Lehdistötiedote

Lehdistötiedotteet helmikuuta 23, 2015

Enfolle myönnettiin tietoturvasertifikaatti

Enfon tietoturvan johtamisjärjestelmälle ja Enfon Data Center-palveluille Kuopion ja Karlskronan palvelinsaleissa on myönnetty ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. Sertifikaatti osoittaa, että Enfo varautuu tietoturvaan liittyviin riskeihin huolellisesti ja kehittää jatkuvasti tietoturvaansa muuttuvien uhkien varalle.

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

”Tietoturva on asiakkaillemme äärimmäisen tärkeää ja luotettavuutemme perustuu tietoturvan toteutumiseen. Sertifikaatti antaa läpinäkyvyyttä tietoturvamme tasosta. Nyt pystymme osoittamaan ulkopuolisen arvioijan näkemyksen siitä, että noudatamme korkeaa tietoturvatasoa ja että organisaatiomme seuraa määritettyjä ohjeistuksia ja säännöksiä”, sanoo Pekka Hagström, Chief Security Officer Enfo.

Sertifiointiprosessin aikana Kuopion ja Karlskronan palvelinsaleihin tehtiin kattava riskianalyysi, jossa analysointi ulottui palvelinsalista henkilöiden rekrytointiin ja alihankkijoiden toimintaan. Riskianalyysissa tarkasteltiin esimerkiksi kulunvalvontaan, fyysiseen turvallisuuteen, verkkoturvallisuuteen ja toimintojen johtamiseen liittyviä uhkia ja niiden todennäköisyyttä. Analyysin perusteella Enfo investoi konesalien toimintakyvyn varmistamiseen sekä tarkensi toimintatapoja poikkeustilanteiden varalle.

”Tärkeä osa tietoturvan johtamisessa on luoda järjestelmällinen jatkuvan kehittämisen malli ja varmistua siitä, että tieto liikkuu organisaatiossa. Auditoinnin aikana kehitimme aiempaa systemaattisemmat työkalut tunnistaa potentiaaliset uhkat. Olemme myös kehittäneet tehokkaampia toimenpiteitä puuttua tietoturvaan liittyviin riskeihin organisaation eri tasoilla”, Pekka Hagström kertoo.

Käyttöön otettu jatkuva kehittämisen malli tarkoittaa muun muassa säännöllisiä turvallisuusauditointeja, toistuvia riskianalyyseja sekä jatkuvaa riskien monitorointia. Osana prosessia otetaan vahvemmin huomioon jatkuvasti muuttuva turvallisuusympäristö sekä ohjeistusten ja sääntelyn kehittyminen.

”Nyt pystymme perustelemaan selkeästi, että tietoturvamme on johdettu huolellisesti. Uskon sertifikaatin tuovan meille paremmat edellytykset menestyä niin yksityisen kuin julkisen puolen tarjouskilpailuissa. Auditointiprosessissa kehitettyjen toimintatapojen avulla myös organisaation johto saa tietää mahdollisista uhista. Näin pystymme varmistamaan, että potentiaalisiin uhkiin puututaan riittävän ajoissa ja aiheen edellyttämällä vakavuudella”, kertoo Arto Herranen, CEO Enfo.

Lisätietoja: 
Pekka Hagström, CSO, puh. 040 849 1070, pekka.hagstrom@enfo.fi
Arto Herranen, CEO, puh. 044 719 3000, arto.herranen@enfo.fi

Jakelu: Keskeiset mediat, enfo.fi