TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

Blogi maaliskuuta 13, 2017

Optimoinnilla lisäarvoa liiketoiminnan suunnitteluun

Suunnittelujärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimaa vauhtia. Teknologian kehityksen myötä markkinoille on tullut entistä suorituskykyisempiä ja skaalautuvampia ratkaisuita, jotka tarjoavat liiketoiminnan suunnittelulle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Yhä useammin reaaliaikaiset, jatkuvat ja integroidut suunnitteluprosessit korvaavat yrityksissä aiemmin hyvin ylisesti käytössä olleita ns. perinteisiä budjetointiprosesseja. Tämän myötä liiketoiminnan suunnittelu on yhä useammin osa yrityksen jatkuvaa toimintaa, sen sijaan että se tehtäisiin kertaluontoisesti vuoden lopussa.

Suunnitteluratkaisut ovat enenevässä määrin siirtymässä pilveen. Joustavat ja skaalautuvat pilvipohjaiset suunnittelualustat tarjoavat asiakkaille erittäin kilpailukykyisen ja kiinnostavan vaihtoehdon on-premise -ratkaisulle. Pilvipohjaisen ratkaisun etuja ovat muun muassa: 

  • Ei tarvetta rahalliselle alkuinvestoinnille
  • Erittäin nopea ja kustannustehokas tekninen käyttöönotto 
  • Skaalautuvuus muuttuviin liiketoiminnan vaatimuksiin
  • Niin sanottu huoltovapaus, eli ei tarvetta rauta/ohjelmistopäivityksiin

Järjestelmien kehittyminen antaa mahdollisuuksia myös prosessien kehittämiselle ja ratkaisujen ulottamiselle yhä pidemmälle liiketoimintaan. Prosessien eri vaiheisiin on tarjolla useita lisäarvoa tuottavia laajennusmahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä tästä prediktiivisen analytiikan käyttö, vaikkapa suunnittelun lähtöarvoja luotaessa.

Toinen mielenkiintoinen mahdollisuus on optimointi. Optimoinnilla tässä yhteydessä tarkoitetaan matemaattisten algoritmien ja muuttujien käyttöä datan analysointiin ja erilaisten skenaarioiden luomiseen. Esimerkiksi IBM:n Planning Analytics suunnittelujärjestelmä integroituna CPlex -optimointijärjestelmään muodostavat yhdessä tehokkaan alustan, jolla pystytään reaaliaikaisesti käsittelemään ja laskemaan suuria datamassoja.

Käytännön esimerkkinä optimoinnista voidaan ajatella Sales & Operation planning -prosessin yhteydessä kerättävästä myynnin ennusteesta tehtävä optimoitu linjatason tuotannon suunnitelma, jossa pystytään huomioimaan erilaisia toimintaan vaikuttavia parametreja kuten aikaa, kapasiteettiä, varastotasoja ja muuta vastaavaa. Toinen esimerkki optimoinnin hyödyistä on henkilöstösuunnittelu, jolla on suuri rooli erityisesti henkilöintensiivisillä toimialoilla, kuten terveydenhuollossa. Optimoinnin avulla on mahdollista laatia työvuorojärjestelmä siten, että mahdollisimman hyvin pystytään varmistamaan kustannustehokkaasti riittävä osaaminen eri työvuoroissa tai osastoilla. Tällöin optimointiparametreina voisi toimia esimerkiksi palkat, osaamisluokat tai viikoittaiset osastokohtaiset maksimityötunnit.

Suunnitteluratkaisuun integroituva optimointiratkaisu sisältää useita hyviä puolia. Varsinaisten loppukäyttäjien näkökulmasta taustalla tapahtuva optimointi pystytään lähes kokonaan naamioimaan osaksi suunnitteluprosessia. Näin taustalla tapahtuvaa datan analysointia ei tarvitse erikseen korostaa ja esimerkiksi erilliselle käyttöönottokoulutukselle ei ole tarvetta. Loppukäyttäjälle optimointi näkyy olemassa olevan ratkaisun uutena ominaisuutena.

Käytettävät algoritmit ja parametrisoinnit määritellään liiketoiminnan tarpeiden mukaan järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Järjestelmän loppukäyttäjälle optimointi näkyy yksikertaisena käyttöliittymänä, jossa käyttäjällä mahdollisuus ottaa kantaa haluttuihin optimointiparametreihin, sekä käynnistysnappi, jolla optimoinnin voi kyseisillä parametreillä suorittaa. Tämän jälkeen optimoinnin tulokset esitetään käyttäjälle selkeästi, käyttötapauksesta riippuen, joko numeerisessa tai visuaalisessa muodossa. Lisäksi integroidussa ympäristössä optimoitu data on välittömästi loppukäyttäjän käytettävissä suunnittelujärjestelmässä, mikä mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen prosessin etenemisessä. Optimointiratkaisut kuten IBM Cplex, eivät ole millään tavalla toimiala riippuvaisia, vaan optimointia pystytään hyödyntämään siitä riippumatta esimerkiksi henkilöstön, aikataulujen, valmistuksen, tai varaston optimointiin.

Onnistuneen ratkaisun kannalta tärkeintä on, että liiketoimintatarve johon ratkaisua rakennetaan, ymmärretään perusteellisesti. Lisäksi on hyvä lähteä liikkeelle riittävän pienestä kokonaisuudesta, jotta pystytään todentamaan, että halutut hyödyt realisoituvat. Kasvaneen ymmärryksen myötä ratkaisua on myös helpompi laajentaa ja kohdentaa niihin prosessin osiin, joista ratkaisulla saadaan eniten lisäarvoa. Onnistunut optimointiratkaisun integrointi osaksi liiketoiminnan suunnittelua mahdollistaa parhaimmillaan jopa osittaisen päätöksen teon automatisoinnin ja vapauttaa näin liiketoiminnan aikaa muuhun tekemiseen. 

Petri Sipola

Petri vastaa Planning, BI & Analytiikka -kompetenssin kehittämisestä Enfo Data & Analytics-osaamisalueella