Lehdistötiedote

Lehdistötiedote tammikuuta 17, 2017

ENFO MYY TIEDONVÄLITYSPALVELULIIKETOIMINNAN TRUST KAPITALILLE

Enfo Oyj keskittyy hyvässä kasvuvauhdissa olevaan digi- ja IT-palveluliiketoimintaan ja myy tiedonvälityspalveluja tarjoavan tytäryhtiönsä Enfo Zenderin koko osakekannan kuopiolaiselle laskutuksen ja maksuvalvonnan palveluihin erikoistuneelle Trust Kapitalille. Samanaikaisesti Enfon pääomistaja KPY tekee merkittävän sijoituksen Trust Kapitaliin.

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Enfo Oyj keskittyy jatkossa entistä vahvemmin strategiansa mukaisesti digitalisaatiota tukeviin tietotekniikka- ja talousprosessipalveluihin ja myy Trust Kapitalille Enfo Zenderin Tiedonvälityspalvelujen tuotannolliset toiminnot sekä näiden toimintojen asiakkuudet, joista vastaa jatkossa Trust Kapital. Samassa yhteydessä Enfon pääomistaja KPY tekee merkittävän sijoituksen Trust Kapitaliin.

Enfo on vahvistanut ydinliiketoimintansa palveluvalikoimaa muun muassa ostamalla marraskuussa 2016 integraatiopalveluja tarjoavan ruotsalaisen e-man AB:n. Asiakkaat vaativat ja kysyvät digitaalisia palveluja yhä enemmän kaikissa pohjoismaissa. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia on nykyään osattava hyödyntää yritysten liiketoiminnassa niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoilla.

”Enfon tavoitteena on vahva kasvu. Lisäksi panostamme liiketoiminnassamme niihin palveluihin, joissa yhtiöllä on jo vahva asema pohjoismaisilla markkinoilla ja joiden kysyntä on vahvasti kasvamassa entisestään. Enfo on tarjonnut tiedonvälityspalveluja vain Suomessa. Niiden myyminen Trust Kapitalille on luonnollinen osa Enfon pohjoismaista kasvustrategiaa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijana. Johto voi keskittyä strategian mukaisten avaintoimintojen kasvattamiseen, kuten esimerkiksi kaupassa meille jäävään talousprosessiliiketoimintaan”, Enfon toimitusjohtaja Arto Herranen kertoo.

“Trust ja Enfo ovat tehneet läheistä yhteistyötä jo pitkään, ja asiakkaiden kokemukset yhdessä tarjotusta laskun elinkaaripalvelusta ovat olleet erittäin hyviä. Kaupan myötä tarjoamme asiakkaillemme vielä aiempaa modernimman laskuautomaation, jossa laskujen operointi integroituu saumattomasti yhteen reskontranhoidon, maksuvalvonnan ja rahoituksen kanssa. Liiketoimintojen yhdistyminen on luontevaa myös yhteisten arvojen vuoksi – sekä Trust että Enfo panostavat korkeaan laatuun ja ylivoimaiseen palvelukokemukseen”, kuvailee Trust Kapitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa.

Enfo Zenderin myynti toteutuu tammikuun 2017 lopussa. Ennen yrityskauppaa Enfo siirtää Talousprosessi- ja tiedonvälityspalveluiden kaikki muut toiminnot liiketoimintakaupalla Enfon uuteen tytäryhtiöön Enfo Partner Oy:hyn.

Osapuolet ovat sopineet, että yrityskaupan hintaa ei julkisteta. Kauppa vaatii toteutuakseen viranomaishyväksynnän. 


Enfo – Yksinkertaisempaa, sujuvampaa ja älykkäämpää liiketoimintaa digitaalisessa dimensiossa
Enfo luo innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen, uudistamiseen ja parantamiseen. Hyödynnämme liiketoiminnan tuntemusta, teknistä asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä tietovirran jalostamisessa ja tietoteknisten ratkaisujen kehittämisessä asiakkaillemme, jotta he voivat toimia aloitteellisesti digitaalisessa liiketoiminnassa ja tuottaa tulosta ja elämyksiä omille asiakkailleen. Enfon liikevaihto on 140 miljoonaa euroa (2015) ja yrityksessä työskentelee noin 1 000 erikoisasiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.


Trust Kapital Group TKG Oy 
Trust Kapital on kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut yritys. Kilpailemme markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Yli 7 000 yritystä Suomessa käyttää aktiivisesti palvelujamme. Kasvuvauhtimme on ollut viime vuosien aikana noin 40 prosenttia ja viimeisimmällä tilikaudella liikevaihtomme oli n. 10 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä haluamme olla oman alamme markkinajohtaja Suomessa. www.trustkapital.fi