Savon Voima

Case

IoT:ta käytännössä: Keskitetty kameravalvonta tehostaa ja turvaa Savon Voiman tuotantolaitosten toimintaa

Kun Enfo rakensi Savon Voimalle yhtenäisen ja luotettavan kameravalvontajärjestelmän, lämpökeskusten ja vesivoimalaitosten kulunvalvonta ja polttoainetoimitusten ajoittaminen hoituvat nyt helposti ja kustannustehokkaasti pitkistä välimatkoista huolimatta. Kameravalvonta on hyvä esimerkki käytännönläheisestä IoT-ratkaisusta, jolla tuotetaan aitoa liiketoimintahyötyä Savon Voimalle.

SAAMME KOKONAISPALVELUN LUOTETTAVALTA TOIMIJALTA, EIKÄ MEIDÄN TARVITSE PITÄÄ MONIA LANKOJA KÄSISSÄMME. SE TEHOSTAA TEKEMISTÄMME JA TAKAA MAKSIMAALISET  HYÖDYT YHTEISTYÖSTÄ. 

Maija Henell, Savon Voima

– Savon Voiman tuotantolaitosten aiemmat valvontakamerat olivat yksittäishankintoina tai laitoshankinnan yhteydessä ostettuja, joten laitekanta oli kirjavaa ja järjestelmän ylläpito hankalaa. Joiltain laitoksilta kameravalvonta puuttui kokonaan tai se oli paikallista, kertoo Maija Henell, joka vastaa Savon Voima Oyj:ssä kaukolämpö- ja sähköntuotantoliiketoiminnoista.

Enfon keskitetyn kameravalvonnan avulla Savon Voima pystyy tehostamaan toimintaansa eri puolilla Savoa sijaitsevissa laitoksissaan. Kameravalvontaratkaisu on osa tuotantokokonaisuuden etävalvontaa, joka mahdollistaa paljon aiempaa kustannustehokkaamman toiminnan, ja kulunvalvonta hoituu luotettavasti ja helposti.

– Ajokilometrejä säästyy, kun kenenkään ei tarvitse olla vastaanottamassa kuormaa tai päästämässä tulijaa portista sisään. Meille oli tärkeää saada myös yhteistyökumppaneille pääsy järjestelmään, jotta polttoaineentoimittajat saisivat reaaliaikaisen tiedon polttoaineen varastotilanteesta ja voisivat suunnitella toimitukset sen mukaan. Kameravalvonnan avulla toimitusvälin pystyy optimoimaan, eikä tuotantoon tule polttoaineen loppumisesta johtuvia katkoksia, Henell kertoo.

Etävalvonta tuo turvaa henkilöstölle ja omaisuudelle

Savon Voimalle turvallisuus oli keskeisimpiä tekijöitä valvontakamerajärjestelmää hankittaessa. Kameravalvonta on lisännyt työturvallisuutta, ja etävalvonnan myötä myös omaisuus on paremmin turvattu.

– Voimalaitoksilla työntekijä työskentelee vaativissa olosuhteissa ja usein vieläpä yksin. Voimme varmistaa etänä, että työnteko sujuu turvallisesti. Kameravalvonta on yhdistetty kulunvalvontaan, jolloin valvomosta voidaan varmistaa ennen porttien avaamista, että henkilö on oikealla asialla, Henell kuvaa.

Enfon kameravalvontajärjestelmän jatkuva tallennus auttaa Savon Voimaa kehittämään toimintansa turvallisuutta myös pidemmällä aikajänteellä, kun mahdollisiin laitosten häiriötilanteisiin pystytään palaamaan jälkikäteen.

Keskeytyksetön kameravalvonta avain sujuvaan toimintaan

– Kameravalvonta mahdollistaa osaltaan yhä laadukkaamman ja varmemman palvelun Savon Voiman asiakkaille. Kun tuotannon häiriötilanteet huomataan ajoissa, voi kuluttaja luottaa siihen, että tuotanto on järjestetty mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Enfon ratkaisu takaa, että kameravalvontajärjestelmä toimii moitteettomasti, ja voimme itse keskittyä omaan ydinliiketoimintaamme, kuvaa Maija Henell kumppanuutta Enfon kanssa.

Sujuva yhteistyö tarkoittaa Enfon ja Savon Voiman kohdalla paitsi nopeaa reagointia arkipäivän tilanteisiin myös pitkäaikaista prosessien ja automatisoinnin kehitystyötä.

– Yhdessä kehitetyt arjen IoT-ratkaisut tuovat sujuvuutta ja varmuutta Savon Voiman toimintaan. Vastaamme myös vikatilanteisiin nopeasti, joten asiakas voi luottaa siihen, että järjestelmä toimii tilanteessa kuin tilanteessa, sanoo Enfon Key Account Manager Sirkka Kakko.

Maija Henellin vinkit toimivan kameravalvontajärjestelmän rakentamiseen:

1. Tarpeet kannattaa määritellä perusteellisesti ensimmäisessä vaiheessa, jotta molemmat osapuolet tietävät, mitä tavoitellaan. Esimerkiksi meille oli olennaista, että järjestelmä on käytettävissä verkon kautta ja käyttöoikeudet voidaan jakaa myös ulkopuolisille polttoainetoimittajille.

2. Määritysten pohjalta on hyvä tehdä pilotti. Näin järjestelmästä saadaan poistettua mahdolliset sudenkuopat, ennen kuin toimintaa laajennetaan pidemmälle.

3. Toimiva kommunikaatio tilaajan ja palveluntarjoajan välillä on avain tavoitellun laatutason saavuttamiseen.

Järjestelmän ja yhteistyön hyödyt:

  • Kokonaispalvelu: Savon Voima voi keskittyä ydintekemiseensä, kun kumppani ylläpitää kameravalvontajärjestelmää.
  • Koko konsernin yhteinen järjestelmä virtaviivaistaa prosesseja ja helpottaa ylläpitoa.
  • Automaatio ja etävalvonta tehostavat toimintaa miehittämättömillä ja hajallaan sijaitsevilla laitoksilla.
  • Työturvallisuus paranee, kun tilanne työkohteessa on tiedossa reaaliaikaisesti.
  • Reaaliaikaisen varastonäkymän avulla polttoaineentoimittaja optimoi toimitusvälit, jolloin tuotanto pyörii keskeytyksettä.
  • Kiinteistöt ovat paremmassa turvassa, kun etävalvomosta nähdään reaaliajassa, millä asialla laitoksella liikutaan.
  • Tuotantoa uhkaavat vaara- ja vikatilanteet huomataan ajoissa, jolloin vältytään mahdollisilta tuotannonmenetyksiltä.
Savon Voima

Savon Voimaan kuuluu emoyhtiön lisäksi sähköverkkopalveluita tarjoava Savon Voima Verkko Oy, ja energia-alan investointeihin erikoistunut Savon Voima Salkunhallinta Oy. Savon Voiman liiketoiminta-alueisiin kuuluvat mm. sähkönjakelu, sähkönmyynti, sähköntuotanto ja alueellinen lämmitys. Savon Voimalla työskentelee noin 180 energia-alan ammattilaista, joiden lisäksi työllistämme yhteistyökumppaneidemme henkilöstöä vuosittain noin 350 henkilötyövuoden edestä. www.savonvoima.fi