364
Loiste

Case

Case Loiste: Talous- ja sopimushallinnon ulkoistaminen loi mahdollisuuden keskittyä asiakkaisiin

Energiayhtiö Loisteen tavoitteena on keskittyä olemaan mahdollisimman hyvä palveluntarjoaja omille asiakkailleen. Loiste tarvitsi strategisen kumppanin, joka ottaisi vastuun yhtiön taustaprosesseista, jotta yhtiö voisi keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Loiste ulkoisti talous- ja laskutustoimintonsa Enfolle syksyllä 2015. Kaupan myötä Kajaaniin perustettiin Enfon uusi toimipiste, jonne Loisteen taloushallinnon tiimistä siirtyi 10 henkeä. Loiste ja Enfo aloittivat projektin, jonka päämääränä oli vaihtaa Loisteen käyttämät talouden ja laskutuksen prosessit sekä järjestelmät Enfon tarjoamiin. Pitkä ja vaativa projekti toteutui suunnitelman mukaisesti ja vahvisti Loisteen näkemystä, että Enfo on osaava kumppani hoitamaan vastuullisesti laajoja prosessi- ja järjestelmäkokonaisuuksia.

Talous- ja laskutusprojektin päätyttyä Loiste alkoi valmistella kumppanuusstrategian mukaista seuraavaa askelta, jonka tarkoituksena oli siirtää asiakas- ja verkkopalvelu sekä sopimustiedon hallinnointi kumppaneille.

”Arvioimme, että on luontevaa syventää yhteistyötä entisestään Enfon kanssa sopimushallinnan osalta, joka liittyy tiiviisti aikaisemmin Enfolle siirrettyihin talouden ja laskutuksen prosesseihin”, sanoo Loisteen toimitusjohtaja Markku Ryymin.

Uusi strategisen kumppanuuden taso suomalaisessa energiayhtiössä

Tammikuun alussa 2017, Loiste ulkoisti suunnitellusti sopimus- ja tuotetietojen hallintapalvelut Enfolle. Samalla energiayhtiön sopimustietojen hallinnasta siirtyi Enfon palvelukseen 6 henkilöä.
”Muutoksen kautta Enfon kanssa siirryttiin strategisen kumppanuuden uudelle tasolle”, Ryymin jatkaa.

”Kaupan myötä Enfolla on entistä vahvempi rooli Loisteen ekosysteemissä. Toimintojen ulkoistusten lisäksi olemme myös syvemmin mukana Loisteen kehitysprojekteissa ja auttamassa heitä pääsemään omiin tavoitteisiinsa”, kertoo Ari Voutilainen, Enfon Vice President, Energy and Utility Business.

Yhdessä aiemman taloushallinnon palveluihin keskittyvän sopimuksen kanssa, kauppa on kokoluokassaan ensimmäinen koko energia-alalla Suomessa.
”Enfon palveluvalikoima energiayhtiöille kattaa tästä lähtien myös talouteen ja laskutukseen liittyvät tuote- ja sopimushallintaprosessit. Pystymme nyt tarjoamaan energiayhtiöille kaikki taustaprosessit aina mittausdatasta kassaan asti”, Voutilainen toteaa.

”Tällainen yhteistyömalli mahdollistaa taustaprosessien hankkimisen kustannustehokkaana palveluna, jolloin yhtiö itse voi keskittyä asiakaskokemuksen ja brändin johtamiseen sekä tuotteiden kehittämiseen”, kertoo Tero Kosunen, Enfon EVP Financial Process Services.

Tavoitteena parantaa kilpailukykyä kilpailuilla markkinoilla

Aiemman taloushallinnon ulkoistuksen ja uuden liiketoimintakaupan tarkoituksena on helpottaa Loisteen taustatoimintojen operointia ja keskittää toimintoja yhtiön ydintoimintaan. Tavoitteena on vahvistaa entisestään asiakaspalvelua ja keskittyä niille osaamisalueille, joilla Loiste voi menestyä tulevaisuudessa. Energiamarkkinoiden kilpailu kovenee entisestään, jolloin yhtiöiden menestykseen vaikuttavat yhä voimakkaammin kyky tuottaa loistavia asiakaskokemuksia sekä luoda mielekäs työympäristö henkilöstölle.

”Muutos tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Samalla yhteistyömalli avaa uusia uramahdollisuuksia. Osaavien kumppaneiden avulla saamme luotua parhaan asiakaskokemuksen ja palvelun Loisteen asiakkaille”, Ryymin kertoo.

 

 

Loiste on uudenlainen ja 100 %:sti suomalainen, palveleva energiayhtiö. Loisteella on vahva kokemus toimialalta ja yritys kuuluu Suomen sähkömyyjien kärkijoukkoon. Loiste on valtakunnallinen ja hyvästä palvelustaan tunnettu energiayhtiö. Yhtiöllä on maanlaajuisesti 200 000 asiakasta ja vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli 149 miljoonaa euroa. Loisteen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Kajaanissa. Lue lisää: loiste.fi