TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
Enfon blogi: ideatulvasta tuotekehitykseen

Blogi maaliskuuta 14, 2017

Ideatulvasta tuotekehityksen tarkoitukseen

Sampo Lehtiniemi valottaa blogissaan, miten Enfon New Energy Customer Experience -palveluiden kehittämisprosessi eteni. Ryhmän yhteinen suunta ja vaihtoehtojen systemaattinen arvottaminen ratkaisevat lopputuloksen, mutta sopivissa kohdissa tapahtuva ulkopuolinen arviointi parantaa kokonaisuutta.

Vihdoinkin, kun organisaatiot ovat räjäyttäneet ulkopuolisten ideoiden vastaanottamisen patonsa, on tullut aika rakentaa harkittuja kanavia eri purojen virran suuntaamiseksi oikeaan tarkoitukseen. Asiakkaiden osallistuttaminen, havainnointi ja ideoinnin joukkoistaminen ovat nyt suosittuja kehityskeinoja niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Myös Enfon tuotekehityksessä on hyödynnetty osaa näistä New Energy Customer Experience -palveluiden kehittämisessä. Sopivien työvälineiden valitsemisen lisäksi olennaista on tietää, missä kohdassa mitäkin keinoa tarvitaan ja kuinka paljon.

Roberto Vergantin tuore kirja “Overcrowded: Designing Meaningful Products in a World Awash with Ideas” toteaa, että uusien ideoiden saamisen helppous on tehnyt organisaatioiden kehittämisestä jopa entistä haastavampaa. Hänen mukaansa avoin innovointi ja luova ongelmien ratkaisu ovat oman menestyksensä uhreja: mitä enemmän kaikki yritykset ottavat näitä käyttöön – tai organisaatio ja yhteisö sen ympärillä löytävät tuoreita ajatuksia – sitä keinotekoisempaa kilpailuedun osoittaminen ja erottautuminen markkinoilla on. Ideoiden määrää tärkeämpi tekijä on niiden kriittinen arvottaminen ja tekemisen tehokas organisointi.

nopeat onnistumiset ja epäonnistumiset kuuluvat asiaan ja porukan on itse pystyttävä tekemään päätöksiä osa-alueidensa jatkosta. 

Sampo Lehtiniemi, Enfo

Enfolla New Energy Customer Experience -alueeseen keskittyvä oma monitaitoinen joukkueemme sisältää kattauksen ihmisiä, joilla on osaamista esimerkiksi analytiikasta, myynnistä, tuotehallinnasta, arkkitehtuurista, palvelumuotoilusta, johtamisesta, ohjelmoinnista ja viestinnästä. Lisäksi osaamista on täydennetty harkituilla kumppaneilla. Nopeat onnistumiset ja epäonnistumiset kuuluvat asiaan ja porukan on itse pystyttävä tekemään päätöksiä osa-alueidensa jatkosta. Ryhmämme työtilan seinä on tapetoitu ihmisten kuvilla, tilastoilla, arkkitehtuurikaavoilla, myyntibudjeteilla, asiakkaiden näkemyksillä, kumppaneiden palveluilla, tutkimustuloksilla, omilla vahvuuksillamme ja innovaatioilla maailman eri kolkista.

Asiaan perehtymätön saattaisi kammoksua moninaisen tiedon määrää tai ei niin eleganttia sisustusratkaisua. Vergantin mukaan tuotekehityksessä pitää vastata siihen, miksi jotain tehdään eikä miten jotain tehdään. Samoin oma ryhmämme tiedostaa yhtenäisen suunnan toiminnalle: energiayhtiöillä on tutkitusti heikoin asiakaskokemus suhteessa muihin toimialoihin. Haluamme että nämä yritykset pystyvät tarjoamaan omille asiakkailleen ylivoimaisen asiakaskokemuksen vastaisuudessa. Se on sitoumus asiakkaillemme ja tätä varten me kehitämme näitä palveluita.

Aloitimme uuden kehittämisen kuluttajien käyttäytymistä havainnoimalla ja tätä tietoa käytimme asiakkaidemme johdon haastamiseen. Arvioimme tilannekohtaiset palvelupolut ja yleisimmät kosketuspisteet. Teimme myös nopeassa syklissä prototyypin ensimmäisestä palvelustamme, ja A/B-testien avulla mittasimme sen toimivuutta kymmenien tuhansien loppuasiakkaiden parissa. Päähypoteesimme toimi ja väärät olettamukset upposivat pohjaan. Täydensimme arvioita tilastollisesti merkittävällä tutkimuksella ja kiersimme taas asiakkaita läpi löytääksemme oikeat viimeistelyalueet. Tietyt asiat tuotiin välittömästi palveluun ja osa jäi odottamaan tulevia vaiheita.

Voisikin todeta, että ulkopuolista näkymää tarvitaan enemmän, kun mennään täysin uudelle liiketoiminta-alueelle ja haetaan lisää ideoita. Usein ideoita tai vaikkapa toimialaymmärrystä on kuitenkin kehittynyt jo suuri määrä, tai näitä on melko pienellä työmäärällä saatavilla paljon lisää. Tällöin vaihtoehtojen systemaattinen arvottaminen ja tärkeimpien kärkien hiominen markkinoiden terävimmäksi toimintamalliksi on merkittävin kehitysprosessi. Sopivissa kohdissa tapahtuva ulkopuolinen arviointi puolustaa paikkaansa osana johdonmukaista kokonaisuutta.

Mikään edellisistä ei kuitenkaan yksinään tee tuotetta tai palvelua valmiiksi. Viime kädessä onnistumisen mittari on asiakkaiden kiinnostus hankkia se käyttöönsä ja edelleen kehittää sitä yhdessä. Verkkotietokirjaa lainaillen ilman visiota työssä ei ole merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan. Tekemisen valinta ja organisointi, parhaimpien kykyjen löytäminen sisältä ja ulkoa ja työskentelyn ohjaaminen yhteen virtaan ratkaisevat tuotekehityksen menestyksen.

Sampo Lehtiniemi

 

Sampo Lehtiniemi
Kirjoittaja toimii Enfolla neuvonantajana ja vetää New Energy Customer Experience -kehitysryhmää.