CASE

Talouden suunnittelujärjestelmän uudistus kymmenessä viikossa

A-Katsastus Group on johtava yksityinen ajoneuvokatsastusten, rekisteröintien, kuljettajatutkintojen, ajoneuvojen vahinkotarkastusten sekä testaus-, kolarikorjaamo- ja huoltopalveluiden tarjoaja Pohjois-Euroopassa. Liikenneturvallisuuden edistäminen on konsernin yritysten toiminnan keskiössä ja asiakaskeskeisyys on yksi toiminnan keskeisimmistä arvoista.

Lähdimme hakemaan ensisijaisesti nopealiikkeisyyttä, läpinäkyvyyttä ja liiketoimintaa tukevaa ratkaisua. Järjestelmän käyttäjäystävällisyys ja projektin läpivienti onnistuivat yli alkuperäisten odotusten.

Terhi Vähähyyppä, Talousjohtaja, A-Katsastus

Lähtötilanne 

Katsastuslainsäädännössä vuonna 2014 tapahtuneet muutokset ovat omalta osaltaan kiihdyttäneet A-Katsastuksen liiketoimintaympäristön muutosnopeutta luoden sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle. Konsernin aiempi talouden ja liiketoiminnan suunnittelujärjestelmä oli tullut tiensä päähän, ja A-Katsastuksessa lähdettiin hakemaan vanhan tilalle uutta liiketoiminnan suunnittelua tukevaa ratkaisua. Konsernissa haluttiin löytää aidosti moderni ja monipuolinen suunnittelujärjestelmä, jota on mahdollista ylläpitää ja kehittää pääosin omia resursseja hyödyntäen. Erityisesti haluttiin työkalu, joka sopii sekä Suomen ja ulkomaiden tytäryhtiöiden katsastusliiketoiminnan käyttöön että A-Katsastuksen uusien liiketoimintojen tarpeisiin. Liiketoiminnan ja talouden tarpeiden pohjalta, kattavan esiselvityksen jälkeen A-Katsastus päätyi ottamaan käyttöön pilvipohjaisen ja selainkäyttöisen Anaplan-järjestelmän yhtenä ensimmäisistä organisaatioista Suomessa.

Ratkaisu

A-Katsastus toteutti uudistusprojektin yhdessä Enfon  kanssa. Projekti jaettiin kahteen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen, budjetointijärjestelmän uudistushanke käynnistetiin kesäkuussa 2015. Seitsemässä viikossa konsernille rakennettiin kaksi tulosbudjetointimallia, yksi Suomen ja toinen ulkomaiden tytäryhtiöiden käyttöön. Malleilla on muutamia yhteisiä osioita muun muassa investointien suunnitteluun ja budjettiraportointiin liittyen, mutta suurelta osin mallit muodostavat kaksi itsenäistä kokonaisuutta, joista toisessa käyttökielenä toimii suomi ja toisessa englanti. Näiden lisäksi järjestelmään rakennettiin maille yhteinen tase- ja kassavirtabudjetointi.

Budjetointiprosessi käynnistyi uudella ratkaisulla syyskuun puolivälissä. Prosessin läpivienti sujui ongelmitta, vaikka budjetointiaikataulua oli uuden järjestelmän käyttöönoton myötä tiivistetty aikaisempiin vuosiin nähden. Uusi järjestelmä onkin saanut käyttäjiltä positiivista palautetta sen liiketoimintalähtöisyydestä ja helppokäyttöisyydestä. Järjestelmää käyttää konsernissa lähes 40 henkilöä, joista suurella osalla ei ole taloustaustaa, mikä asettaa lisävaatimuksia järjestelmän käytettävyydelle. A-Katsastuksen Business Controller Tero Välimaa kertoo uuden järjestelmän helpottaneen budjetointiprosessin läpivientiä, sillä se on mahdollistanut aiempaa monipuolisemman tietojen analysoinnin ja vähentänyt eri vaiheissa tehtävän manuaalisen työn määrää. Keskeisten liiketoimintojen näkökulmasta budjetointia on helpottanut se, että liiketoiminnan ajureita on voitu hyödyntää suunnittelussa aiempaa kattavammin. Lisäksi budjetointi on kehittynyt entistä johdonmukaisemmaksi prosessina eteneväksi kokonaisuudeksi, jota myös järjestelmä aidosti tukee.

Keväällä 2016 suunnittelujärjestelmän uudistus sai jatkoa, kun ratkaisua laajennettiin yhdessä saman toimittajan kanssa käsittämään myös rullaavan ennustamisen. Konsernin käyttöön rakennettu malli mahdollistaa muun muassa tulos- ja tase-ennusteet kuukausitasolla sekä viikkotasoisten kassavirtaennusteiden laadinnan.

Uusi järjestelmä on vähentänyt manuaalisten työvaiheiden ja taustalaskennan määrää kaikilla suunnitteluprosessien osa-alueilla. Tämä nopeuttaa budjetti-, ennuste- ja raportointiaikatauluja, jolloin organisaation sisäisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin.

Aikataulussa pysyttiin kaikissa hankkeen eri vaiheissa ja annetut työmäärä-arviot pystyttiin jopa alittamaan. A-Katsastuksen Business Controller oli aktiivisesti mukana projektissa ja määrittelyvaihe oli nopea ja selkeä, sillä asiakkaalla oli vahva näkemys toiminnoista, joita järjestelmältä vaaditaan. Projekti oli jaettu osa-kokonaisuuksiin ja jokaisen kokonaisuuden jälkeen järjestettiin iteraatiokierros, jossa rakennettuihin työkaluihin oli vielä mahdollista tehdä muutoksia. Ketterä toimitustapa auttoi siinä, että ratkaisun osumatarkkuus oli erinomainen.

Järjestelmän käyttöönotto on auttanut omalta osaltaan virtaviivaistamaan A-Katsastuksen talouden ja liiketoiminnan johtamisprosesseja.