TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
Block

Uutinen marraskuuta 24, 2016

Kokeilu verkkolaskuosoitteiston toteutuksesta lohkoketjutekniikalla

Yritysten välisen laskuliikenteen digitalisoinnissa Suomi on muiden pohjoismaiden kanssa maailman kärkikaartia. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation oletetaan olevan noin 10% kun pohjoismaissa tuo vastaava luku lähenee jo 50%:ia. Verkkolaskumarkkina kasvaa voimakkaasti. European EInvoicing Service Providers Association (EESPA ) raportoi tämän vuoden syyskuussa jopa 27% kasvua. Taloushallinnon prosessien digitalisaatio ja automatisointi sekä siihen liittyvä ohjelmistorobotiikka ovat tässä keskeisiä ajureita. Toisaalta kehityksen takana ovat myös regulaatio ja julkisen hallinnon verkkolaskujen käyttöön voimakkaasti ohjaavat toimet.

Verkkolaskun lähettäminen ja sen perille toimittaminen edellyttää, että laskussa on laskun saajan digitaalinen toimitusosoite.  Mitä pidemmälle hankinnasta maksuun-prosessit digitalisoituvat ja automatisoituvat, sitä tärkeämpää on, että digitaalisten toimitusosoitteiden takana oleva tieto laskun saajasta samoin kuin sen lähettäjästä on ehdottoman luotettavaa ja ajantasaista. Tämä edellyttää, että yritysten osoitetietojen päivittämiseen ja ylläpitoon liittyvien prosessien tulee olla ehdottoman luotettavia ja valtuuksien ja identiteetin hallinnan on toimittava.  Lisäksi globalisaatio ja arvoketjujen fragmentoituminen tuovat osoitteiden hallinnalle omat haasteensa, joita Euroopassa koitetaan ratkoa EU –tasoisten Peppol -standardien avulla.

Suomessa verkkolaskutuksen osoitetarpeita on jo pitkään palvellut verkkolaskutuksen saralla tärkeää pioneerityötä tehneen Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:n verkkolaskuosoitteisto.  Ylläkuvattu ja nyt jo näköpiirissä oleva entisestäänkin kiihtyvä kehitys vaativat kuitenkin verkkolaskuosoitteiston kehittämistä ja osoitteiston toteutuksessa käytettävän teknologian uudistamista.

Tämä työ on nyt aloitettu konseptin testaushankkeella, jossa kokeillaan fintech –maailmaa parhaillaan mullistavan nk. lohkoketjuteknologian soveltuvuutta verkkolaskuosoitteistojen toteutuksen alustateknologiaksi. Kokeilun lähtökohdaksi on otettu aiemmin tehtyjen kehittämisehdotusten ja vaatimusmäärittelyjen tulokset, joita on lokakuusta alkaen tiivistetty ja muokattu työpajoissa.  Tuon määrittelytyön pohjalta käynnistettiin toteutustyö Finanssialan keskusliiton organisoimassa 9.11. pidetyssä teknisessä työpajassa.  Tavoitteena on, että joulukuussa 2016 kokeilun osapuolilla olisi testattavana hajautetusti ylläpidetty lohkoketjun luomaan luottamusrakenteeseen perustuva verkkolaskuosoitteisto.

Hankkeessa mukana on merkittävä joukko verkkolaskutuksen toimijoita: Tieto, Enfo, Basware, OpusCapita. Pankeista OP, Nordea, Danske Bank ja Samlink asiakaspankkiensa edustajana. Lisäksi mukana ovat Vero, PRH, Palkeet, LähiTapiola, Taloushallintoliitto ja Nets. Finanssialan Keskusliitto toimii hankkeen fasilitoijana.

Hankkeen toteutuksesta vastaa yksi ensimmäisistä suomalaisista lohkoketjuteknologiaan keskittyvistä suunnittelutoimistoista Nordledger (nordledger.com).