Pohjolan Liikenne

Case

Digitaalisuus osana liiketoimintaa

Pohjolan Liikenteen autoissa digitaalinen alustaratkaisu tuottaa tuhansien tallentimien, sensorien ja kameroiden avulla reaaliaikaista tietoa, jota hyödynnetään turvallisuuden parantamisessa niin ajossa kuin varikollakin. Enfo toteutti ainutlaatuisen ratkaisun asiakkaan tarpeen pohjalta.

Enfolaiset ovat osaavaa ja innovatiivista porukkaa. He lähtevät mielellään tekemään haastavia projekteja ja synnyttämään uusia asiakkaan tarpeeseen sopivia räätälöityjä ratkaisuja. Yhteistyö on ollut helppoa ja he ymmärsivät nopeasti tarpeemme.

Antti-Jaakko Alanko, Pohjolan Liikenne

Satoihin jatkuvasti liikenteessä oleviin Pohjolan Liikenteen linja-autoihin on asennettu sekä kamerat että tallentimet, joita hallinnoidaan edistyksellisen keskitetyn alustaratkaisun avulla. Videotallenteet siirtyvät WLAN-yhteyden avulla automaattisesti palvelimelle auton saapuessa varikolle.

- Järjestelmän ensisijainen tarkoitus on turvallisuuden parantaminen. Aikaisemmin esimerkiksi tapaturmien tarkistaminen tai häiriötilanteista raportoiminen olivat kuljettajan vastuulla. Hankalissa tilanteissa meillä oli pahimmassa tapauksessa sana sanaa vastaan. Nyt pystymme tarkistamaan asian oikean laidan videotallenteesta milloin vain ja tekemään johtopäätöksiä nopeasti riippumatta linja-auton sijainnista. Tapaturman sattuessa kuljettajan on helppo nappia painamalla merkitä sattuman ajankohta nauhalle, jotta se helposti löydetään, kertoo Pohjolan Liikenteen kalustosta ja tekniikasta vastaava tekninen päällikkö Antti-Jaakko Alanko.

Onnettomuuksien ja ilkivallan ennaltaehkäisy

Seurannan lisäksi osa turvallisuuskehitystä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Kamerajärjestelmä mahdollistaa kuljettajalle ovialueiden ja koko linja-auton tarkkailun monesta kulmasta.

- Pohjolan Liikenteelle Enfon alustaratkaisusta räätälöity kokonaisuus laajenee kesän aikana. Jatkossa kokonaisuus rakentuu jo 1350 kamerasta ja 270 tallentimesta. Tallennuksen rinnalla järjestelmässä hyödynnetään mm. GPS-paikantimia ja ovikytkimiä sekä kameroiden peitto/liiketunnistusta, yhteensä yli 2500 sensoria. Ratkaisu on täysin skaalautuva, ja siihen voidaan liittää joustavasti lisää elementtejä sitä mukaa kun uusia toiminnallisuuksia ideoidaan yhdessä asiakkaan kanssa, kertoo Enfon asiantuntija Aarne Mäkelä.

Kattava valvonta helpottaa kuljettajan työtä merkittävästi.

- Perinteisesti kuljettaja on ollut auton peilien varassa esimerkiksi tilanteissa, joissa matkustaja poistuu bussista. Kameravalvonnan avulla kuljettaja voi seurata tilannetta näytöltä, kuvaa Alanko.

Oikea-aikainen lämmitys optimoi auton lähtövalmiuden

Kiinnostavana yksityiskohtana autojen tallentimet on integroitu lohkolämmittimen käynnistämiseen aivan uudella tavalla.

- Moottorilämmitystä ohjaava järjestelmä kysyy saman järjestelmän palvelimelta yön aikana, milloin auto on lähdössä liikkeelle ja käynnistää lämmityksen sen mukaisesti. Laite tarkastaa ilmatieteenlaitoksen rajapinnasta sään, jonka mukaan auto osataan lämmittää oikeana hetkenä riittävästi, jotta se on valmis juuri silloin, kun vuoro alkaa. Tällä saavutetaan pitkällä tähtäimellä merkittäviä säästöjä, kuvaa Alanko.

