Aro-Yhtymä

Case

Autokeskus kasvatti sisäistä palvelukykyä: toiminta digitalisoituu kiihtyvää vauhtia

Autokeskus -brändistään tunnetussa Aro-Yhtymässä IT-ratkaisut ovat keskeinen kilpailuetutekijä. Siirtyminen pilvipalveluihin on nostanut sisäisten käyttäjien tyytyväisyyttä merkittävästi ja mahdollistaa entistä paremman palvelukyvyn laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa, jossa jokainen toimija on digitalisaation aallon harjalla.

Olemme Enfon kanssa kuin yhtä perhettä. Kymmenen vuotta on opettanut tiiviiseen yhteistyöhön: luotamme toisiimme ja tekemiseemme. Yhteistyö jatkuu, mutta tulevaisuutta on hankala ennustaa. Sen tiedän, että se muutos, mikä digitalisoitumisen osalta on tehty 10 vuoden aikana, tehdään tulevaisuudessa enintään viiden vuoden aikana. Muutosvauhti kiihtyy!

Tomi Valasvuo, CIO, Aro-Yhtymä

Aro-Yhtymä Tomi Valasvuo

- Teknologia on meille hyvin keskeinen liiketoiminnan osa-alue. Olemme tehneet matkaa yhdessä Enfon kanssa jo 10 vuotta. Näiden vuosien aikana on rakennettu perusta nykytilanteelle, jossa niin autokorjaamon, oston, myynnin, markkinoinnin kuin asiakaspalvelunkin prosessit ovat mahdollisimman digitaalisia ja käytettävät palvelut ketteriä ja skaalautuvia. Tämä mahdollistaa meille hyvän palvelukyvyn kumppaniverkostossa, jossa esimerkiksi vakuutus- ja rahastoyhtiöt sekä autotehtaat ovat aivan digitaalisen kehityksen kärkijoukoissa. Omaa toimintaamme on kehitettävä jatkuvasti, kiteyttää Tietohallintojohtaja Tomi Valasvuo Aro-Yhtymältä.

Autotehtaiden evoluutio kiihdyttää kehitystahtia

- Jo kymmenen vuotta sitten meille oli selvää, että sovellusten käyttö siirtyy selaimeen. Näimme, että selain tulisi olemaan uusi ”sovellus-Client”. Nykyisin pelkästään erilaisia päämiehien tarjoamia sovelluksia meillä on käytössä yli 100. Aikaisemmin osa näistä julkaistiin meillä Citrixin kautta, kun sovellukset olivat vielä romppupohjaisia tai työasemaclientteja. Onneksi olemme valmistajatehtaiden ja kumppanien rinnalla muutaman viime vuoden aikana siirtäneet suurimman osan sovelluksista pilveen, kuvaa Valasvuo.

Vuonna 2015 Autokeskuksessa tehtiin iso päätös luopua aikaisemmin käytetystä Citrixistä ja heti perään siirryttiin Enfon luotsaamana käyttämään Office 365-pilvipalvelua.

- Muutkin käyttämämme sovellukset oli vaihdettu pilvipalveluihin, kuten automyynnin ERP, raportointi, palkkahallinto ja HR. Ottamalla käyttöön Office 365-pilvipalvelun, pystyimme taas yksinkertaistamaan työasemaympäristöä merkittävästi ja työnliikkuvuus parani entisestään. Nykyään pystymme toimimaan paremmin ajasta ja paikasta riippumatta: myyjän tai huoltoneuvojan tarvitsemat sovellukset toimivat osittain myös mobiiliselaimen kautta ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kehityksen tuloksena sisäinen käyttäjätyytyväisyys on noussut 16% vuoteen 2014 verrattuna, kertoo Valasvuo.

Yhteistyön tavoitteena palvelukyvyn parantaminen

Aro-Yhtymässä IT-ratkaisut ovat keskeinen kilpailuetutekijä. Niiden avulla mahdollistetaan entistä parempi palvelukyky ja yhteistyö päämiesten kanssa, sujuvampi arki sekä vahvemmin dataan pohjautuva päätöksenteko. Kun ollaan näin ytimessä, kehitystyö on jatkuvaa ja siinä tarvitaan liiketoiminnan syvällistä tuntemista sekä omalta tietohallinnolta että kumppanilta.

- Perusta yhteistyöllemme on, että Enfo hoitaa peruspalvelut ja konesalin, kun oma IT-tiimimme keskittyy liiketoimintasovellusten suunnitteluun. Monet asiat rakennetaan kuitenkin yhdessä, koska Enfolla on meitä laajempi osaaminen esimerkiksi juuri pilvipalveluiden ja integraatioiden toteuttamisessa, kertoo Valasvuo.

Vuosikymmenen kestänyt yhteistyö Enfon kanssa on sujunut loistavasti.

- Olemme Enfon kanssa kuin yhtä perhettä. Kymmenen vuotta on opettanut tiiviiseen yhteistyöhön: luotamme toisiimme ja tekemiseemme. Heti yhteistyön alussa tapasimme kaikki meille merkittävät erikoisosaajat ja nyt tunnemme heidät. Arvokkainta meille on, että enfolaiset ymmärtävät, mikä on liiketoimintamme kannalta kriittistä: Jos tekniikka kaatuu, lamautuu koko toimintamme. Yhteistyö jatkuu, mutta tulevaisuutta on hankala ennustaa. Sen tiedän, että se mikä digitalisoitumisen osalta on nyt tehty 10 vuoden aikana, tehdään tulevaisuudessa enintään viiden vuoden aikana, ennustaa Valasvuo.

Tomi Valasvuon vinkit toimivaan kumppanuuteen 

1. Uskalla uudistua ja luottaa kumppaniin: Ulkoistamisessa kannattaa hyödyntää konseptia, jonka ulkoistuskumppani tarjoaa. Käytä enemmin niitä kuin itse määrittämääsi tapaa, sillä peruspalvelut toimivat yleensä hyvin. Kannattaa keskustella kumppanin kanssa, mikä olisi moderni toimintatapa.

2. Avoimuus toimijoiden välillä: Kumppanuus pitää olla sellaista, että kumpikin osapuoli pitää huolen avoimesta viestinnästä ja tarpeista. Toimittajalle täytyy kertoa, mitä tarpeita liiketoiminnassa on, mitä materiaaleja tulee eri tahoilta. Kumppanin taas pitää aktiivisesti tarjota ratkaisuja ja miettiä, mikä olisi paras ratkaisu liiketoiminnan kannalta asiakkaalle.

3. Palvelu laatu = kumppanin laatu. Laatu on yhtä hyvää kuin itse vaatii. Asiat hoidetaan kuntoon kyllä, kun vaatimustaso on selvä kummallekin osapuolelle.

Palvelujen hyödyt

  • Pitkäaikainen yhteistyö auttaa tunnistamaan liiketoiminnan tarpeet ja vaatimukset: kumppani osaa tarjoa liiketoimintaa tukevia ratkaisuja itsenäisesti
  • Asiakasyrityksen IT-osasto voi keskittyä liiketoiminnan syvällisempää osaamista vaativiin kehityshankkeisiin, kun perusratkaisut voidaan ostaa ulkoa ja kehitystyöhön saadaan apuja tarvittaessa
  • Pilvipalvelun myötä monipuolinen toimintaympäristö pysyy hallussa kokonaisuutena ja on helppo käyttää arjessa: Kumppanien tarjoamiin palveluihin helppo pääsy
  • Työssä ei olla kiinni enää kivijalassa tai työpisteessä
  • Palvelutaso pysyy korkeana ja ulkopuolisen kumppanin myötä varmistetaan riittävät resurssit esimerkiksi häiriötilanteiden sattuessa: Toimintakyvyn varmistus
  • Sisäinen käyttäjätyytyväisyys on noussut jopa 16 % vuodesta 2014.

Aro-Yhtymä Oy on suomalainen perheyritys ja maamme merkittävimpiä autoalan toimijoita. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 267,9 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää noin 550 henkilöä. www.aro.fi