Kuopion Energia

Case

Kuopion Energia valmistautuu datahub-muutokseen Enfon avulla

Sähkömarkkinoiden keskitetyn datahub-tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2019 loppupuolella vaatii energiayhtiöiltä pikaisia toimenpiteitä toimintatapojen ja järjestelmien sovittamiseksi datahubin vaatimuksiin. Kuopion Energia sai Enfon DatahubScan-konsultoinnin avulla kattavan näkemyksen siitä, miten johtaa massiivinen hanke maaliin ajoissa.

DatahubScan-konsultoinnin myötä meille kirkastui datahubiin siirtymisen todellinen mittakaava. Saimme lisäksi selkeät askelmerkit eteenpäin.

Jaana Manninen, Kuopion Energia

– Datahubin myötä sähkö kilpailutetaan yhden hubin kautta. Tämä on koko toimialaa koskettava suuri ja kriittinen muutos niin toimintavoissa kuin käytettävissä järjestelmissäkin. DatahubScan-konsultoinnin myötä meille kirkastui datahubiin siirtymisen todellinen mittakaava. Selvitys oli konkreettinen ja yksityiskohtainen ja sen myötä meillä on selkeät askelmerkit etenemiselle, kertoo Kuopion Energian asiakaspalvelupäällikkö Jaana Manninen.

Valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa

Yhtäkkiseltään saattaa tuntua, että vuoteen 2019 on vielä paljon aikaa. Datahubin tuloon kannattaa kuitenkin alkaa valmistautumaan jo nyt.

– Muutostarve on massiivinen ja se kohdistuu sekä energiayhtiöiden sisäisiin työnkulkuihin että useiden eri toimittajien ylläpitämiin järjestelmiin. Yhteen sovitettavaa on paljon ja useilla eri organisaatiotasoilla. DatahubScan-palvelumme workshopit kokoavat oikeat henkilöt keskustelemaan oikeista asioista datahubiin siirtymisen näkökulmasta. Lopputuloksena toimitettava yhteenvetoraportti toimenpidesuosituksineen on asiakkaallemme työkalu muutoksen johtamiseen, kuvaavat Enfon konsultit Ari Halonen ja Merja Toikko.

Kuopion Energiassa tehty kartoitustyö koettiin erinomaiseksi lähtölaukaukseksi.

– Aikaisemmin meillä ei ollut aivan tarkkaa kuvaa siitä, mitkä kaikki asiat täytyy ottaa huomioon datahubiin siirryttäessä. Nyt tiedämme hyvin konkreettisella tasolla, mitä kaikkia prosesseja täytyy yhtenäistää tai muokata ja miten. Erityisesti workshopit olivat meille antoisia. Nyt meillä on riittävästi tietoa ja selkeät etenemismerkit. Oikeassa järjestyksessä etenemällä vältämme tuplatyöstä aiheutuvia turhia kustannuksia.

Jatkoprojekteihin ei tarvitse ryhtyä yksin

Enfon asiantuntijoiden pitkä kokemus ja monipuolinen osaaminen energia-alalta ja tietojärjestelmistä sekä aiemmat yhteiset projektit takasivat vankan ymmärryksen Kuopion Energian toimintaprosesseista.

– Yhteistyö Enfon kanssa toimi hienosti. Prosessi oli yksityiskohtainen ja tehokas sekä yllättävän kevyt. Asioita pystyttiin tekemään ketterästi myös etänä, Manninen kuvaa.
Kartoituksen jälkeenkään ei asiakkaan tarvitse jäädä yksin datahub-haasteiden kanssa, vaan Enfon asiantuntijat ovat apuna ja tukena tarvittaessa myös jatkohankkeiden eri vaiheissa.

Jaana Mannisen vinkit DatahubScan-yhteistyöhön

  1. Ota DatahubScan-työryhmääsi mukaan käytännön työtä tekeviä ihmisiä. Saat kattavan näkökulman sisäisiin toimintatapoihin, kun selvitystyössä on mukana tekijöitä eri osastoilta ja liiketoiminnoista.
  2. Varaa riittävästi aikaa kysymyspatteristojen läpikäyntiin yhtiön sisällä. On avartavaa käydä sisäisiä keskusteluja ja selvittää omat toimintatavat perusteellisesti.
  3. Varmista johdon tuki. On tärkeää, että yhtiön johto ymmärtää projektin merkityksen ja on mukana loppuraportin läpikäymisessä.

Kuopion Energia on monipuolinen ja nykyaikainen energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkaillemme kilpailukykyisiä ja luotettavia energiapalveluja samalla kantaen vastuun ympäristöstä ja henkilöstöstä. Kuopion Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla Haapaniemen voimalaitoksilla ja biokaasulla Pitkälahdessa. Se käyttää pääosin pohjoissavolaisia polttoaineita, mikä tuottaa työpaikkoja ja hyvinvointia koko maakuntaan. Kuopion Energian tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy huolehtii sähkönsiirrosta. Sähkön myynti on 700 GWh ja kaukolämmön myynti 900 GWh vuodessa. Kuopion Energialla on noin 50 000 sähkö- ja noin 6 000 kaukolämpöasiakasta ja henkilökuntaa konsernissa on n. 160 ihmisen verran. Kuopion Energia -konserni on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa. www.kuopionenergia.fi