Lehdistötiedote

Lehdistötiedote maaliskuuta 30, 2017

ENFO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2017 Kuopiossa.

Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö palauttaa osakkeenomistajille pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta noin 7,8M€ (11,91 € per osake). Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kaudelta 2016 osinkoa maksetaan noin 0,7 M€ (0,99 € per osake).

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 10.4.2017.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 M€ (enintään 4,55 € per osake) lisäosingon maksamisesta. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, lisäosingon maksupäivä on joulukuussa 2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa (yhteensä 13 316 335,37 €) sekä vapaaseen pääomaan kuuluvaa muuta rahastoa (yhteensä 11 755 792,51 €) siirtämällä kaikki kyseissä rahastoissa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Rahastojen alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen tehtävään suostumuksensa antaneet Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen, Anssi Lehikoinen, Soili Mäkinen ja Kaisa Olkkonen sekä uutena jäsenenä Mikko Laine.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Timo Kärkkäisen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.enfo.fi/Tietoa-sijoittajille


Kuopiossa 31.3.2017
Enfo Oyj
Hallitus