMIJOIDEN TULISI NÄHDÄ DATAHUB MAHDOLLISUUTENA KEHITTÄÄ ASIAKKAILLE UUSIA PALVELUITA, JOLLOIN DATAHUB EI ENÄÄ OLISIKAAN PAKOLLINEN - RAHAA KULUTTAVA - PROJEKTI. 

Ari Voutilainen, Vice President, Energy & Utilities Business, Enfo

Datahubin onnistunut käyttöönotto on kaikkien markkinaosapuolten – myös sähkön käyttäjien - edun mukainen. Tämän vuoksi osapuolten tulisikin panostaa datahub-projektien onnistuneeseen läpivientiin ja palveluiden yhdessä sovitun aikataulun mukaiseen käyttöönottoon.

Tällä hetkellä sähkömarkkinatoimijoilla näyttää olevan hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mihin asioihin onnistuneen datahub-projektin tulee ottaa kantaa. Liian moni näkee projektin pelkästään IT-järjestelmähankkeena, jossa asiakastietojärjestelmän (ATJ) toimittaja korvaa nyt käytössä olevan järjestelmäversion uudella, jossa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtosanomiin liittyvät toiminnallisuudet on korvattu datahub-yhteensopivilla sanomilla.

Tämän lisäksi ATJ-toimittaja muuntaa järjestelmässä olevat käyttöpaikkatunnukset datahub-määritysten mukaisiksi. Koko datahub-projekti nähdään siis teknisenä tietojärjestelmään ja sen sisältämiin tietoihin kohdistuvana suorituksena, jonka järjestelmätoimittaja toteuttaa.

Yllä mainitut tehtävät ovat toki merkityksellisiä ja keskeisiä onnistuneen projektin näkökulmasta, mutta onnistunut datahub-käyttöönotto vaatii paljon muutakin. Tämän vuoksi näkisin, että datahub-projektia suunnitellessa tulisikin muutostarpeet selvittää yhtiön kaikkien prosessien, toimintojen sekä tietojärjestelmien näkökulmasta. Tämän selvitystyön tehneet toimijat havaitsevat, että enemmistö työstä tehdään ihan muualla kuin ATJ-järjestelmän ympärillä:

  • Sähköyhtiöiden toiminnoista osa tulee siirtymään datahubiin. Siirtyminen vaikuttaa näitä toimintoja tuottaviin prosesseihin ja ihmisiin sekä työvälineisiin. On mahdollista, että jonkun tällä hetkellä käytössä olevan tietojärjestelmän käyttötarve häviää kokonaan tai muuttuu olennaisesti.
  • Datahubissa yksi asiakas esiintyy vain kerran. Monilla sähköyhtiöillä esim. kaupunkikonsernin osat ovat omia asiakkuuksiaan. Tämän rakenteen purkaminen on monille yhtiöille suuri työ ja vaikuttaa useisiin järjestelmiin.
  • Muutostarpeita on merkittävä määrä prosesseissa, ihmisten tekemisessä ja tiedoissa. Näihin muutoksiin on tarpeen varautua hyvällä ja kattavalla läpikäynnillä, jonka perusteella laaditaan siirtymäsuunnitelma. Näin tehden projektista tulee ennalta suunniteltu ja hallittavissa oleva työ.

Osa sähkömarkkinoiden nykyisistä tai tulevista toimijoista näkee datahubin helpottavan markkinoilla toimimista tai markkinoille tulemista. Nämä toimijat odottavatkin datahubin käynnistymistä suurella innokkuudella. Muidenkin toimijoiden tulisi nähdä datahub mahdollisuutena kehittää asiakkaille uusia palveluita, jolloin datahub ei enää olisikaan pakollinen – rahaa kuluttava – projekti.

Ari Voutilainen

Ari Voutilainen
Vice President, Energy & Utilities Business
Kirjoittajalla on pitkä kokemus energia-alalta ja hän auttaa Enfon energia-asiakkaita nykyaikaistamaan sekä taloushallintoaan että sen liitännäisiä prosesseja.

 

 

Lue, miten Kuopion Energia otti datahubin haltuun Enfon DatahubScanin avulla >>