160 000 Waltti-kortilla matkustetaan eri puolilla Suomea.

Lehdistötiedote kesäkuuta 15, 2016

WALTTI-ALUEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJIEN VÄLINEN RAHALIIKENNE AUTOMATISOIDAAN

Waltti-alueella tullaan tekemään vuosittain noin 200 miljoonaa matkaa, joiden tuotot täytyy jakaa eri liikennöitsijöiden ja käyttäjien kesken perustuen tehtyihin matkoihin. Rahaliikenne tullaan automatisoimaan, jotta Waltti-järjestelmä palvelee kaikkia osapuolia tasapuolisesti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti. Uuden rahanjakojärjestelmän ensimmäiset vaiheet otetaan käyttöön heinäkuussa. Palvelun tuottamisesta ja automaation kehittämisestä vastaa Enfo.

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Waltti-alueen lippu- ja maksujärjestelmä on käytössä jo Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin ja Oulun sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten järjestämässä joukkoliikenteessä. Waltin käytöstä tulee valtakunnallista viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Waltti-matkakortteja on käytössä noin 160 000 kappaletta.

Waltti-järjestelmä mahdollistaa Waltti-matkakortin yhteiskäytön eri kaupungeissa ja ELY-keskusten alueella. Matkustustapahtumista syntyvien lipputulojen laskutusta, selvitystä ja maksattamista varten tarvitaan clearing-järjestelmä, jota IT- ja liiketoimintaratkaisuja tarjoava Enfo ryhtyy rakentamaan Walttia hallinnoivalle LMJ lippu- ja maksujärjestelmä Oy:lle. Sopimus kattaa järjestelmän kehittämisen, automatisoinnin ja ylläpidon.

Kohti entistä läpinäkyvämpää ja kustannustehokkaampaa järjestelmää

Waltti-järjestelmää käyttävissä kaupungeissa ja ELY-liikenteessä on lukuisia eri liikennöitsijöitä, joiden busseissa matkustajat käyttävät Waltti-korttia. Matkoja tehdään eri kaupunkien ja kuntien välillä, joten rahanjakoa tapahtuu tehtyjen matkojen perusteella eri kaupunkien ja ELY-keskusten hallinnoimassa joukkoliikenteessä.

”Tällä hetkellä eri kaupunkialueilla on omat järjestelmänsä lipputulojen selvitykseen. Vuoden aikana matkatapahtumia kertyy kuitenkin huikea määrä, joten clearingin on oltava myös veronmaksajien kannalta kustannustehokasta. Tämän vuoksi haluamme automatisoida rahaliikenteen ja hoitaa sen tehokkaasti koko alueella. Digitalisaatio myllää myös liikenteen toimialaa, joten automatisoinnin toteuttaminen clearing-laskennassa, jonka perusteella laskutus ja maksatus joukkoliikenteessä toimivat, on meille tärkeää”, toteaa LMJ lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kankkunen.

Liikenteen digitalisaatio on osa hallitusohjelmaa

Automatisaatio mahdollistaa entistä kustannustehokkaamman tavan tuottaa palveluja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Liikenteen digitaalisten palvelujen kasvuympäristön rakentaminen sekä uusien innovaatioiden ja automatisoinnin mahdollistaminen on kirjattu jopa hallitusohjelmaan.

”Tavoitteenamme on automatisoida kaikkien Waltti-alueen lippu- ja maksujärjestelmää käyttävien kaupunkien ja ELY-keskusten rahaliikenne sekä tuottaa kaikille osapuolille avointa ja totuudenmukaista dataa toteutuneesta liikenteestä ja rahavirroista. Olemme luomassa yhdessä LMJ lippu- ja maksujärjestelmän kanssa Suomeen täysin uutta järjestelmää, joka säästää Waltti-alueen eri toimijoiden kustannuksia ja aikaa”, Enfon Talousprosessipalvelut-liiketoiminta-alueen taloushallinnon ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Osmo Wilska kertoo.

Lisätietoja:

Ilkka Kankkunen, toimitusjohtaja, LMJ lippu- ja maksujärjestelmä Oy, ilkka.kankkunen@lmj.fi, puh. 040 558 5002
Osmo Wilska, Talousprosessipalvelut-liiketoiminta-alueen taloushallinnon ulkoistuspalveluista vastaava johtaja, Enfo, osmo.wilska@enfo.fi, puh. 0400 483 567

 

LMJ lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä Waltti- lippu- ja maksujärjestelmää. Lisätietoja osoitteista lmj.fi ja www.waltti.fi.

Enfo – Yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa
Enfo luo innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Hyödynnämme liiketoiminnan tuntemusta, teknistä asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä tietovirran jalostamisessa ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämisessä asiakkaillemme, jotta he voivat toimia aloitteellisesti digitaalisessa liiketoiminnassa ja tuottaa tulosta ja elämyksiä omille asiakkailleen. Enfon liikevaihto on 140 miljoonaa euroa (2015) ja yrityksessä työskentelee noin 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. Lisätietoja osoitteessa enfo.fi.