Case

VR matkaa kohti tuottavampaa työtä mobiilia työympäristöä kehittämällä

VR asetti tavoitteeksi nostaa liikkuvan työn tuottavuutta ja tehdä sen prosesseista entistä tehokkaampia digitalisaation keinoin. Käytännössä tämä tarkoitti mobiililaitteiden tuomista mukaan liikkuvaa työtä tekeville työvälineiksi. Enfon tuottama mobiili työympäristö mahdollistaa keskitetyn laitehallinnan, tietoturvallisen käytön ja sovellusympäristön kehittämisen – saavuttaen työn tuottavuuden hyödyt, joita VR digiloikallaan tavoittelee.