TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

Blogi elokuuta 31, 2017

Integraatio on avain digitalisaatioon

Kaikki tapahtuu nykyään nopeasti. Uusia sovelluksia, järjestelmiä, informaatiota ja näiden välisiä yhteyksiä syntyy päivittäin. Digitalisaatio ei ole mikään uusi, tulevaisuutta kuvaava käsite. Se tapahtuu tässä ja nyt, ja jos haluat pysyä mukana kyydissä, sinun on kuljettava sen mukana. Sinun ei tarvitse juosta lujaa – mutta sinun on valittava reitti viisaasti! Mitä järjestelmäintegraatio tarkoittaa, ja miksi se on niin tärkeä asia organisaatiosi digitaalisen tulevaisuuden kannalta?

Mitä järjestelmäintegraatio tarkoittaa

IT-viidakossa on monia hankalia termejä, mutta integraatio ei onneksi ole yksi näistä. Se on peruskäsite, joka sinun täytyy tuntea. Oikein käytettynä se voi luoda yrityksellesi lisäarvoa pitkälle tulevaisuuteen. Järjestelmäintegraatiolla on merkittävä asema monen organisaation IT-strategiassa.

 Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan, että kaksi tai useampia erillisiä järjestelmiä yhdistetään toisiinsa siten, että ne toimivat yhdessä ja tiedonsiirto niiden välillä on helppoa. Jotta tämä onnistuu käytännössä, on luotava sovellus, joka toimii eri järjestelmien rajapinnassa. Tämän sovelluksen kautta järjestelmät pystyvät kommunikoimaan keskenään automaattisesti ilman manuaalista tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen.

Integraatiota voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun yrityksen talousjärjestelmä halutaan yhdistää laskujen käsittelyn kanssa. Tai liiketoimintajärjestelmä CRM:n kanssa asiakastietojen käsittelyn helpottamiseksi. Jos vain kahden järjestelmän halutaan keskustelevan keskenään, niin kutsuttu point-to-point -järjestelmä riittää. Se tarkoittaa, että kaksi järjestelmää yhdistetään keskenään niin, että tieto kulkee niiden välillä automaattisesti. Nykyaikaisessa digitaalisessa maailmassa tämä ei kuitenkaan usein riitä, koska järjestelmiä ja sovelluksia on koko ajan enemmän. Siksi myös yhteyksiä tarvitaan enemmän.

Jos yhdistettäviä järjestelmiä on useampia, tällainen ratkaisu on pitkällä tähtäimellä kallis ja monimutkainen. Yhteyksien ylläpidosta tulee nopeasti erittäin työlästä. Silloin kannattaa valita integraatioalusta. Löyhät sidokset ja uudelleen käytettävyys ovat nykyään integraation perusteemoja, ja pyrkimyksenä on luoda organisaatiolle lisäarvoa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Miksi järjestelmäintegraatioon kannattaa investoida? 

Liiketoiminnasta vastaavana henkilönä sinun pitäisi olla selvillä organisaatiosi järjestelmistä. Sinun pitäisi tuntea organisaatiosi informaatiotarpeet sekä sen tapa käsitellä dataa. Viime kädessä sinun olisi ymmärrettävä, kuinka organisaatiosi eri järjestelmät ovat yhteydessä keskenään.

Ei kai kahden järjestelmän yhdistäminen voi olla kovin vaikeaa? Nehän vain yhdistetään kaapelilla, vai kuinka?

Kahden tai useamman järjestelmän yhdistäminen voi kuulostaa helpolta, mutta jotta organisaatio hyötyy siitä myös tulevaisuudessa, yhdistäminen kannattaa tehdä heti alussa oikein ja siten, että lähtökohtana ovat liiketoiminnan tarpeet. Kun järjestelmät kommunikoivat keskenään parhaalla mahdollisella tavalla, toiminta tehostuu ja sen laatu paranee.

Järkevä järjestelmäintegraatio voi kasvattaa

  • toiminnan tuottavuutta
  • Informaation laatua
  • Järjestelmän käytettävyyttä

Kokemuksesta tiedämme, että järjestelmän toimivuus testataan vasta käytössä. Silloin nähdään järjestelmän hyödyllisyys, ja arki muuttuu paremmaksi. Tästä syystä järjestelmäintegraatioon kannattaa investoida. Digitaalinen matka alkaa älykkäästä järjestelmäintegraatiosta!

 #itsallaboutintegration