Case huhtikuuta 12, 2018

Enfo vahvana tukena L&T:n ketterässä kehityksessä

Lassila&Tikanojan verkkopalveluiden kehittämisen tavoitteena on luoda korkealuokkaisia palveluita asiakkaille keskittyen asiakaskokemukseen ja korkealuokkaiseen palveluun myös digitaalisissa kanavissa. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on keskitetty Kettu-kehitystiimille, jonka tavoitteina on jatkuva palveluiden kehitys läpi niiden elinkaaren, yhteinäinen brändimukainen asiakaskokemus sekä jatkuva oppiminen palveluiden kehityksessä.

Digitaalisten palveluiden kehityksessä on mukana useita eri toimijoita samanaikaisesti. L&T:ltä mukana on kehitystiimin edustaja, liiketoiminnasta tuotteen omistaja sekä ulkopuoliset palvelun toimittajat ja sovelluskehittäjät. Verkkopalvelut rakennetaan myös L&T:llä nykyään kapasiteetiltaan nopeasti skaalautuviin pilvipalveluihin ja valinta on usein AWS.

L&T tunnisti hyvin aikaisessa vaiheessa, että kehitystyössä on mukana useita toimijoita ja riskinä on hallinnan liiallinen hajaantuminen. AWS tilejä ei haluttu hajaannuttaa useille toimijoille ja epäoptimoituun tilanteeseen. Kustannushallinnan menetys eri tilien välillä sekä pilviarkkitehtuurin hajautuminen olivat riskejä, jotka nähtiin odottavan mikäli jokaisen sovelluksenpilvialusta olisi eri toimijoilla. L&T päätyi keskittämään AWS hallinnan Enfolle ja keskittymään omaan osaamiseensa ja varmistamaan arvontuottoa omille loppuasiakkailleen.

Kehitystiimi voi keskittyä varmistamaan laadultaan optimaalisia palveluita AWS-tilien hallinnan ja operatiivisen toiminnan sijaan. Kustannukset saatiin läpinäkyviksi ja laskettua palvelu- ja tuotekohtaisesti. Tiimin työskentelyä on helppo johtaa ja jokainen toimija keskittyy omaan vahvuuteensa.


Enfon mukaantulo kehitystiimiin ja AWS-kumppaniksi tarkoitti L&T:lle että heidän sisäinen kehitystiiminsä ohjaa päätöksiä ja johtaa kehitystä. Kokonaisuuden hallinta pysyy jatkossakin L&T:llä ja Enfo toimii sparraajana sekä operatiivisena ja konsultatiivisena kumppanina monen toimittajan ekosysteemissä. Sovelluskehittäjät saavat autonomisesti tehdä omaa työtään, mutta AWS tilien hallinnasta vastaa Enfo. Enfon asiantuntijat ovat sparraamassa ja konsultoimassa myös sovelluskehittäjiä ja tarvittaessa Enfo toimii apukäsinä myös kehittäjille. Palaute kaikilta tiimin eri toimijoilta on ollut erittäin positiivista. Yhteistyö toimii todella hyvin.

”Enfo on mukana varmistamassa korkeaa laatua ja optimaalista asiakaskokemusta asiakkaillemme”

Heikki Tauriainen, kehityspäällikkö, Lassila&Tikanoja

Uusi tapa kommunikoida

Heikki Tauriainen pitää uudenlaista kommunikaatiotapaa erittäin positiivisena ja toimintamallin kannalta yhtenä tärkeimpänä osa-alueena. Sovelluskehittäjät, Enfon pilvihallinta ja L&T:n kehitystiimi ovat kaikki mukana yhteisellä Slack-kanavalla, jossa kehitystyötä yhdessä tehdään. Heikin mukaan vanhanmallinen tiketöinti ja viikkopalaverikäytännöt eivät olisi tarpeeksi ketteriä heidän tarpeisiinsa ja hän kehuu Enfoa joustavuudesta.


Erittäin positiivinen yllätys, että iso IT-talo pystyy tuottamaan näin ketterää palvelua”   Heikki toteaa.

Heikin vinkit onnistuneeseen palvelukehitykseen:

  1. Uudet viestintätavat Avoin ja nopeatempoinen kommunikaatiokulttuuri, kun erilaiset maailmat kohtaavat oma tapa viestiä pitää muokata koko tiimille sopivaksi. Perinteinen IT-maailma tiketöintijärjestelmineen ja softakehittäjien nopea maailma kohtaavat.
  2. Rohkeutta avoimuuteen. Tavoitteet,visiot ja odotukset on tuotava avoimesti koko tiimin tietoon.
  3. Luota itseojautuvuuteen. Kun tavoitteet on tiedossa ja työvälineet ja ekosysteemi kunnossa, tiimit ratkaisevat ongelmat ja haasteet ekosysteemissä itseohjautuvasti.