Case huhtikuuta 12, 2018

Enfo vahvana tukena L&T:n ketterässä kehityksessä

L&T:n verkkopalveluiden kehittämisen tavoitteena on luoda korkealuokkaisia palveluita asiakkaille ja panostaa asiakaskokemukseen ja korkealuokkaiseen palveluun myös digitaalisissa kanavissa. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on keskitetty Kettu-kehitystiimiin, jonka tavoitteina on jatkuva palveluiden kehitys läpi niiden elinkaaren, yhteinäinen brändimukainen asiakaskokemus sekä jatkuva oppiminen palveluiden kehityksessä.

Digitaalisten palveluiden kehityksessä on mukana useita eri toimijoita. L&T:ltä mukana on kehitystiimin edustaja, liiketoiminnasta tuotteen omistaja sekä ulkopuoliset palvelun toimittajat ja sovelluskehittäjät. Verkkopalvelut rakennetaan myös L&T:llä nykyään kapasiteetiltaan nopeasti skaalautuviin pilvipalveluihin ja valinta on usein AWS.

L&T tunnisti hyvin aikaisessa vaiheessa, että kehitystyössä on monta toimijaa ja riskinä on toiminnan liiallinen hajaantuminen. AWS tilejä ei haluttu hajaannuttaa useille tileille ja epäoptimoituun tilanteeseen. Kustannushallinta eri tilien välillä sekä pilviarkkitehtuurin hajautuminen olivat riskejä, jotka nähtiin odottavan mikäli jokaisen sovelluksen tulisi hankkia oma AWS tili. L&T päätyi keskittämään AWS hallinnan Enfolle ja keskittymään omaan osaamiseensa varmistamaan arvontuottoa omille loppuasiakkailleen.

Kehitystiimi voi keskittyä varmistamaan laadultaan optimaalisia palveluita AWS-tilien hallinnan ja operatiivisen toiminnan sijaan. Kustannukset saatiin läpinäkyviksi ja kustannukset saadaan laskettua palvelu- ja tuotekohtaisesti. Tiimin työskentelyä on helppo johtaa ja jokainen toimija keskittyy omaan vahvuuteensa.

Enfon mukaantulo kehitystiimiin ja AWS-kumppaniksi tarkoitti L&T:lle että yrityksen sisäinen kehitystiimi ohjaa päätöksiä ja johtaa kehitystä. Kokonaisuuden hallinta pysyy jatkossakin L&T:llä ja Enfo toimii sparraajana, operatiivisena ja konsultatiivisena kumppanina monen toimittajan ekosysteemissä. Sovelluskehittäjät saavat autonomisesti tehdä omaa työtään, mutta AWS tilien hallinnasta vastaa Enfo. Enfon asiantuntijat ovat mukana myös sparraamassa ja konsultoimassa sovelluskehittäjiä ja tarvittaessa Enfo toimii apukäsinä myös kehittäjille. Palaute kaikilta tiimin eri toimijoilta on ollut erittäin positiivista. Yhteistyö toimii todella hyvin.

”Enfo on mukana varmistamassa korkeaa laatua ja optimaalista asiakaskokemusta omille asiakkaillemme”

Heikki Tauriainen, kehityspäällikkö, Lassila&Tikanoja

Uusi tapa kommunikoida

Heikki Tauriainen pitää erittäin positiivisena ja toimintamallin yhtenä tärkeimpänä osa-alueena uudenlaista viestintämallia. Sovelluskehittäjät, Enfon pilvihallinta ja L&T:n kehitystiimi ovat kaikki osana Slackissa, jossa kehitystyötä yhdessä tehdään. Heikin mukaan vanhanmallinen tiketöinti ja viikkopalaverikäytännöt eivät olisi tarpeeksi ketteriä heidän tarpeisiinsa ja hän kehuu Enfoa joustavuudesta.


Erittäin positiivinen yllätys, että iso IT-talo pystyy tuottamaan näin ketterää palvelua”   Heikki toteaa.

Heikin vinkit onnistuneeseen palvelukehitykseen:

  1. Uudet viestintätavat Avoin ja nopeatempoinen kommunikaatiokulttuuri, kun erilaiset maailmat kohtaavat oma tapa viestiä pitää muokata koko tiimille sopivaksi. Perinteinen IT-maailma tiketöintijärjestelmineen ja softakehittäjien nopea maailma kohtaavat.
  2. Rohkeutta avoimuuteen. Tavoitteet,visiot ja odotukset on tuotava avoimesti koko tiimin tietoon.
  3. Luota itseojautuvuuteen. Kun tavoitteet on tiedossa ja työvälineet ja ekosysteemi kunnossa, tiimit ratkaisee ongelmat ja haasteet ekosysteemissä itseohjautuvasti.