Pilviratkaisut tuovat tehokkuutta ja joustavuutta liiketoiminnan tarpeisiin

Cloud

Pilvipalvelut ovat keskeisiä digitaalisen dimension liiketoiminnalle. Pilvipalvelu tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Se lisää ketteryyttä, mutta myös vaatii organisaatioltanne uutta ajattelua.

Pilvipalvelujen kirjo on valtava, eikä niiden vertailu ole välttämättä helppoa. Julkiset pilvipalvelut perustuvat valtaviin volyymeihin ja maailmanlaajuiseen kattavuuteen, kun taas yksityiset pilvipalvelut painottavat tiukempaa valvontaa ja tietoturvaa. Optimaalinen ratkaisu on usein ulkopuolisen datakeskuksen, julkisten pilvipalvelujen ja organisaation mahdollisten omien toimintojen yhdistelmä, jossa hyödynnetään kunkin osatekijän parhaat puolet.

Tietoturva-asiat ovat tärkeitä yrityksille. Tiettyjen palvelujen ja toimialaratkaisujen osalta tiedon tallentaminen tunnettuun ja luotettuun datakeskukseen on ihanneratkaisu. Riippumatta siitä, valitsetko julkisen, yksityisen vai hybridipilviratkaisun, kukin niistä edellyttää erityisosaamista ja kattavia käyttö- ja ylläpitopalveluja.

Matkalla kohti uusia tavoitteita

Jotta organisaationne voi matkata pilveen, on kartoitettava lähtökohta, päätettävä määränpää ja valittava selkeä reitti. Yleensä tämä tarkoittaa nykyisen IT-infrastruktuurin huomattavaa muutosta ja päivitystä, jotta matka voi ylipäätään alkaa. Matkakumppani kannattaa valita huolella, sillä tällaiset hankkeet ovat mittavia ja niihin liittyy usein odottamattomia teknisiä haasteita.

On pilvi sitten julkinen tai yksityinen, se ei sinänsä anna lisäarvoa liiketoiminnalle. Siksi tavoitteiden asettaminen, arvolupaus ja liiketoimintamalli ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Enfon erikoisalojen asiantuntijat auttavat sekä pilvipalveluihin siirtymisessä että niiden hyödyntämisessä. Autamme organisaatiotanne selvittämään nykytilanteen, määrittelemään tavoitteet, päättämään kehityssuunnat, arvioimaan ja ostamaan palveluja, ottamaan ratkaisun käyttöön ja hallitsemaan sen toimintaa.

Autamme teitä hyödyntämään julkisia pilviä ja mahdollistamme myös yksityiset ja hybridipilviskenaariot. Kuopiossa ja Ruotsin Karlskronassa sijaitsevat datakeskuksemme ovat ISO 27001-sertifioituja. Tämä tarkoittaa, että tietoturvamme on poikkeuksellisen korkealla tasolla ja että meillä on systemaattinen järjestelmien kehitys- ja ylläpitoprosessi.


TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet