Lehdistötiedote

Lehdistötiedotteet maaliskuuta 26, 2015

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015 Kuopiossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.5.2015.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Mammu Kaario, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Hallituksen omasta pyynnöstään jättävän Hannu Isotalon tilalle ei valittu uutta jäsentä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/talousraportit.

 

Kuopiossa 25.3.2015

ENFO OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: Enfo Oyj, CEO Arto Herranen, + 358 44 719 3000, (etunimi.sukunimi@enfo.fi)

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.enfo.fi