TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

lokakuuta 27, 2015

Olemme kaikki samassa veneessä – osa 2

Miten kohdata navigointi- ja viestintäongelma?

Ensimmäinen vastaus koskee IT:tä. On sopeutettava kieltä ja siten ymmärrettävä paremmin liiketoimintaa. On uskallettava esittää johdolle ja liiketoiminnalle vaatimuksia reitin ja kurssin määrittämiseen tarvittavista tiedoista ja ohjeista. Jotta voi esittää vaatimuksia, on määritettävä yhteinen kieli. Ilman sitä tekniset ratkaisut pikemmin heijastavat jatkuvasti liiketoiminnan ongelmia kuin auttavat ratkaisemaan niitä.

Tämä on yhteinen ongelma valtaosalle organisaatioista, ja siihen on suurelta osin myös yhteinen ratkaisu. Ratkaisussa tärkeässä asemassa on yritysarkkitehtuuri (enterprise architecture, EA). EA:lla voidaan määritellä erilaisten osapuolten ja näkökulmien rajapinta ja yhdistää ne. EA-toiminnon tärkeimpiä tehtäviä on sekä nykyisen että tulevan IT-maiseman määritteleminen ja siitä tiedottaminen. Sen tulee toimia tulkkina ja välittäjänä pyrkimyksessä yhdistää liiketoiminnan strategia ja liiketoiminnan tavoitteet IT-kapasiteetteihin. Tästä yhteisestä kielestä käsin reitti ja taktiikka voidaan luoda ulkoa sisällepäin mutta ottaen huomioon myös sisältä ulos -näkökulma.

 

Vaatimuksia ratkaisulle vai kapasiteeteille?

Kuinka monet käyttävät oikotietä ja yrittävät muuntaa liiketoiminnan tavoitteet teknisiä ratkaisuja koskeviksi yksityiskohtaisiksi vaatimuksiksi? Valitettavasti valtaosa toimii niin. Sen sijaan on erinomainen vaihtoehto sopeuttaa liiketoiminnan tavoitteet ja toiminnan vaatimukset kapasiteetteihin. Kapasiteetti kuvaa vaatimuksia, mittalukuja ja tulosodotusta. Ei kuitenkaan (teknistä) ratkaisua. Tällä tavoin varmistetaan viestintä kielellä, jota kaikki osapuolet ymmärtävät.

Lisäksi tällöin katetaan kaikki vaatimusten seurausten ulottuvuudet. Ehkä nykyisen autolautan sijaan tarvitaankin vain jolla?


IT- ja IAM-ratkaisut tuuliajolla

Kohtaamme päivittäin organisaatioita, jotka uskovat säilyttävänsä kurssin mutta joissa on myös kalvava tunne siitä, ettei organisaatio saa täyttä hyötyä IT- ja IAM-investoinneistaan. Sekin johtuu liiketoiminnan ja IT:n puutteellisesta viestinnästä. Suosittelemme, että yhdistetään sekä top-down että bottom-up -lähestymistavat. Näin silloin, kun johto toimii top-downperiaatteella niin, että lähtökohtana ovat liiketoiminnan strategia, toimintasuunnitelmat, tavoitteet ja avainluvut (esim. key performance indicators). Sijainnin, nopeuden ja kurssin jatkuva tarkistaminen tehdään bottom-up -periaatteella suhteessa tavoitteisiin ja avainlukuihin. Meidän mielestämme tämä on tehokkain tapa siirtyä uskosta tietoon siinä, että kurssi säilytetään. Samalla varmistetaan, että IT- & IAM-investoinnista saadaan huomenna yhtä paljon hyötyä kuin eilenkin.

 

Olemme juuri lähteneet satamasta

Syksyn aikana syvennymme edelleen ongelmiin, joita monet tuntuvat kohtaavan IT:ssä yleensä ja IAM:ssä erityisesti. Tarkastelemme muun muassa sitä, miten liiketoimintamalli (business operating model) vaikuttaa IT-kapasiteeteiksi muunnettuna (capability mangement) IAM-ratkaisujen muodostumiseen ja käsittelyyn. Lisäksi aiomme poimia rusinat käytettävissänne olevista noin 60:stä IT-arkkitehtuurin rungosta.

 

Dan Andersson, yritysarkkitehti ja IAM-arkkitehti