Case

Blueprint Genetics: Geenitietoa kaikille Big Datan avulla

Blueprint Genetics on vuonna 2012 perustettu geenidiagnostiikkayhtiö, jonka tavoitteena on mullistaa geenitestaus tuomalla se osaksi terveydenhuoltoa yhä suuremman yleisön saataville. Jotta tämä on mahdollista, on geenitestien oltava huippuluokkaisia, edullisia ja tulosten analysoinnin on tapahduttava nopeasti. Monimuotoisen geenidatan käsittelyyn yritys käyttää Big Data -ratkaisua, joka mahdollistaa geenidatan tehokkaan prosessoinnin, analysoinnin ja osittaisen automaation.

Tausta

Blueprint Geneticsin tavoitteena on madaltaa terveydenhuollon kustannuksia tarjoamalla markkinoille kustannuksiltaan selvästi alhaisempia, mutta samalla huippuluokkaisia geenitestejä. Yrityksen DNA-sekvensointiratkaisu auttaa analysoimaan geenejä laadukkaasti, tehokkaasti ja edullisesti. Lisäksi yritys haluaa tarjota diagnooseja, joita ei aiemmin olisi pystytty löytämään. Tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Toimitusjohtaja Tommi Lehtosen mukaan geenitestaus tulee yleistymän voimakkaasti:

” Viiden vuoden kuluessa testaaminen lisääntyy räjähdysmäisesti, kun myös terveet ihmiset tulevat geenitestauksen piiriin ja tutustuvat omaan perimäänsä”

Blueprint Genetics on ainutlaatuinen yritys myös testien laadun ansiosta. Yrityksen tarjoamat testit ovatkin maailman terävintä kärkeä ja ne ovat käytössä yli 200 sairaalassa ympäri maailmaa. Diagnoosin lisäksi yritys haluaa tarjota mahdollisimman pitkälle viedyn tuloksen analysoinnin ja näin erottautua kilpailijoistaan.

”Me viemme testauksen loppuun saakka eli informaation ja datan lisäksi tarjoamme potilaskohtaista geenitietoa geneetikoiden ja lääkärien työstämässä kliinisessä loppulausunnossa.” kertoo Lehtonen.

RATKAISU: DATAN PROSESSOINTI & 360-NÄKYMÄ
 

Yrityksessä otettiin käyttöön IBM Watson Explorer, jonka ansiosta geenidataa pystytään tehokkaasti prosessoimaan ja analysoimaan. Ratkaisuun päädyttiin, sillä Watson Explorerista on ollut hyviä kokemuksia muilla terveydenhuollon aloilla ja sen ominaisuudet, kuten kyky prosessoida korkeaa määrää lääketieteellistä kirjallisuutta, vastasivat Blueprint Geneticsin tarpeita.

Enfo valikoitui projektin toteuttajaksi suositusten ja kokeneiden asiantuntijoiden ansioista. Watsonin lisäksi Blueprint Genetics käyttää Enfon 360 näkymää. Näkymä on tarjonnut joustavuutta ja mahdollisuuden kehittää järjestelmää juuri Blueprint Geneticsin tarpeisiin. Geenidata on erittäin kompleksia ja pirstaloitunutta, joten sen tehokas käsittely on haastavaa. 360 näkymä tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn relevanttiin dataan joustavalla ja nopealla tavalla.

AUTOMAATIOTA, KUSTANNUSTEHOKKUUTTA & SYSTEMATIIKKAA 

IBM Watsonin myötä manuaalista työtä on pysytty vähentämään 80 %, mikä nopeuttaa testin läpivientiaikaa, lisää kustannustehokkuutta ja systematiikkaa. Kun osa datan analysointivaiheista automatisoidaan, vapautuu geneetikkojen aikaa tulosten analysointiin ja lausuntojen valmisteluun. Järjestelmän raporttien nopeus, korkea laatu ja testien virheettömyys mahdollistavat geneetikkojen tekemät, markkinoiden kattavimmat ja toimenpiteisiin johtavat raportit. Blueprint Geneticsin tarina on ollut hyvin menestyksekäs jo tähän saakka, ja IBM Watson Explorer teknologia yhtenä tukipilarina varmistaa, että yritys tulee laajentamaan toimintaansa vauhdikkaasti myös tulevaisuudessa. On suuri loikka yli kymmenkertaistaa testivalikoima kattamaan perinnölliset sairaudet kaikilla lääketieteen aloilla, eikä tämä olisi mahdollista ilman IBM:n ja Enfo Rongon kanssa tehtyä projektia. Järjestelmä on siis tuotehallinnassa avainasemassa.