Martela office

Case

Pilvipalvelut luovat yhteisen pohjan kansainväliselle Martelalle

Martela-konserni uudistaa asteittain koko IT-infrastruktuurinsa osana uutta strategiaansa. Uudistusten myötä mahdollistetaan ajasta ja paikasta riippumaton työskentely ja parannetaan asiakaskohtaamisen laatua. Yksi osa kokonaisuutta on siirtyminen pilveen Enfon luotsaamana.

Siirtymä pilvipalveluiden maailmaan Enfon luotsaamana auttaa meitä saavuttamaan omat liiketoimintatavoitteemme.

Jari Hammar, Martela

- Pilvipalveluiden avulla luomme yhtenäisempää kansainvälistä Martelaa, jotta voimme parantaa entisestään asiakaslupausten täyttämistä muun muassa parantuneella toimitusketjun ketteryydellä ja täsmällisyydellä, kertoo Martelan IT Manager Jari Hammar.

Moderni työympäristö on saumaton kokonaisuus

Martelalla halutaan, että työympäristö mahdollistaa asiakkuuksiin liittyvän tiedon täsmällisemmän ja ketterämmän jakamisen kaikille osapuolille.

- Palvelumme ytimessä on käyttäjälähtöisten ja innostavien työympäristöjen luominen asiakkaillemme. Haluamme toteuttaa tätä myös Martelan sisällä ja yhdistää fyysisen ja digitaalisen työympäristön saumattomaksi työskentelykokonaisuudeksi. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on tämän kaiken mahdollistaja. Jatkossa taustalla pyörivien rattaistojen, kuten CRM:n tiedot tulostuvat helpon käyttöliittymän kautta kautta asiakkaille ja martelalaisille, kertoo Hammar.

Pilvipalvelu, joka skaalautuu liiketoiminnan tarpeiden mukaan

Office 365:n vahvuus pilvipalvelualustana on sen skaalautuvuus liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Jotta skaalautuvuushyödyt saadaan täyteen tehoon, myös niitä kehittävällä kumppanilla pitää olla halua tulla riittävän lähelle asiakasta.

- Halu ymmärtää liiketoimintaamme oli yksi syy, miksi Enfo valikoitui kumppaniksemme. Me näemme, että tässä on kumppani, jonka kanssa asiat konkretisoituvat. Teemme saumatonta ja vahvaa yhteistyötä. Arvostamme Enfon eteenpäinkatsovaa vastuunkantoa: he reagoivat omalla näköpiirillään oleviin kehityshaasteisin aktiivisesti, kuvaa Hammar.

Pilvipalveluiden avulla merkittävät kustannussäästöt

- Ketterä tiedonkulku on nykyaikaisessa organisaatiossa aivan keskeistä niin kilpailukyvyn kuin työhyvinvoinninkin kannalta. Kokemuksemme mukaan poistamalla turhat mutkat matkasta voidaan saavuttaa jopa 30% säästöjä ja luoda asiakkaille arvoa entistäkin paremmalla palvelulla. Jotta me voimme auttaa asiakastamme saavuttamaan nämä tavoitteet, meillä ja asiakkaalla täytyy olla yhteinen tahtotila ja jatkuva yhteys, kertoo Enfon Key Account Manager Matti Kemppi. 

Jari Hammar 

Hammarin mukaan yhteistyö Enfon kanssa mahdollistaa liiketoiminnan paremman jatkuvuuden.

- Enfo tulee pilvipalveluiden kehittämisen lisäksi myös valvomaan tietoteknisen toimintaympäristömme toimintaa. Suurin arvo tästä meille syntyy siitä, että saamme nostettua liiketoimintasovellustemme luotettavuutta ja voimme reagoida teknisiin häiriöihin huomattavasti nopeammin, kun ympäristömme on Enfon ympärivuorokautisessa valvonnassa, kertoo Hammar.

Pilvipalveluiden ja yhteistyön hyödyt

  • Pilvipalvelut nivovat yhteen isompien järjestelmäuudistusten koneistot ja tulostavat tiedon näkyväksi
  • Tieto hyödynnettävissä maarajoista riippumatta kaikilla osapuolilla: työntekijöillä ja asiakkailla
  • Organisaation välinen yhteistyö helpottuu
  • Martelan toimitustäsmällisyys on mahdollista nostaa entistä korkeammaksi
  • Vapautetaan henkilökunta työskentelemään ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomasti: toiminnan joustavuus mahdollistuu
  • Kumppanin valvonnassa valmius reagoida häiriötilanteisiin paranee
  • Osaava kumppani on mukana alusta asti ja osallistuu aktiivisesti kehitystyöhön, jotta Martelan etu konkretisoituu.

Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin yrityksiin Pohjoismaissa. Halu tarjota asiakkaille parhaita työympäristöjä on ohjannut sen toimintaa jo seitsemänkymmenen vuoden ajan. Ergonomisten ja innovatiivisten kalusteratkaisujen lisäksi Martela suunnittelee ja tuottaa monipuolisesti työympäristöihin liittyviä palveluja. Se parantaa työhyvinvointia samalla tilojen käyttöä tehostaen työympäristöjen lisäksi oppimisympäristöissä sekä hoivakohteissa. www.martela.fi