Enfo Innovation Framewok

Lehdistötiedote toukokuuta 04, 2017

SUOMEN CIO:T KERTOVAT: JOHTO LIPUTTAA DIGI-INNOVAATIOITA – POLKU LIIKETOIMINNAKSI SILTI KUOPPAINEN

Enfo kartoitti tietohallintojohtajien näkemyksiä digi-innovointia vauhdittavista ja sitä jarruttavista tekijöistä. Liiketoimintajohdon tuki digi-innovoinnille on olemassa, mutta järjestelmällinen toimintatapa innovaatiotyön johtamiselle puuttuu.

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

Enfo järjesti huhtikuun lopussa tietohallintojohtajille suunnatun työpajan aiheesta ”Johda digitaalisten innovaatioiden kehitystä toimivalla mallilla”. Tilaisuudessa esiteltiin Enfon kehitysjohtaja Samuli Savon johdolla Innovation Framework -työkalu, jonka avulla voidaan arvioida organisaation valmiutta jalostaa digi-ideoista kannattavaa liiketoimintaa.

Systemaattinen tapa kerätä ideoita, käsitellä ja jalostaa niitä sekä tehdä niistä järkeviä liiketoimintapäätöksiä sakkaa suomalaisten tietohallintojohtajien mukaan yrityksissä pahiten.

Enfo Innovation Framework -malli täyttää tyypillisen kuilun suoraan liiketoiminnan kanssa työskentelevien pienten ketterien digikumppanien ja suurten tietohallintojohdon kanssa toimivien IT-kumppaneiden välillä.

Työpajaan osallistui 40 tietohallintojohtajaa Suomen johtavista yrityksistä, ja työpajasta saadut tulokset antavat hyvän kuvan digi-innovoinnin nykytilasta suomalaisissa yrityksissä.

Liiketoimintajohdon ja tietohallinnon saumaton yhteistyö onnistumisen keskiössä

Tyypillisesti johdon sitoutuminen on aiemmin nimetty ongelmaksi digi-innovaatioiden saamisessa eteenpäin organisaatiossa. Muutaman vuoden digirummutus on saanut aikaan sen, että ylin johto on digihankkeiden takana, ja yli 60 % vastaajista nostaakin johdon sitoutumisen (Management Buy-in) oman organisaationsa vahvuudeksi.

Toisaalta noin 60 % vastaajista nimeää fasilitoidun innovaatioprosessin (Facilitated Innovation Process) haasteellisimmaksi vaiheeksi. Kun tarkastellaan fasilitoitua innovaatioprosessia ja päätöksentekomallia (Decision Model) yhtenä kokonaisuutena, lähes 90 % suomalaisista tietohallintojohtajista asettaa tämän yhdistelmän suurimmaksi kipukohdaksi edustamassaan yrityksessä.

”On upeaa nähdä, että johdon kiinnostus ja tuki digitaalisuuden edistämiseen tuntuu olevan olemassa! Nythän siis voidaan laittaa tämä perinteinen tekosyy sille, miksi asiat eivät etene sivuun ja keskittyä konkreettisten edistysaskelien ottamiseen”, toteaa Samuli Savo.

Yritysten on nykypäivänä kyettävä vauhdittamaan digi-innovaatioiden kääntymistä jatkuvaksi liiketoiminnaksi ja varmistamaan laadukkaat ja kehittyvät palvelut loppukäyttäjille.

”Moni yritys ei osaa tätä itse vaan tarvitsee ulkopuolista apua. Toivon että meidän luomastamme työkalusta on mahdollisimman monelle organisaatiolle tässä asiassa hyötyä”, Savo jatkaa.

”Yrityksissä on ensisijaisen tärkeää tunnistaa oman innovaatioprosessin vahvuudet sekä pullonkaulat. Pysähtyykö digi-innovointi johdon päätöksentekoon? Vai kumppanien hallintamalliin? Miten oikeasti saadaan tietohallinto ja liiketoiminta ideoimaan, luomaan ja ylläpitämään uusia palveluita yhdessä? Tunnistetut haasteet täytyy myös pystyä ratkaisemaan – työtä ei voi jättää puolitiehen”, Savo neuvoo.


Työpajan yhteydessä toteutettuun kyselyyn vastasi huhtikuussa 2017 yhteensä 40 suuren suomalaisen yrityksen tietohallintojohtajaa.

Koko raportti saatavilla: voit ladata raportin käyttöösi tästä (saat materiaalin jättämällä sähköpostiosoitteesi).

 

Lisätietoja:
Samuli Savo, EVP, Emerging Businesses and Transformation Office, Enfo, p. 050 387 0331, samuli.savo@enfo.fi

Enfo – Yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa
Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosesseja ja
IT-palveluita. Autamme asiakkaitamme toimimaan digitaalisessa dimensiossa luomalla innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja asiakkaittamme liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Enfon liikevaihto on 128 miljoonaa euroa (2016) ja yrityksessä työskentelee 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. Lisätietoja osoitteessa enfogroup.com.