TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

blogi tammikuuta 19, 2017

Oikotie tiedon kultakaivokseen

keskiviikkona 1.2. klo 10 - 10:40

Kilpailuetua analytiikalla-webinaari

Modernit raportointi- ja analytiikkaratkaisut kääntävät katseen menneisyyden tekemisestä tulevaisuuden ennakointiin. Webinaarissa tutustutaan käytännön esimerkin kautta analytiikan mahdollisuuksiin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen>>

oikotie tiedon kultakaivoksiin

Jo pidemmän aikaa perusanalytiikan käyttö on ollut välttämätöntä yritysten päivittäisessä toiminnassa, mutta yhä useammin analytiikka on myös ratkaisevassa osassa kilpailuedun saavuttamisessa. Esimerkiksi parempi tietämys asiakkaiden käyttäytymisestä mahdollistaa asiakkaiden segmentoinnin sekä kohdistetumman markkinoinnin ja viestinnän näille segmenteille. Lisäksi saadakseen parhaat hyödyt markkinointiaktiviteeteista on niitä myös pystyttävä seuraamaan ja optimoimaan tarkemmin ja nopeammin.. Analytiikka palveluna tuo ohituskaistan näihin tiedon kultakaivoksiin.

Palveluna tarjottava analytiikka on kustannustehokas ja selkeä oikotie datan hyödyntämiseen. Kun analytiikka hankitaan kuukausimaksullisena palveluna, näkyvyys projektien kustannuksiin on paremmin ennakoitavissa kuin kertainvestointiperustaisesti. Palvelupohjaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki voidaan tarjota täysin valmiina ratkaisuina, sillä palvelun pitää olla helposti laajennettavissa niin teknisesti kuin sisällöllisestikin.

Teknisestä näkökulmasta hyvin suunniteltu analytiikka-alusta luo helpon skaalautuvuuden lisäksi myös hyvän alustan erilaisten uusien digitaalisten työvälineiden ja ratkaisuiden koeponnistuksille, eli niin sanotuille Proof-of-Concept-toteutuksille. Esimerkkinä tällaisesta alustasta on Microsoftin Azure -pilvipalvelu, josta löytyy valmiina useita palveluita tiedonhallinnan ratkaisuihin. Käyttämällä palvelupohjaisia alustoja kokeilujen tekemiseen kustannuksia syntyy vain käytetyltä ajalta ja jos palvelu päätetään ottaa tuotantoon, on skaalautuva alusta jo valmiina.

Kun puhutaan palveluna tarjottavasta analytiikasta, on todettava, että ei ole olemassa yhtä yksittäistä, kaikkialla toimivaa mallia, jolla asiakkaiden datasta luotaisiin kilpailuetua tai uutta uljasta liiketoimintaa. On monia tapoja käsitellä ja tuottaa dataa. Siksi ymmärrys datan kontekstista ja asiakkaan liiketoiminnasta tuo parhaan lisäarvon. Usein tähän ainoana vaihtoehtona nähdään organisaation sisäiset resurssit. Palveluna tarjottava analytiikka kuitenkin helpottaa tätä tarjoamalla valmiiksi määritellyt prosessit, palvelut ja osittain jopa rakenteet. Esimerkkinä tälläisestä palvelusta on Enfon New Energy Customer Experience -palvelu, jossa sähköyhtiöt yksilöivät asiakaskokemusta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä yhdistäen. Syntynyttä asiakasymmärrystä käytetään vaikkapa kohdennettuun markkinointiviestintään, tuotekehitykseen ja palveluprosessien selkeyttämiseen.

Analytiikka palveluna ei voi olla sellaista, että asiakas vain antaa datansa eteenpäin sillä evästyksellä, että tehkää tästä jotain hyödyllistä. Kun asiakkaan dataa jalostetaan, kommunikointia tarvitaan jatkuvasti ja työn on oltava tarkoituksenmukaista. Olennaista on valita ja toteuttaa käytännön toimenpiteitä uuden tiedon perusteella. Siksi osaavan kumppanin valintaan kannattaa käyttää harkintaa.

Tieto on yritysten tärkeimpiä voimavaroja. Tieto on sitä käyttövoimaa, joka mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuviin tilanteisiin markkinoilla. Tieto avaa myös uudenlaisia tapoja toimia ja luo kokonaan uusia tuotteita ja ratkaisuja markkinoille. 

 Terhi Mattila, Information Management Director & Tero Tiensuu, Consulting Manager

Toinen blogin kirjoittajista, Tero Tiensuu toimii toisena vetäjänä helmikuun 1. päivä järjestettävässä Kilpailuetua Analytiikalla -webinaarissamme