Case

Swedish Matchin tavoitteena on maailmanluokan ylläpitoratkaisu

Johdon tavoite on täysin selkeä: viidessä vuodessa Swedish Matchin ylläpidon on oltava maailman parasta tasoa. Optimoitu ylläpitoprosessi ja tuotantolaitteiden tehokkaampi hyödyntäminen ovat tärkeitä jatkuvassa kannattavuuden turvaamisessa. IBM Maximon ja Enfon nopeammin lisäarvoa tuottavan konseptin avulla Swedish Match pyrkii seuramaan tarkasti jokaista laitteisiin sitoutuvaa kruunua. Tähän mennessä yritys on saavuttanut vuosittaisen kahden prosentin säästön varastoon liitettyä tehdasta kohden.

Swedish Match valmistaa ja myy tupakkaa, tulitikkuja sekä sytyttimiä. Yrityksellä on vahva asema Pohjoismaiden lisäksi monilla muilla markkina-alueilla. Globaali pelikenttä painaa kuitenkin marginaaleja alas, ja laitteiden käytettävyysaika ja saatavuus ovat aina ja kaikille teollisuusyrityksille tärkeitä tekijöitä. Tuotevalikoiman jatkuva laajeneminen on lisännyt tuotantolaitteiden saatavuuden ja ylläpidon tarvetta.

Swedish Matchin globaali projektipäällikkö Mattias Fritz Wermé toimii linkkinä yrityksen tarpeiden ja IT-toimintojen välillä.

"Laitteiden kulumisen ja rikkoutumisen vuoksi meidän oli pysyttävä paremmin selvillä laitteiden kustannuksista ja kapasiteetista. Ymmärsimme, että meidän oli optimoitava nykyisten laitteiden käyttö, jotta käyttökustannukset pysyisivät kurissa ja sen myötä yritys kilpailukykyisenä."

Koko matka lisäarvoon

Swedish Match tarvitsi aiemmin useita erilaisia ratkaisuja tehtaidensa ylläpidon hallintaan, minkä takia prosesseja oli vaikea verrata ja parantaa. Yritys tutustui markkinoiden tarjontaan tavoitteenaan löytää sopivin standardisoitu ratkaisu. Ylläpitotöiden hallintaan tarkoitettu integroitu alusta IBM Maximo Asset Management vastasi parhaiten Swedish Matchin tarpeita.

IBM Maximo otettiin käyttöön kolmessa tehtaassa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa yhdessä IBM:n kumppanin Enfon ja Enfon Koko matka lisäarvoon -konseptin kanssa.

"Halusimme saada tehtaat ajattelemaan samalla tavalla, vaikka niiden lähtökohdat olivat erilaiset", Mattias Fritz Wermé sanoo. "Kävimme prosessit läpi yhdessä Enfon kanssa, jätimme pois kaiken turhan ja löysimme näin oikopolun, jonka avulla saavutamme lisäarvon nopeammin. Aluksi on olennaisinta päästä yksimielisyyteen nykytilanteesta, jotta käyttöön voidaan ottaa yrityksen toimintaan mukautettu ratkaisu."

Ehkäisevän ylläpidon kaksinkertaistuminen

Kun uusi ratkaisu on otettu kokonaan käyttöön, Swedish Match pystyy vertailemaan työnkulkuja, jakamaan kokemuksia ja tekemään parannuksia. Samalla yritykselle aukeavat hyvät edellytykset ennakoivaan ylläpitoon ja paremmat mahdollisuudet suunnitella ja ehkäistä laitteiden seisonta-aikoja – eli tehdä kaikkea sitä, mikä on jo toteutunut joillain tuotantolinjoilla Yhdysvalloissa.

"Tähän mennessä olemme pystyneet kaksinkertaistamaan ennaltaehkäisevän ylläpidon määrän", Mattias Fritz Wermé kertoo. "Toivomme, että se lisää laitteiden saatavuutta ja tuottavuutta".

Kannattava investointi

Varastotilanteen paremman kokonaiskuvan ansiosta saadaan kahden prosentin säästöt tehdasta kohden vuositasolla. Lisää parannuksia on odotettavissa, ja Mattias laskikin työryhmänsä kanssa, että investointi maksaa itsensä takaisin kolmessa vuodessa.

"Emme halunneet ylläpitoratkaisua, joka auttaisi meitä vain tässä ja nyt, vaan siitä pitää olla hyötyä myös tulevaisuudessa. Minun neuvoni muille on seuraava: Määritelkää tarkasti, mitä haluatte, pitäytykää vakioratkaisuissa ja esittäkää toimittajalle tarkkaan määritellyt vaatimukset."

Jan Carlstedt
Sähköposti:
Jan.Carlstedt@enfo.se
Puhelin:
+46 709 60 32 35