364
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

ota yhteyttä

Haluan siirtyä digitaaliseen dimensioon

Valdation:
* Etunimi:
* Sukunimi:
Yritys:
Puhelinnumero:
* Sähköposti:
Maa:
* Viesti:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

maaliskuuta 03, 2016

Digitalk: Hankintaprosessi kuntoon nyt!

Saapuvien laskujen tarkistaminen on yrityksissä yleisin hankinnan kontrollitoimenpide. Valitettavasti se ei aina toimi kovin hyvin. Tämä on todennäköisesti tilanne sinunkin yrityksessäsi. Taloushallinnon digitalisaation ja talousprosessien kehittämisen avulla yrityksen taloushallinnon resurssit voidaan viimein vapauttaa fiksumpiin hommiin.

Hankintojen tekeminen saattaa kuulostaa varsin arkipäiväiseltä toiminnalta. Kyseessä on yrityksien jokapäiväinen rutiinitoimi. Ydinliiketoimintana sitä ei moni pidä.

Hankintaprosessi tarjoaa useille yrityksille suuren, mutta huonosti tunnistetun kehityspotentiaalin. Tiedetäänkö sinun yrityksessäsi, tilataanko tavaraa ja palveluita oikealla hinnalla, oikeita määriä ja oikeaan aikaan? Tilataanko niitä oikealta toimittajalta? Ennen kaikkea, tilataanko niitä edes todelliseen tarpeeseen?

Monissa yrityksissä kyse on esimerkiksi siitä, että keskitetty hankintaprosessi ja toimittajien kanssa tehtävät sopimusneuvottelut eivät jaa oikeaa tietoa organisaatiossa riittävän läpinäkyvästi, eikä keskitetyn hankinnan tarjoamia mahdollisuuksia jalkauteta eikä valvota riittävästi. Tämä johtaa nopeasti mm. ehtojen vastaiseen ”villiin hankintaan”.

Tyypillinen esimerkki on yrityksen IT-hankintaprosessi. Teleoperaattoreiden ja tavarantoimittajien kanssa solmitut sopimukset saattavat usein olla joko vanhentuneita, keskeisiltä ehdoiltaan muuttuneita tai niitä ei enää edes noudateta. Yrityksissä tulisikin jatkuvasti käydä läpi, mitkä sopimukset ovat edelleen voimassa, millaisilla ehdoilla ja mitkä niistä ovat yrityksen kannalta edes kannattavia. Se on yrityksen etu. Esimerkiksi IT-sopimusten parempi hallinta saattaa säästää yritykselle suuria summia vuositasolla.

Tilaamisen hallinnan kuntoon laittaminen tuokin yrityksen hankintaprosessiin tehoa ja parantaa kannattavuutta luomalla suoria säästöjä. Se mahdollistaa myös tehokkaampia liiketoimintaprosesseja koko yrityksen tasolla.

Digitalisaation ansiosta se, mikä ennen tehtiin käsin ja kalliisti, voidaan nyt tehdä sähköisesti. Hankintaprosessin digitalisoinnin ansiosta virheet poistuvat, kun tilaus tehdään oikeilla ehdoilla ja yhdessä sovituilla pelisäännöillä alusta alkaen.

Kun toimittajien kanssa sovitut sopimusehdot ja yrityksen tilauksissaan noudattamat käytännöt saatetaan sähköiseen muotoon, voidaan sopimusehtojen voimassaolon ja tilausten sisällön varmistus tehdä heti tilatessa automaattisesti, ja estää väärien laskujen ja sovitusta poikkeavien tilausten syntyminen jo etukäteen.

Samalla yrityksen taloushallinnon ja hankinnan resurssit voidaan suunnata aitoon liiketoiminnan tukeen, eikä turhiin rutiineihin, kuten toimittajien laskujen manuaaliseen käsittelyyn siinä vaiheessa kun tilaus on jo tehty ja vastaanotettu mahdollisesti väärin ehdoin.

Kirjoittaja Senior Consultant Roope Rauhalinna auttaa Enfolla asiakkaitaan löytämään talousprosesseista tehostamispotentiaalin ja vapauttamaan alan ammattilaiset aitoon liiketoiminnan tukeen.

Enfo on sähköisen taloushallinnon automatisoinnin asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan löytämään resursseja syövistä taloushallinnon prosesseista keskeiset ongelmakohdat. ja tuo yrityksen villiintyneeseen ostotoimintaan taas järkeä. Enfo tunnistaa hankintaprosessien poikkeamat ja pullonkaulat, sekä antaa niihin selkeät kehitysehdotukset, jotka toteuttamalla asiakkaan hankintaprosessi voi saavuttaa tavoitteensa oikea-aikaisista, -hintaisista ja sisältöisistä hankinnoista..

Kirjoittaja, Senior Consultant Roope Rauhalinna toimii Enfolla Financial Process Service –liiketoiminta-alueen konsulttina.