Case lokakuuta 06, 2017

Löfsberg optimoi ylläpitonsa yhteistyössä Enfon kanssa

Löfbergsin kehitysjohtajan Michael Janssonin äänessä kuuluu ylpeyttä hänen kertoessaan, että uusimmat mittaukset osoittavat toiminnan tehostuneen yli 40 prosenttia.

- Kun otimme yhdessä Enfon kanssa käyttöön uudet työskentelytavat, joka olin ensimmäinen vaihe siirtymisessä kohti ylläpidon asiantuntijaorganisaatiota, ylläpitokapasiteettimme nousi uskomattomat 40 prosenttia, Michael kertoo - vieläpä lisätyövoimaa palkkaamatta. Kehitystyön tulos paransi sekä toimitusvarmuutta että sisäistä tehokkuutta, mikä on tietenkin arvostettavaa sekä yrityksen että yksittäisen työntekijän kannalta, Michael jatkaa. Ymmärrämme nyt toimintaamme kokonaisuutena entistä paremmin ja olemme luoneen entistä toimivamman rakenteen. Arvostan erityisesti Enfon kykyä pystyä osoittamaan meille, miten voimme käytännössä toteuttaa halutut tavoitteet. Vaatimustasoni on korkea, ja haluan asioiden sujuvan vähällä vaivalla ja hyvässä järjestyksessä. Sen Enfo lupasi projektin aluksi eivätkä he ole tuottaneet minulle pettymystä.

Projektin toimituksen vastuuhenkilö ja projektipäällikkö oli Enfon toiminnankehittäjä Tommy Östholm.  

- Löfbergin ylläpitopito-organisaatio on linjannut kehityskulkunsa perinteisestä ylläpidosta ylläpidon asiantuntijaorganisaatioksi. Heidän visionsa on taata tuotannon käyttövarmuus taloudellisesti optimoidun ylläpidon avulla.

Kehitys tapahtui kolmessa vaiheessa:

1. Akuutista huollosta pääasiassa suunniteltuun ja ennakoivaan ylläpitoon
2. 5S-ylläpito
3. Ylläpidon asiantuntijaorganisaatio 

- Ensimmäisessä vaiheessa siis kehitetään toimintatapoja vikailmoitus-tilausmenettelyssä, suunnittelussa ja valmistelussa, huolto-ohjelman laatimisessa sekä ennalta ehkäisevässä, suunnitellussa ja korjaavassa ylläpidossa. Tämän tarkoituksena on optimoida ylläpitopalvelu ja luoda perusta sen järjestelmälliselle toiminnalle, Tommy selittää.

- Hän jatkaa: Toisessa vaiheessa optimoimme kaikkien tilojen ylläpidon ja keskitymme tuomaan esiin ylläpitoinsinöörien työtä.

- Kolmannessa kehitysvaiheessa, ylläpidon asiantuntijavaiheessa, keskitymme ylläpidonpidon johtamiseen ja analysointiin.
 

- Tällainen Löfbergsin yhdessä meidän kanssamme toteuttama kehityshanke alkaa tavallisesti auditoinnilla, jossa organisaation nykytilanne kartoitetaan ja haluttu tilanne määritellään. Sen jälkeen aloitamme matkan kohti haluttua tilannetta. Tässä vaiheessa voimme hyödyntää kokoamaamme Best practice -varantoa. Nämä käytännöt perustuvat hyviksi havaittuihin toimintatapoihin ja menetelmiin, jotka olemme kehittäneet kaikkien Ruotsin teollisuuden parissa tekemiemme toimeksiantojen tuottaman kokemuksen pohjalta. Se on valtava etu, jonka asiakas voi nopeasti havaita, huomioida ja mitata tuloksessa.  Sovitamme Best practice -ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa heidän vaatimustensa, tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisiksi, Tommy selittää.

Michael ja Löfbergs ovat ottaneet paljon omaa vastuuta kehitystyön etenemisestä, joten meidän tehtävämme on ollut valmentaa, kouluttaa (train the trainer), tuottaa opetusmateriaalia sekä luoda visualisointitauluja ja muuta ohjaamista ja seurantaa helpottavaa graafista materiaalia.

Tämä osallistumisen taso on vaihdellut huomattavasti niissä yrityksissä, joiden kanssa meillä on ollut ilo työskennellä. Niinpä olemme tottuneita mukautumaan asiakkaan tarpeisiin ja teemme suunnitelmamme niiden pohjalta. Meille oma-aloitteisuus ja asiakkaan auttaminen halutun tuloksen saavuttamisessa on itsestään selvää.

- Ylläpito-organisaation toimintaa tehostamalla vapauttamamme aika tulee hyvään käyttöön kehitystyön seuraavassa vaiheessa. Tähänastinen vaikutelma on myönteinen ja tulokset hyviä, joten odotan jo innolla ennalta ehkäisevän ylläpitotoimintamme siirtämistä seuraavalle tasolle, kertoo Michael toiveikkaana.

Ennen haastattelun loppua kysymme Michaelilta vielä vinkkejä yritykselle, jolla on vastaavia haasteita.

- Sanoisin, että uskaltakaa ottaa ensimmäinen askel ja toimia järjestelmällisesti. Älkää epäröikö pyytää apua, alan kokemusta ja osaamista on paljon, Michael tiivistää.

 

muut tarjoomat