Itsepalvelu vapauttaa aikaa yriksesi ydinliiketoiminnalle

Process Automation & Self-Service

Vapaa-ajalla varaamme matkoja, tilaamme palveluja ja ostamme tuotteita vaivattomasti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Vaikka digitaaliset palvelut eivät yleensä ole työpaikoilla aivan yhtä monipuolisesti käytössä, itsepalvelusta voi rakentaa yhden olennaisen osan työntekijöille tarjottavista palveluista.

Yksityiselämässä arkipäiväämme kuuluvat rutiinit voidaan helposti siirtää myös työpaikoille. Helppokäyttöiset palvelut ovat työntekijöiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, mikä säästää aikaa ja myös helpottaa työntekijöiden ajanhallintaa. Yrityksen prosessien tehostaminen ja yksinkertaistaminen on kuitenkin merkittävin syy älykkään itsepalvelun käyttöönotolle.

Jokaisen hyvin suunnitellun, helppokäyttöisen käyttöliittymän taustalla on oltava testattu ja automatisoitu prosessi, joka tekee palvelusta merkityksellisen. Lisäksi automaattisten prosessien kannattaa olla linjassa liiketoiminnan kehittämisen kanssa varmistaaksesi täysimääräisen vastineen käyttämällesi rahalle, ajalle ja vaivannäölle.

Perusteellinen taustatyö nostaa itsepalvelun tasoa

Itsepalvelu toimii, kun se on rakennettu tukevalle perustalle. Siksi on hyvä muistaa, että taustatyöt on tehtävä kunnolla. Koko yrityksen, sen johdon ja eri toimintojen, sitoutuminen sekä hankkeen tarkoitukseen että tavoitteisiin on tärkeää.

Automatisoinnin onnistuminen taataan, kun tietohallinnon lisäksi kaikki muutkin toiminnot ovat täysillä mukana. Pelkän manuaalisen prosessin digitalisoiminen ei riitä, vaan prosesseja kannattaa lähestyä avoimin mielin uusista näkökulmista, jotta tavoitellut aika- ja kustannussäästöt saavutettaisiin. Vanhojen rutiinien kyseenalaistaminen on avain tehokkaisiin, toimiviin digitaalisiin palveluihin. Digitalisoimisesta 80 % kuluu yrityksen eri prosessien kartoittamiseen ja vain 20 % käytetään itse automatisoinnin toteuttamiseen ja visualisoimiseen.

Enfo tarjoaa käyttöösi eri alojen asiantuntijoita, jotka tukevat sinua automatisoinnin suunnittelussa ja vastaavat esimerkiksi henkilötietolakiin ja Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen liittyviin kysymyksiin sekä avustavat prosessityön toteuttamisessa, työkalujen valinnassa ja digitalisoitujen palveluiden käyttöönotossa.

Itsepalveluportaali yksinkertaistaa prosessia

ZervicePoint on Enfon oma, asiakkaiden tarpeisiin kehitetty itsepalveluportaali, joka perustuu laajaan kokemukseemme itsepalvelusta. Intuitiivisen käyttöliittymän kautta monimutkaisia automatisoituja palveluita voidaan käyttää vaivattomasti ja älykkäästi.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet