TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

marraskuuta 09, 2015

Uusia toimintamalleja kaivataan myös energia-alalle

Viime vuosina olemme saaneet kuulla ja lukea eri toimialojen murroksista ja ansaintalogiikoiden muutoksista. Osittain digitalisaatio alailmiöineen, osittain muut markkinavoimat ovat ajaneet yhä useammat toimialat ja yritykset miettimään vakavasti tulevaisuuden strategioitaan uudesta näkökulmasta. Muutamat perinteiset toimialat, energia-ala mukaanlukien, ovat toistaiseksi säästyneet pahimmalta myllerrykseltä, mutta nyt paine on kasvamassa myös energiasektorilla.

Suomi on pieni maa, jossa on asukaslukuun suhteutettuna suuri määrä samoja energia-alan palveluita tuottavia toimijoita – maastamme löytyy lähes sata sähkön myyjää ja jakeluverkonhaltijaa. Ala on vahvasti reguloitua toimintaa, ja reguloinnin piirissä olevia velvoitteita tulee jatkuvasti lisää. Myös asiakkaiden vaatimukset palveluista kasvavat ja tarjottavat itsepalvelukanavat monipuolistuvat. Muutosten seurauksena kilpailu kiristyy ja liiketoiminnasta saatava kate vääjäämättä pienenee.

 

Toimiala muutosten keskellä

Seuraavalla viisivuotiskaudella toimintakentällä tulee tapahtumaan paljon merkittäviä muutoksia: sähkömarkkinalain vaatimat uudistukset, myyjäkeskeinen sähkömarkkinamalli, NordReg –pohjoismainen vähittäismarkkina, NBS  - pohjoismainen taseselvitys, tiedon vaihdon uudistaminen, Datahub – keskitetty mittaustietovarasto ja tiedonvaihto palveluineen, energiatehokkuusvaatimukset ja kysyntäjousto, verkkoyhtiöiden mittavat investoinnit säävarmaan verkkoon, pientuotannon, sähköautojen ja itsepalveluiden lisääntyminen sekä prosessien ulkoistaminen (mm asiakaspalvelu, laskutus, reskontra, talousprosessit). Yhtiöiden nykyisillä rakenteilla muutosten toteuttaminen tuottaa suuria haasteita tai on monille toimijoille taloudellisesti jopa mahdotonta.

Kuinka toimialan murroksesta on mahdollista selvitä ”kuivin jaloin”? Yhtiöillä on tällä hetkellä lähes poikkeuksetta käytössään omat räätälöidyt peruspalvelujärjestelmät ja integraatiot. Valitettavasti myös uusimmat järjestelmähankkeet toteutetaan pääosin vastaavalla mallilla. Kilpailuetua ei kuitenkaan saavuteta järjestelmillä, joilla toteutetaan ainoastaan lakisääteisiä peruspalveluitaa kuten mittaus, laskutus, asiakasraportointi ja taloushallinto.

 

Räätälöityjen järjestelmien aika on ohi

Kilpailuedun saavuttamiseksi energia-alan toimijoiden on kehitettävä kiinnostavia tuotteita ja palveluita sekä kyettävä toimittamaan ne kustannustehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi siirryttävä liiketoimintaa tukeviin IT-järjestelmiin, joiden integraatiot ja niihin liittyvät palveluprosessit on standardoitava ja räätälöinnin osuus minimoitava. Näin toimimalla hankintaprosessi helpottuu, projektit ovat hallittavampia ja palveluprosessien hankinta tulee mahdolliseksi kun hyväksytään, että tietojärjestelmät voivat olla palvelutoimittajien hallinnassa. 

Uudella ajattelutavalla myös alan pienempien toimijoiden on mahdollista toteuttaa tulevat muutokset kohtuullisilla kustannuksilla.Uuden ajattelutavan kustannustehokas toiminta onnistuu ainoastaan hyvällä yhteistyöllä alan yritysten ja toimittajien kesken. Alan yritysten on varmistettava, että omasta talosta löytyy riittävä osaaminen palveluprosessien hankintaan. Toimittajavalinnassa kannattaa varmistaa, että potentiaalisilla toimittajilla on riittävä toimialaosaaminen ja toimittajat puhuvat ”samaa kieltä” asiakkaan kanssa. Lisäksi toimittajajoukkoa on hyvä pyytää kertomaan oma näkemyksensä toimialan muutoksesta ja toimittajan omasta roolista muutoksen vauhdittajana. Vertaamalla toimittajan skenaariota energiayrityksen omaan skenaarioon varmistetaan, että molemmilla on sama näkemys toimialan kehityksen pidemmän aikavälin painopistealueista.


Halusimmepa tai emme, murros on saapunut myös energia-alalle. Lähitulevaisuuden päätökset alan yrityksissä tulevat näyttämään, kuinka toimijat tulevat hallitsemaan liiketoiminnan sopeuttamisen uuteen ympäristöön.


 

Tero Saksman

 

Kirjoittaja on Enfo Zender Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on vahva tuntemus energia-alasta ja usko siihen, että toimialalla tulevat parhaiten menestymään ne, jotka kykenevevät uudistamaan perinteisiä toimintamalleja. Kirjoittaja on myös digitaalisuuden puolesta puhuja.