Swedish Match case story

Case

SWEDISH MATCHILLA ON ENFON KANSSA YLLÄPITOTEHTÄVIÄ KOSKEVA MAAILMANLAAJUINEN SOPIMUS

Enfo Framsteg ja Swedish Match ovat solmineet maailmanlaajuisen sopimuksen Swedish Matchin ylläpitotehtäviä koskevasta järjestelmätuesta ja toiminnan kehittämisestä. Enfo Framsteg toimittaa palvelu- ja ylläpitojärjestelmä Maximo Asset Managementin sekä antaa operatiivista tukea useille Swedish Matchin tehtaille Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Sopimuksen piiriin on myöhemmin mahdollista lisätä tehtaita.

Haaste:

Swedish Match toteutti keväällä 2013 sisäisen esiselvityksen, josta kävi selvästi ilmi, että tuotannon tehostaminen edellytti parempaa ylläpitoa. Selvitys osoitti myös tehtaiden väliset lukuisat erot ja siksi yhteinen ylläpitostrategia ja järjestelmätuki olivat tarpeen. Swedish Match etsi maailmanlaajuisesti toimivaa toimittajaa, joka voisi huolehtia sekä järjestelmistä että toiminnoista. Ylläpitotehtävien järjestelmätukea ja toiminnan kehittämistä koskeva päätös oli tärkeä, ja Swedish Matchilla oli mahdollisuus valita useista järjestelmä- ja toimittajavaihtoehtoista. Enfo Framsteg valittiin monivaiheisen prosessin jälkeen, sillä sen tarjouksen todettiin olevan lopulta houkuttelevin. Swedish Match kasvaa uusien tehtaiden ja yritysostojen myötä ja haluaa sijoitetulle pääomalleen nopeammin tuottoa.

Ratkaisu:

Swedish Match valitsi yhden Enfo Framstegin valmiista Maximo-järjestelmistä, sillä meillä oli vahvat referenssit ja otimme tarjouksessamme yrityksen toiminnan hyvin huomioon. Käyttöönottoon kuluvaan aikaan ja kustannuksiin liittyvät riskit vähenivät, kun Swedish Match valitsi valmiin Maximo-järjestelmämme. Projekti käynnistyi heti ja IBM Maximo Asset Management valmistui vuonna 2014. Ensimmäiseksi Enfo Framstegin ja Swedish Matchin edustajat järjestivät yhteisen ylläpitoseminaarin, jossa analysoitiin tarkasti nykytilanne ja suunniteltiin tulevaisuutta. Näin varmistettiin, että Swedish Match saa mahdollisimman suuren hyödyn investoinnistaan Maximo Asset Managementiin.

"Saimme Enfo Framstegista erittäin hyvän vaikutelman ja siksi luotimme ylläpitotehtäviemme kehittämisen sekä järjestelmätuen käyttöönoton heidän käsiinsä. Enfo Framstegin valmiit palvelut ja tuotteet vastaavat hyvin tarpeitamme. Lisäksi pidämme heidän tarjoamiaan tietoja ja hyviä käytäntöjä merkittävänä lisäarvona", sanoo Mattias Wermé, Swedish Matchin globaali projektipäällikkö.

Hyöty:

Koska Swedish Match valitsi Enfo Framstegin valmiin Maximo-järjestelmän, projekti käynnistyi nopeasti. Asiakas hyötyy investoinnillaan Koko matka lisäarvoon -konseptistamme, sillä olemme kehittäneet Parhaan käytännön, joka perustuu laajaan toimintakokemukseemme ja järjestelmäosaamiseemme. Tällä hetkellä Swedish Matchilla on useita erilaisia paikallisia ylläpitojärjestelmiä, mutta sopimuksen myötä yhtiö saa yhteisen ylläpitojärjestelmän ylläpitotehtävilleen. "On hyvin mielenkiintoista olla yhteistyössä Swedish Matchin kanssa, ja yhtiöstä tulee varmasti yksi tärkeimmistä asiakkaistamme. On erittäin tärkeää, että olemme samaa mieltä nykytilanteesta ja että meillä on yhteinen, selvä näkemys siitä, mitä toiminnalla pitää saavuttaa. Enfo Framsteg on kehittänyt useita valmiita ratkaisuja, joihin sisältyy prosessit, keskeiset indikaattorit ja järjestelmätuki, mikä merkitsee sitä, että voimme todella tarjota Swedish Matchille oikean ratkaisun", toteaa Henrik Nyström, Enfo Framstegin liiketoiminta-aluejohtaja.

Jan Carlstedt
Sähköposti:
Jan.Carlstedt@enfo.se
Puhelin:
+46 709 60 32 35