TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

maaliskuuta 27, 2015

Ulkoistamisen kolmas aalto

IT-palveluiden ulkoistaminen on hyvin yleistä suomalaisten yritysten keskuudessa. Ulkoistuksella on haettu tehokkuutta, skaalautuvuutta ja oman tietohallinnon fokuksen muuttamista lähemmäs liiketoimintaa. Ulkoistamisen saralla eletään kuitenkin jo kolmatta aaltoa: yhä useammat yritykset ulkoistavat IT-palveluiden ja sovellusten ohella liiketoimintaprosesseja ostamalla samalta palveluntarjoajalta laajoja palvelukokonaisuuksia, josta löytyvät prosessit, sovellukset ja IT-palvelut samassa paketissa.

Tällä hetkellä markkinoilla on tapahtumassa ostamisen muutos; rajat liiketoimintaprosessien ja IT-ulkoistusten osalta häviävät.

Puhutaan IT- ja liiketoimintaprosessien (BPO – Business Process Outsourcing) ulkoistamisesta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaat ostavat liiketoimintaprosessipalveluita siten, että sama kumppani hoitaa myös sovellukset ja IT-infran palveluna, toteaa alan asiantuntija Laura Rantanen Enfolta.

Taloushallinnon ja IT:n välillä harmaa alue

IT:n ja talouden väliin on perinteisesti jäänyt harmaa, alue joka ei ole kenenkään vastuulla. Yrityksen taloushallinnon kilpailukykyä voidaankin parantaa, kun talousrutiineihin ja IT:hen liittyvät työt siirretään tähän erikoistuneelle toimijalle ns. yhden luukun periaatteen -mukaan.

Tämä mahdollistaa asiakkaan keskittymisen 100 %:sti ydinalueelleen eli liiketoiminnan sparraamiseen sekä tiedolla johtamiseen ja raportointiin. Palvelutarjoaja puolestaan yhdistää eri yritysten volyymeja ja investoi tehoa kasvattavaan automatiikkaan ja jopa robotiikkaan. Yksittäisillä keskisuurilla yrityksillä tuskin olisi mahdollisuuksia investoida vastaavaan teknologiaan.

Rantasen mukaan perinteisen ostamisen mallin mukaan yhtiöt ulkoistavat IT-infrastruktuuripalvelunsa IT-toimittajalle, joka huolehtii tietohallinnon toimivuudesta ja kehittämisestä IT:n näkökulmasta. Liiketoimintaprosessien, kuten taloushallinnon prosessien keskittäminen tai niiden ulkoistaminen puolestaan annetaan taloushallinnon alan kumppanin hoidettavaksi. Lisänä ovat vielä sovellustoimittajat, jotka ovat vastanneet tietojärjestelmien rakentamisesta ja tietojärjestelmähankkeiden läpiviennistä.

Käynnissä olevan muutoksen myötä asiakkaalla on yksi kumppani, joka ottaa kokonaisvastuun siitä, että sekä tietotekniikka että taloushallinnon tietojärjestelmät pelaavat hyvin yhteen. Perinteisessä mallissa ongelmien selvittäminen eri toimittajien välillä ei ole aina niin helppoa ja suoraviivaista. Uusi malli mahdollistaa suoraviivaisemman palveluhallinnan ja kehittämisen.

Rantasen mukaan toinen merkittävä IT-markkinoilla vallalla oleva muutos on, että asiakkaat voivat ostaa taloushallinnon sovellukset palveluna (Software as a Service), jolloin asiakkaalta poistuu kokonaan vastuu isojen järjestelmähankkeiden läpiviennistä, järjestelmän ja sen vaatiman osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä vastuu taustalla olevan IT-infrastruktuurin toimivuudesta.

Tämänkaltaisessa mallissa sovellustoimittaja ottaa täyden vastuun sovelluksen toimivuudesta, päivittämisestä ja kehittämisestä. Vaivaton tie ulkoistukseen on korvata vanheneva järjestelmä SaaS-palveluna tarjottavalla konseptoidulla taloushallinnon sovelluksella. Luonteva jatko on kasvattaa prosessiulkoistuksen osuutta vaiheittain ulkoistamalla henkilötyötä samalle toimittajalle.

Millaista muutostarvetta asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttuminen merkitsee IT-alan palveluntarjoajille?

Pelkkä IT-asioiden tai taloushallinnon osaaminen ei riitä, vaan pitää osata yhdistää molemmat, jolloin loppuasiakkaalle syntyy hyvää palvelua. Pitää myös ymmärtää paremmin asiakkaan liiketoimintaa, jotta voi tarjota isompia kokonaisuuksia asiakkaalle, ja toisaalta ottaa myös vastuu palvelun kokonaiskehittämisestä.

Rantasen mielestä taloushallinnon prosesseissa ulkoistus on helpointa aloittaa ulkoisen laskennan prosesseista, koska vaatimukset prosessin lopputuloksena raportoitavasta tiedosta ovat tarkasti kirjanpito- ja verolakien säätelemiä ja siten eri yritysten osalta yhteneviä. Taloushallinnon kentässä on tällä hetkellä paljon vanhenevia tietojärjestelmiä sekä lähivuosina eläköityviä toimihenkilöitä.