Martela office

Case maaliskuuta 29, 2018

Tietoverkkoympäristön läpinäkyvyys säästää työaikaa Martelalla

Martela on viime vuosina uudistanut koko IT-infrastruktuurinsa vastaamaan nykyistä liiketoimintatarvetta. Osana uudistusta Enfo ja Martela rakensivat yhteistyössä tietoverkkoratkaisun, joka tarjoaa yhdessä selainnäkymässä kattavan kuvan koko yritystietoverkon tilasta ja toiminnasta. Läpinäkyvä järjestelmä helpottaa vianetsintää, joten ongelmatilanteet hoituvat nopeasti ja kustannustehokkaasti.

– Enfon rakentaman ratkaisun avulla pääsemme tietoliikenteen kautta reaaliajassa kiinni siihen, mitä yritystietoverkossamme tapahtuu ja miltä tilanne verkon käyttäjän päässä näyttää. Silloin pystymme reagoimaan ongelmatilanteisiin ketterästi ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden toimipisteissämme. Koska Martelalla on henkilöstöä useassa maassa yhteensä noin 40 toimipisteessä, on erityisen tärkeää, että meillä on moderni tietoliikenneratkaisu läpivalaisemaan toimipisteiden verkkotoimintaa ja antamaan kattava näkymä koko toimintaympäristön tilaan, kertoo Martelan tietohallintojohtaja  Jari Hammar.

SUORA NÄKYMÄ VERKON ONGELMAKOHTIIN SÄÄSTÄÄ RESURSSEJA
– Suurin hyöty asiakkaalle on työajan säästö potentiaalisissa vikatilanteissa, kuten huonon signaalin tai ylikuormituksen aiheuttamissa verkon häiriöissä. Verkon tilaa pääsee katsomaan kätevästi internetselaimella, ja visuaalista näkymää on helppo tulkita. Yhdellä silmäyksellä nähdään, missä vika on ja mistä se johtuu, joten vian paikallistaminen ja korjaaminen käyvät paljon entistä nopeammin, kertoo Enfon asiakkuuspäällikkö Matti Kemppi

– Selvää säästöä tulee myös siitä, että uusi järjestelmä vapauttaa meidät käsittelemään ulkomaiden toimipisteitä paikallisilla yhteyksillä sen sijaan että tukeutuisimme Suomesta hankittuun yritysverkoon, Hammar lisää. Uusi tietoverkkoratkaisu tuo Martelalle myös helpotusta muutoshallintaan. Kun toimipisteitä tulee uusia tai vanhoissa tapahtuu muutoksia, verkot pystytään mukauttamaan joustavasti vaihteleviin tarpeisiin.  

VAIHEITTAISELLA SIIRTYMÄLLÄ TAATTIIN TOIMINNAN JATKUVUUS
Enfo eliminoi toimintaa haittaavat ja kalliiksi koituvat siirtymävaiheen käyttökatkot siten, että uusi verkkoympäristö rakennettiin vanhan tuotantoympäristön rinnalle. Järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön vasta sitten, kun sen toimivuus oli käytännössä todennettu. – Liiketoiminnan jatkuvuus huomioitiin myös siinä, että aloitimme järjestelmän käyttöönoton vähemmän kriittisistä pisteistä. Siitä laajensimme askel kerrallaan kohti tärkeämpiä toimipisteitä, ja viimeisenä järjestelmään liitettiin Nummelan tehdas, kuvaa Matti Kemppi Enfolta.

Martelalle Enfo tarjosi ennen kaikkea joustavan tavan päästä alkuun tietoverkkouudistuksessa. – Meidän ei tarvinnut sitoutua uudistamaan kaikkea kerralla, vaan yhdessä iteroimalla kehitimme järjestelmää pala palalta eteenpäin. Heidän asiantuntijansa tukivat kovalla asenteella järjestelmän käyttöönottoa. Enfo on joustava ja helposti lähestyttävä toimija ja juuri sopivan kokoinen kumppani meille, Martelan Jari Hammar kiittää.

Enfon ketterät menetelmät ja joustavuus toivat turvaa ja jatkuvuutta muutostilanteeseen

Jari Hammar, tietohallintojohtaja, Martela

Tietoverkkoratkaisun ja yhteistyön hyödyt:
• Läpinäkyvä tietoverkkoratkaisu antaa reaaliaikaisen näkymän koko verkon tilaan ja toimintaan, mikä auttaa takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden.
• Selainpohjaista käyttöportaalia on helppo ja kätevä käyttää.
• Visuaalisessa muodossa esitetty tieto on helposti tulkittavaa.
• Vianetsintä ja ongelmanratkaisu helpottuvat, jolloin säästyy aikaa ja rahaa.
• Kun toimipisteisiin tulee muutoksia, ratkaisu mukautuu muuttuviin tarpeisiin.
• Läpinäkyvästä järjestelmästä pystytään löytämään mahdolliset uhkatekijät, esim. saastunut laite.
• Siirtymävaiheen käyttökatkot eliminoitiin vaiheittaisella käyttöönotolla.

 

 Jari Hammarin vinkit tietoverkkoratkaisun uudistamiseen:
1. Kristallisoi itsellesi, mihin liiketoimintatarpeeseen ratkaisua lähdetään luomaan. Lähde uudistukseen liiketoiminta edellä, äläkä anna tekniikan mahdollisuuksien ohjata tulevaa ratkaisua väärään suuntaan.
2. Kommunikoi liiketoimintatarve toimittajalle selvästi, ja anna toimittajan synnyttää osaamisellaan tarpeeseen vastaava ratkaisu.
3. Suosi vahvaa fyysistä läsnäoloa projektin aikana. Etäpalavereissa hukataan usein työtehoa, joten projektin ajaksi kannattaa rakentaa oma työskentelytila ja tehdä työt mahdollisimman pitkälti kasvotusten kunnes tarve ja ratkaisu on tullut aidosti sisäistetyksi molempien osapuolten taholta.