TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

elokuuta 25, 2015

Ohjelmistolisenssien auditointi vähentää innovointia

Euroopan kesä on talouden kannalta ollut hyvin myrskyinen. Merkillinen yhteensattuma Pohjoismaissa vallinneen sään kanssa. Myrskyä ja vettä on tullut vähintäänkin riittävästi.


Euroopan valtiontalouksissa pääpaino on kesän aikana ollut ratkaista ongelmia, jotka ovat muodostuneet aktiivisuuden puutteesta ennen tätä nykytilannetta. Suomessakin on oman talouden osalla omat haasteensa saada kansantalous jälleen nousuun ja julkisen talouden alijäämä korjattua. Mutta mihin julkisen taloudellisen tilanteen parantamisessa keskitytään? Suomella on kyseenalainen kunnia toimia esimerkkinä tehokkaan verotuksen maana. Pitäisikö sen sijaan miettiä, kuinka innovoinnin ja uusien liikeideoiden kautta saadaan lisää työtä, yrityksille lisää liikevaihtoa ja valtiolle kasvaneen kansantuotteen kautta lisää verotuloja kattamaan kulut?


Keskitytäänkö vääriin asioihin?

Software audits: Drag on innovation” kirjoitti Marcel Bryar kuukausi sitten IDG Contributor Network foorumissa. Yksinkertaistettuna artikkelissa kerrotaan, että ohjelmistovalmistajien strategia hakea nopeita kauppoja ja liikevaihdon kasvua menee innovaatioiden edelle. Stragia, jossa omalla innovoinnilla ja tuotekehityksellä tuotetaan asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa, ei tunnu niin houkuttelevalta, kun voittoja voi kasvattaa näennäisesti helpommalla tavalla. Erityisesti ohjelmistoyritysten toimintaa eniten ohjaava tekijä on liikevaihdon kasvu ja sitä tunnutaan hakevan keinolla millä hyvänsä. Myös myynnin palkintamallit ohjaavat myyntiä väärin perustein. Sen sijaan, että myyjä keskustelisi asiakkaan kanssa kuinka oman yrityksen tuotteet voisivat paremmin hyödyntää asiakkaan tuottavuutta, hän etsii lisensointisopimuksista pykäliä, joilla voidaan asiakkaalta laskuttaa lisää. Auditoinneista on tullut osa CIO:n arkipäivää ja kun väistämätön auditointi sitten osuu kohdalle aiheuttaa se merkittäviä suoria ja välillisiä kuluja kun selvitetään tuotteitten asennus- ja käyttäjätietoja. Viimekädessä lopussa odottaa alilisensoinnin johdosta budjetoimaton lisälasku.


Edelleen yritysten merkittävin haaste audit-tilanteessa on selvittää mitä ohjelmistovalmistajan tuotteita yrityksen tietojärjestelmiin on asennettu ja miten niitä käytetään. Asennustietoja kerätään eri lähteistä ja yritetään yhdistää käyttökelpoiseen muotoon rajallisin taustatiedoin. Lisenssien hallinta ei ole kytketty ohjelmistojen ostoon, osastot eivät välttämättä kommunikoi keskenään ja tiedot kulkevat erillisissä järjestelmissä, jotka eivät ole integroitu keskenään.


Ole valmis, kun auditointi osuu oman yrityksen kohdalle

Ohjelmisto-audit on yritykselle monimutkainen ja haastava prosessi. Valmistautumattomuus kuluttaa tarpeettomasti omia resursseja valmistajan pyytämien tietojen keräämiseen, heikentää tulevaisuuden päätösten laatua ja aiheuttaa ylimääräisiä sisäisiä kuluja.

Proaktiivinen investointi ohjelmisto-omaisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan kannattaa. Osta vain ne tuotteet, joita tarvitaan ja vain se määrä mikä niitä käytetään. Oikea tuote, oikeaan tarpeeseen, oikeaan paikkaan ja oikealle käyttäjälle. Yhdistä ohjelmistojen hankinta- ja hallintaprosesseihin kuuluvat järjestelmät jolloin pystyt saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet.

 

Keskitä omat resurssit liiketoiminnan tarpeisiin

Nykyisin teknologiaan ja henkilöstöön investoinnin sijaan voi suuren osan tarvitsemastaan ulkoistaa ja hankkia palveluna. Ohjelmistolisensointiin liittyvään asiantuntemukseen ei välttämättä kannata panostaa sisäisesti. Optimoi omien resurssien käyttö liiketoiminnan tukemiseen ja täydennä kokonaisuus käyttämällä ulkopuolisia palveluja. Enfo tarjoaa asiakkailleen palveluna tehokkaat hallinnan työkalut, lisensoinnin konsultointipalvelut ja osaavat ammattilaiset ohjelmistojen hankintaan.

 

Ohjelmistojen lisensointi on tulevaisuudessa entistä haastavampaa.Vaikka ohjelmistovalmistajat esittävät yksinkertaistavansa valmistamiensa tuotteitten lisensointia koskee se vain uusia tuotteita ja palveluja.Vanhojen tuotteitten ja tuoteversioiden lisensointi säilyy ennallaan. Lisäksi ohjelmistovalmistajat julkaisevat kiihtyvään tahtiin uusia tuotteita ja tapoja lisensoida tuotteet. Organisaatioissa on käytössä teknologioita, joita on otettu käyttöön pitkän ajanjakson sisällä. Ohjelmistolisensoinnin hallinta vaatii siten entistä enemmän ja myös edellisten tuoteversioiden lisensoinnin tuntemus on välttämätöntä voidaksesi hallita ympäristö koko elinkaaren ajan.

 

Ota irti kaikki ohjelmistoinvestoinneista ja hallitse tehokkaasti. Asiantuntijamme auttavat kehittämään valmiuksianne kohdata ohjelmistovalmistajan audit-yhteydenotot ilman taloudellisia yllätyksiä.

 

 

Jari Niilola
Manager, Software & License Services