Pohjolan Liikenteellä ollaan Enfon toimintaan tyytyväisiä.

- Saimme ratkaisun, jota lähdimme hakemaan. Yhteistyö jatkuu tiiviinä, sillä tavoitteenamme on saada kaikkiin autoihin vastaavat järjestelmät, päättää Alanko.

Pohjolan Liikennen camera

Antti-Jaakko Alanko 

Antti-Jaakko Alangon vinkit

1. Varaa resursseja isojen kehitysprojektien toteuttamiseen riittävästi ja joustavasti. Resursseja varatessasi huomioi, että kehitys jatkuu varsinaisen projektin jälkeenkin. Kaikkea ei osata ottaa huomioon alussa aikataulutettua projektia suunnitellessa, vaan uusia kehityssuuntia tulee kaiken aikaa ilmi ja silloin resurssien on oltava kunnossa.

2. Monipuolisen projektitiimin avoin keskusteluyhteys on avain onnistumiseen. Projektitiimin tulisi olla riittävän kattava: sitouta mahdollisimman monta henkilöä loppukäyttäjästä tekijöihin ja varmista, että tapaamisia kasvokkain on riittävästi. Erilaiset näkökulmat parantavat yhteistyötä ja lopullisia ratkaisuja.

3. Lopullinen käyttöympäristö pitää tuntea. Tiimin on tärkeää tietää olosuhteet, jonne ratkaisuja luodaan. Tämä kulma ei aukea suunnittelijan työpöydällä, vaan on oikeasti lähdettävä paikan päälle: liikkuvassa kalustossa ahtaat tilat, lämpötilaerot ja heiluminen pitää ottaa meidän tapauksessamme huomioon.

Ratkaisujen hyödyt

Alustaratkaisu mahdollistaa skaalautuvuuden

  • Keskitetyn alustan avulla lisäpalveluiden tuonti osaksi kokonaisuutta on helppoa ja nopeaa
  • Tehdyt ratkaisut skaalautuvat ja mahdollistavat uusia innovatiivisia hyödyntämistapoja: Pohjolan Liikenteen kohdalla järjestelmä oli rakennettu kameroita varten, mutta sensoridatalle löydettiin uusi käyttökohde autojen lämmittämisestä
  • Säästöt: tallentimien integroinnilla lohkolämmitinjärjestelmään mahdollistetaan oikea-aikainen auton lämmitys sen lähtöajan ja sään mukaan. Talvella minimoidaan tulonmenetykset ajamattomista lähdöistä, kun auton käynnistyminen voidaan varmistaa säästä riippumatta.

Nopeutta ja helppoutta toimintaan

  • Langaton tallenteiden siirto tarvittaessa nopeuttaa reagointia ja tilanteen analysointia auton sijainnista riippumatta. Kuljettajan merkkaamat häiriötilannetallenteet sekä tapatumahetkeltä pyydetyt tallenteet on helppo löytää palvelimelta.
  • Kuljettajan työhön on luotu helpottavia työkaluja, jolla hän pystyy kokonaisvaltaisesti seuraamaan ovia ja kulkureittejä linja-autossa
  • Virheilmoitukset toimimattomista kameroista tai tallentimista saadaan helposti tietoon

Turvallisuuden parantuminen

  • Tapaturmien määriä voidaan seurata paremmin kuin aiemmin: Matkustajien turvallisuus parantuu, ovien kamerat vähentävät onnettomuuksia seurannan ja automaation ansiosta
  • Kaluston valvonta parantuu ja ilkivallan vähentyminen tuovat säästöjä kameravalvonnan ansiosta

Jo vuodesta 1949 Pohjolan Liikenne on kuljettanut asiakkaitaan paikasta toiseen, ajoissa ja turvallisesti. Pohjolan Liikenteen kalusto on hyväkuntoista, ja se uusiutuu jatkuvasti. Moderni ServLine-huoltojärjestelmä optimoi huolto- ja korjaustoiminnot. www.pohjolanliikenne.fi