TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

lokakuuta 20, 2015

Olemme kaikki samassa veneessä – osa 1

Voiko ilman merikorttia navigoida?


Vastaus lyhykäisyydessään on ei. Jos halutaan perusteellisempi vastaus, laajennan sitä vähän.


Wikipediassa kerrotaan, että navigointi on "aluksen tai ajoneuvon paikan ja kulkusuunnan määrittämistä eri menetelmillä."


Paikka, kulkusuunta ja nopeus voidaan määrittää hyviksi koetuilla menetelmillä ja välineillä (GPS, kompassi, sekstantti, ristisuuntima, tähtitieteellinen laskenta jne.). Merikorttia ja piirturia tarvitaan kuitenkin reitin suunnitteluun, kurssin määritykseen, sijainnin merkitsemiseen sekä mahdollisen poikkeaman laskemiseen, jotta voidaan päättää mahdollisesta kurssin korjauksesta matkan aikana. Kun ohjaamme alusta tutuilla vesillä saaristossa, voimme helposti määrittää sijainnin suhteessa merikorttiin merkittyyn reittiin ja korjata sitten kurssia tarpeen mukaan. Tehtävä ei ole yhtä helppo, jos maata ei ole näkyvissä tai aluksen nopeus on 40 solmua. Jos ollaan liikkeellä pienellä jollalla, sen voi pysäyttää nopeasti ja tehdä sijainninmäärityksen, mutta jos ohjattavana on öljytankkeri, pysäyttämiseen kuluu 15 minuuttia ja alus liikkuu vielä 6 km ennen kuin pysähtyy kokonaan.


Alukset, navigointi ja IT

Meille, jotka työskentelemme päivittäin liiketaloudellisen hyödyn saavuttamiseksi IT:n avulla yleensä ja henkilöllisyyksien ja valtuuksien käsittelyllä erityisesti, navigoinnin ongelma on kouriintuntuva. Liiketoiminnan tavoitteiden, liiketoimintaprosessien ja IT-tuen välinen yhteys on usein hyvin epäselvä. Esimerkiksi identiteettien ja valtuuksien käsittely, jolla on selkeä lähtökohta organisaation liiketoimintaprosesseissa ja hallinnollisissa ohjeissa, johtaa useinkin siihen, että merikortteja on ainakin kahta eri sarjaa. IT-reitti ja toimintareitti. Kumpi pätee ja miten sellaisessa tilanteessa varmistetaan, että IT tukee liiketoimintaprosessia ja liiketoiminnan tavoitteita?

Erilaisia näkökulmia – viestintää raja-alueella

Navigointiongelman tiedetään kokemuksesta perustuvan siihen, että liiketoiminnalla ja IT:llä on eri näkökulmat. IT:ssä katsotaan ydintoimintaa sisältä ulospäin, minkä vuoksi metodit, standardit ja työkalut ovat usein etusijalla suhteessa matkasuunnitelmaan ja matkan tarkoitukseen. Liiketoiminnan näkökulma on asiakaskeskeinen ja suuntautuu ulkoa sisäänpäin, jolloin tavoite on tärkeämpi kuin reitti (menetelmät ja IT:n työkalut).


Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, että IT:n ja liiketoiminnan välille syntyy toistuvasti syyttelyn ilmapiiri. Prosessisuuntautuneet ja vertikaaliset IT-ratkaisut, kuten IAM-alustat, ovat erityisen paljastavia. Tällöin IT-projektit ja IT-organisaatio nähdään useimmiten hitaina, ongelmakeskeisinä ja tekniikkasuuntautuneina ja niiden liiketoiminnallista hyötyä on vaikea osoittaa. IT:n näkökulmasta haetaan merikorttia (tavoitetta) mutta ennen kaikkea reittiä koskevaa vuoropuhelua, ts. miten nykyistä kurssia oikaistaan suhteessa perintöön ja muutokseen, jotka on otettava huomioon.


Usein syntyy kielellisiä sekaannuksia, kun eri ammattiryhmien edustajat viestivät keskenään. Organisaatioihmiselle sana "monimutkaisuus" tarkoittaa, että jokin (esimerkiksi organisaatiorakenne) on epäselvä tai sekava. Vastaavasti yrityksen IT-arkkitehdille se merkitsee, että jokin (esimerkiksi järjestelmä) sisältää monia komponentteja, jotka ovat keskinäisessä suhteessa, mutta järjestelmän ei tarvitse olla sekava eikä epäselvä.


Jatkoa seuraa


Osassa 2 esitämme yleiskuvan kysymyksestä, mitä IT ja toiminta voivat tehdä eri näkökulmien käsittelemiseksi.


Dan Andersson, yritysarkkitehti ja IAM-arkkitehti