TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

maaliskuuta 07, 2016

Tiedonhallinnan voittajat vuonna 2016

Meille business intelligencen (BI) parissa työskenteleville helmikuu tarkoittaa uuden merkittävän tiedonhallintaraportin ilmestymistä. Kun kuuluisasta Magic Quadrant -analyysista alkoi tihkua ensimmäisiä tietoja, panin merkille, että raportin tulokset erosivat aika tavalla edellisvuodesta. Kaikki näyttivät saaneen entistä huonompia arvosanoja, ja himoitussa nelikentän parhaassa lohkossa olisi ollut yllin kyllin tilaa muillekin.

Edellisvuonna siihen sijoittui yhdeksän yritystä ja tänä vuonna vaivaiset kolme. Vuoden 2015 analyysiin voi tutustua vanhassa blogikirjoituksessani täällä.

Uusi määritelmä muuttaa asetelmia

Gartnerin mukaan tiedonhallinnan markkinoilla on saavutettu murrospiste, jossa organisaatiot liikkuvat kiihtyvällä nopeudella ketterien työnkulkujen, itsepalvelun ja liiketoimintapohjaisen analysoinnin suuntaan. Kyseessä on radikaali siirtymä poispäin ylhäältä alaspäin määräytyneistä BI-ratkaisuista, jotka ovat tähän saakka hallinneet alaa. Enfo jakaa Gartnerin käsityksen tilanteesta. Koko matka lisäarvoon -projektikonseptimme perustuu yksinomaan yritysten omiin tarpeisiin ja rakentuu useiden pienten osatoimitusten varaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei tämänvuotisessa raportissa oteta huomioon eri yritysten tiedonhallinnan tuotevalikoimaa kokonaisuudessaan vaan ainoastaan ne tuotteet, jotka vastaavat yhteen tai useaan seuraavista viidestä käyttötarpeesta:

  1. Agile Centralized BI Provisiniong – tuote mahdollistaa työtavan, jossa IT voi helposti havainnollistaa erilaisia tietoja ja muita keskeisinä pidettäviä seikkoja käyttäjille.
  2. Decentralized Analytics – tuote mahdollistaa työnkulun, jossa analyyseja voidaan laatia itse.
  3. Governed Data Discovery – tuote tukee yrityksen laatimia analyyseja eri tietomuodoissa, joita IT-osasto ylläpitää mutta joita voidaan myöhemmin käyttää uudelleen ja markkinoida sisäisesti.
  4. Embbeded BI – tuote tukee työnkulkua tiedosta analyysiksi prosessiin tai sovellukseen sulautetussa muodossa.
  5. Extranet Deployment – tuote tukee työnkulkua, jossa yritys voi ketterästi havainnollistaa analyyseja asiakkailleen tai julkisen sektorin kyseessä ollen kansalaisille.

Gartnerin Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms -raportti 

bloggblogg

Lähde: Gartner 2016

Uuden asetelman voittajat

Uudessa asetelmassa suurimmat voittajat ovat Tableau, Qlik ja Microsoft, kun taas Oracle on hävinnyt kartalta kokonaan. Olen täysin samaa mieltä raportin antamasta kuvasta – Enfolla onkin tiivis kumppanuussuhde sekä Qlikin että Microsoftin kanssa. Käsitykseni yritysten markkinatarjonnasta on, että Tableaulla ja Qlikillä on pakissaan hieman terävämmäksi hiotut työkalut, mutta Microsoft pesee kilpailijansa palettinsa kokonaisvaltaisuudella. Microsoftista on syytä huomauttaa, että nelikenttäanalyysissa olivat mukana ainoastaan Power BI ja Azure.  Gartnerin näkemyksiin raportointipalveluista ja SSAS-kuutioista voi tutustua sen yritysraportointia koskevassa markkinointioppaassa. Gartner perustelee Microsoftin asemaa Power BI 2.x:llä, joka julkistettiin loppusyksystä 2015. Uuden version keskeinen muutos aiempaan Power BI:hin nähden oli hybridiratkaisujen tuleminen mahdolliseksi – kaiken datan ei tarvitse enää kiertää Azuren kautta! Myös uudet julkaisumahdollisuudet ja verkkoselainten natiivituki keräsivät kiitosta. Siitäkään ei ole haittaa, että Microsoft pudotti lisenssin hinnan 39,95 dollarista 9,95 dollariin, joten se on nyt edullisin analysointi- ja tiedonetsintäratkaisujen toimittaja. Näen valtavaa potentiaalia myös niin sanotuissa natural language query -tiedusteluissa: käyttäjät voivat esittää kysymyksiä, ja sovellus vastaa niihin tietomallin pohjalta visualisoidussa muodossa. Toiminto on vielä vähän keskeneräinen, mutta ideaa siinä on.
Sellaisen pohjoismaisesta näkökulmasta tuntemattoman yrityksen kuin Tableau yltäminen kärkeen ability to execute -mittarilla tuntuu ehkä hieman erikoiselta. Tämä johtunee vain siitä, että me olemme Qlikin kotimarkkinoilla, kun taas Gartner on laatinut raporttinsa Yhdysvalloissa ja Tableau on kanadalainen yritys. Yksi Tableaun vahvuuksista on sen joustavuus, mikä näkyy yrityksen ratkaisujen sovellusaloissa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yhtä monessa Tableaun ratkaisuja käytettiin keskitetysti hallinnoidun tiedon ketterään julkaisemiseen tarkoitettujen tietovarastojen yhteydessä kuin yksilöllisten ja hajautettujen työpöytäasennustenkin yhteydessä, joissa käyttäjät hallitsevat tieto- ja analyysivirtaa itse. Tableau on joustava myös asennusmenettelyiltään, ja ratkaisut voi ottaa käyttöön joko käyttöpaikassa tai pilven kautta. Tableau sai melkoisen hyvät pisteet myös käyttäjäkokemuksissa. Yritys toi ensimmäisenä saataville sovelluksen, jolla analyyseja voi laatia osaamatta koodata lainkaan. Nykyisin vastaava ominaisuus sisältyy myös Microsoftin ja Qlikin itsepalvelutuotteisiin.

