case

Tehokkuutta liiketoimintaan Business Intelligencen Itsepalvelusta

Liiketoimintatiedon eli Business Intelligencen itsepalvelu tarkoittaa tiedon nopeaa ja tehokasta jakamista organisaatiossa sitä tarvitseville. Tärkeää on ymmärtää, jokaisen käyttäjäroolin erilainen tiedon tarve. Itsepalvelulla nopeutetaan ja helpotetaan raportointia, jonka ansioista aikaa jää liiketoiminnan tulevaisuuden tarkasteluun menneisyyden dokumentoinnin sijaan. Avain liiketoiminnan itsepalveluun on toimiva ja luotettava raportointijärjestelmä.

Tietoa Salomaa Yhtiöt Oy:stä

Salomaa Yhtiöt Oy on suomalainen perheyritys, joka omistaa ja palvelee toimialaansa uudistavia, rohkeita asiantuntijayrityksiä. Tänä päivänä Salomaa-yhtiöihin kuuluvat SEK, Dagmar, Voitto, KASKI Agency, Evidens ja Quru. Yhtiöryhmän omistaa Salomaan perhe.

case salomaa

lähtötilanne

Organisaatioissa ollaan usein tilanteen edessä, jossa datan ja analytiikan raportointi on kunnossa, mutta tiedon jakaminen organisaatioissa koetaan haasteeksi. Myös Markkinointiviestintä- ja konsulttiyhtiö Salomaa Group tunnisti nämä haasteet ja lähti kehittämään prosessejaan dataa demokratisoimalla. Salomaan keskitetty taloushallinto palvelee yritysryppään kahdeksaa eri yhtiötä ja taloustiedon kerääminen eri puolilta on vaivalloista ja aikaa vievää. Data on peräisin useasta eri järjestelmästä ja raportointi vaati paljon manuaalista työtä.

Ratkaisu:  business intelligencen itsepalvelu

Jotta raportoinnin manuaalista työtä ja tiedon reaaliaikaista saatavuutta pystyttäisiin parantamaan, lähdettiin Salomaassa kartoittamaan eri teknologia- ja kumppanivaihtoehtoja. Salomaassa päädyttiin Microsoft SQL Serveriin ja ratkaisu yhdistää raporttinäkymien visualisointi-, haku- ja jakopalvelu PowerView:n ja PowerPivotin talossa käytössä oleviin järjestelmiin. Päätökseen vaikutti jo olemassa oleva Microsoft-ympäristö ja sisäinen Microsoft-osaaminen. Lisäksi hinta oli erittäin kilpailukykyinen. Liiketoimintatiedon hallinnan eli business intelligencen itsepalvelussa ja datan demokratisoinnissa on kyse tiedon saatavuuden parantamisesta ja sen tehokkaammasta hyödyntämisestä. Tavoite on madaltaa kynnystä jakaa tietoa organisaatiossa.

Enfo Rongo oli jo aikaisemmin tehnyt yhteistyötä Salomaa -ryhmään kuuluvan mediatoimisto Dagmarin kanssa ja suosituksen kautta Enfo Rongo valikoitui mukaan projektiin. Projekti alkoi lähdejärjestelmien tietomallinnuksesta, jonka tavoitteena oli yhdessä ymmärtää nykyisiä järjestelmiä.

Hyöty

Tietovarasto ja datan demokratisointi kamppaavat raportoinnin haasteita. Esimerkiksi taloushallinnossa datan demokratisoinnilla käännetään katse takaa eteenpäin. Kun taloudellisten lukujen raportointiin ei enää erikseen tarvitse käyttää aikaa, yritys voi keskittyä bisneksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi on ymmärretty, että tarjoamalla tietoa laajasti organisaation eri toimijoiden käyttöön ja sen ulkopuolellekin, on parannettu tilanneherkkyyttä ja voitu ohjata esim. mittareilla/scorecardeilla tekemistä haluttuun suuntaan. Työntekijät yhdistelevät eri tietoja ja parhaimmillaan kehittävät niiden pohjalta toimintaansa ja päätöksentekoaan.