TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

tammikuuta 04, 2016

Onko sinulla koossa oikea joukkue yrityksesi taloushallinnon tehostamiseen?

Taloushallinto on tunnetusti tärkeä osa yritysten toimintaa ja sen sujuvuus menestyksekkään liiketoiminnan edellytys. Yritysten toimintaympäristö saattaa epävakaissa oloissa muuttua lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi ja tällöin on kyettävä reagoimaan muutoksiin organisoimalla toimintaa uudelleen.

Viime aikoina on käynnistynyt merkittävä markkinamuutos nimenomaan keskisuurten yritysten taloushallinnon ulkoistuksen lisääntymisellä. Yritysten tarve tehostaa toimintojaan on johtanut siihen, että taloushallinnon henkilöstön ulkoistus luotettavalle kumppanille on koettu tehokkaana ja nopeana keinona mahdollistaen, että yritys voi entistä enemmän keskittää voimavarojaan omaan ydinliiketoimintaansa.

 

Kaiken tekemisen ja prosessien tehostamisen takana on yleensä kustannussäästö, joka myös tavallaan johtaa vahvaan uudistumisen tarpeeseen. Digitaalisuus ja uudet sähköiset ratkaisut ovat tulleet kuin vastauksena huutoon kun puhutaan kustannussäästöistä. Harvoilla yrityksillä on valmiutta (tai aina edes halua) itse lähteä kehittämään omia digitaalisia ratkaisujaan toiminnan kehittämiseksi. Tällaisissa tilanteissa onkin järkevää ja perusteltua, että etsitään sopivia kumppaneita. Hyvän kumppanin avulla yritys voi siirtyä uudelle digitaaliselle aikakaudelle ja tehostaa toimintaansa.

 

Mielestäni on tärkeää, että kumppani haluaa ymmärtää asiakkaan ydinliiketoimintaa ja toimii samoilla säännöillä kuin ulkoistava yrityskin. Erityisesti keskisuurissa yrityksissä arvostetaan ketteryyttä sekä joustavuutta, mutta toisaalta myös siirtyvän henkilöstön hyvinvointi on ulkoistaville yrityksille tärkeä asia. Ulkoistuksen myötä siirtyvillä ihmisillä on laaja tietotaito ja ymmärrys yrityksen taloushallinnosta. Jotta tämä hiljainen tieto ei häviä, on henkilöstön kehitys merkittävässä roolissa kun valitaan ulkoistuskumppania. Keskisuurten yritysten voimavara on nimenomaan olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö automatisaation, ohjelmistorobotiikan käyttöönotossa sekä muiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Ulkoistus halpatyömaihin (offshoring) ei välttämättä tuo samanlaista mittakaavaetua keskisuurille yrityksille volyymin ollessa merkittävästi pienempi kuin kansainvälisissä suuryrityksissä.

 

Toisin sanoen, menestyksekäs taloushallinnon palvelullistaminen vaatii, että kaikki kolme toiminnan tasoa ovat balanssissa: Ihmiset, sovellukset ja IT. Mikäli oma osaaminen tai aika ei riitä uusien digitaalisten ratkaisuiden haltuunottoon, on perusteltua siirtää toiminta talon ulkopuolelle sellaiselle taholle, joka pysyy ottamaan kokonaisvaltaisen vastuun toiminnan uudistamisesta samanaikaisesti kaikilla näillä osa-alueilla.

 

 

Toinen merkittävä trendi on taloushallinnon sovellustenräätälöinnin merkityksen vähentyminen. Aikaisemmin asiakaskohtaiset sovitukset olivat yleisiä ja tällöin oli tärkeää, että taloushallinto oli jokaisella yrityksellä ”oman näköistä”. Aika on kuitenkin näyttänyt, että räätälöinti ja soveltaminen ovat monin paikoin vain rahan tuhlausta. 

Valmiit standardiratkaisut ovat monta kertaa hyväksi havaittuja ja loppuun asti optimoituja. Tämä havainto on luonnollisesti yritysten etu sillä aikaisemmat räätälöidyt ratkaisut ovat usein olleet kalliita ja aikaa vieviä eivätkä kuitenkaan ole tuoneet selvää kilpailuetua. Huomion myötä yritykset säästävät niin rahaa kuin aikaakin, asioita joita taloushallinnon tehostamisella nimenomaan haetaan.


Kolmas merkittävä havaittavissa oleva trendi on rutiinityön väheneminen automaation ja uusien digitaalisten ratkaisujen myötä. Oleellinen kysymys tulee olemaan miten taloushallinnon ulkoistettuja henkilöitä kehitetään, kuinka työnteko muuntuu uusien työvälineiden ja ratkaisujen myötä. Pitää muistaa, että fyysiset ihmiset, eivät robotit, johtavat toistaiseksi jokaista yritystä maailmassa, ja inhimilliset tekijät vaikuttavat siihen miten toimimme ja minkä koemme toimivan parhaiten. Onkin havaittu, että ulkoistuskumppania valittaessa myös inhimilliset arvot ja kyky kehittää yksilön osaamista ja motivaatiota uudistua nousevat pintaan. Uudet digitaaliset ratkaisut eivät ole mahdollisia ellei joku ole implementoimassa niitä, ja uudet innovaatiot jäävät keksimättä elleivät yrityksen toimintaa ymmärtävät ihmiset ole niitä ideoimassa. Siksi on erityisten tärkeää olla kyvykäs ottamaan haltuun työntekijät ja pystyä kehittämään heidän osaamistaan oikealla tavalla. Kyky johtaa uudistumista on olennainen osa IT:n konvergenssia, oli yritys sitten ulkoistanut taloushallintonsa tai ei.


Menestyksekkään taloushallinnon ulkoistamisen takana on yleensä kumppani joka ymmärtää kaikki tarvittavat osa-alueet, mutta samalla tajuaa omat rajansa ja osaamisensa, jotta itse kykenee kehittymään ja uudistumaan. Ulkoistus on yhteispeliä asiakkaan, ulkoistamiskumppanin ja ulkoistamiskumppanin kumppaneiden kanssa. Hyvä kysymys onkin miten tällaista palettia kannattaisi johtaa ja miten asiakas siitä parhaiten hyötyy?


 


Osmo Wilska


Kirjoittaja on talousprosessipalvelut-liiketoiminta-alueen taloushallinnon ulkoistuspalveluista vastaava johtaja. Talousprosessien tehostamiseen liittyvät ulkoistuspalvelut tuovat älykästä, reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi ja vapauttavat aikaa ja resursseja yrityksen varsinaisen liiketoiminnan johtamiseen. Osmolla on yli  25 vuoden kokemus useiden erilaisten liiketoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä ulkoistamisen, taloushallinnon sovellusten sekä IT-teknologia ja -palveluiden alueilta.