 

Qlik tarjoaa tiedon haun hallinnointipalveluita QlikView- ja Qlik Sense-tuotteidensa avulla. Qlik sijoittui hyvin asiakastyytyväisyydessä, mutta Qlik Sensen lanseerauksen yhteydessä kokonaissuunnitelman esittely hoidettiin koko lailla epäselvästi, ja se aiheutti epätietoisuutta ostajien piirissä. Qlik reagoi tapahtuneeseen selkeyttämällä viestintäänsä ja vaihtamalla organisaation johdon, joten vastaavalta toivottavasti vältytään tänä vuonna. Nyt sekä Qlik Sensessä että QlikView’ssa käytetään samaa analysointimoottoria, mikä parantaa tuotteiden luotettavuutta entisestään. Tableaun tavoin myös Qlikin tuotteet toimivat hyvin sekä erillisratkaisuina että tietovaraston yhteydessä. Gartner tosin huomauttaa, että laajoissa ratkaisuissa (yli 500 käyttäjää) Qlik on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto kuin kaksi parhaaseen neljännekseen yltänyttä kilpailijaansa.

Miltä BI-ratkaisujen tulevaisuus näyttää?

Gartner käytti tämänvuotisen raporttinsa perustana kolmea strategista oletusta, jotka koskevat kehitystä vuoteen 2018 mennessä:

  1. Useimmat käyttäjät pystyvät käyttämään itsepalvelutyökaluja tietojen käsittelyssä ja analysoinnissa.
  2. Useimmat erillisinä käytettävät itsepalvelutuotteet joko laajenevat end-to-end-analyysialustoiksi tai integroituvat olemassa oleviin alustoihin uusina toimintoina.
  3. Erilaisista tiedon haun muodoista (Hadoop, hakupohjainen tai visuaalinen) kehittyy lopulta uusia tietojen käsittelyn itsepalveluvälineitä sekä luonnollinen kysymyskieli.

Gartnerin mukaan uudelleen muotoutunut BI-maisema ei tarkoita sitä, että tähän asti olisi tehty huonoja investointeja, vaan sitä, että IT-organisaatioiden kannattaa ottaa huomioon kaksitasoinen (bimodaalinen) toimitusprosessi tiedonhallinnassa. Olemassa olevia yritysraportoinnin välineitä ei kannata vaarantaa yrittämällä siirtää niitä modernille alustalle, vaan nykyiset vakaat ratkaisut kuuluvat niin sanottuun ensimmäiseen kerrokseen. Sen sijaan organisaatioiden kannattaa toteuttaa uudet BI-projektinsa modernilla alustalla, joka tukee niin sanotun toisen kerroksen toimitusmallia. Näin voidaan hyödyntää markkinoilla tarjolla olevia innovaatioita sekä laajentaa IT:n ja yrityksen muun toiminnan välistä yhteistä kosketuspintaa, nopeuttaa toimituksia ja viime kädessä toteuttaa yrityksen strategiaa. Tämä toteutuu eräässä parhaillaan meneillään olevassa asiakastapauksessani – siinä tehdään rinta rinnan jatkuvia osatoimituksia ja tiivistä loppukäyttäjäyhteistyötä sekä pitkälti ”ensimmäisen kerroksen” piiriin kuuluvaa laajaa viranomaisraportointihanketta, jossa on yksi suuri lopputoimitus.

Nykyisellä tiedonhallinta-alustalla ei siis ole syytä heittää vesilintua, vaan pikemminkin kannattaa tulevissa projekteissa miettiä, voisiko nykyistä järjestelmää täydentää modernilla alustalla. 

Jonas Wahlström
Business Intelligence Consultant