TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Palvelut

digital manufacturing 

Valmistavan teollisuuden yritykset ovat yhtä aikaa sekä suuren haasteen, että mahdollisuuksien edessä. Termit kuten Digital manufacturing, Smart industry ja Industry 4.0. kuvaavat kaikki samaa ilmiötä, eli datan hyödyntämistä, älyn ja robotiikan saapumista valmistavan teollisuuden tuotantoon. Tätä ilmiötä on kutsuttu myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. 

Yritysten digitaalinen maturiteetti vaihtelee. Me Enfossa autamme sinua määrittelemään missä kohtaa olet ja mihin sinun on päästävä digitaalisella matkallasi. Riippuen yrityksesi yksilöllisitä tarpeista investoinnit teollisuuden prosessien ja liiketoimintamallien digitalisoimiseen voivat johtaa kustannussäästöihin, kasvaneeseen tehokkuuteen tai jopa kokonaan uusiin liiketoimintamalleihin. 

Tapamme työskennellä ylittää rajat osaamisalueidemme välillä tarjoten kokonaisvaltaisen lähestymistavan koko tuotantoketjuun: aina tuotannosta ja tuotekehityksestä myyntiin ja markkinointiin sekä patentteihin. Unohtamatta ylläpitoa, asiakaspalvelua sekä liiketoiminnan tukemista. Transformaatio tarvitsee kokonaisvaltaisen näkemyksen aina IT-infrastruktuurista informaatioprosesseihin sekä datan analysointiin. 

Tuloksena sisäisestä kehitystyöstä sekä tiiviistä yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa olemme konseptoineet kolme tarjoomaa valmistavan teollisuuden yrityksille siirtymisessä kohti digitalisaatiota: Maintenance 4.0: Kiihdytä digitaalista matkaasi liiketoiminta-alustalla, joka hyödyntää modernia teknologiaa ja parhaita käytäntöjä. Starter-kit for Maintenance 4.0: aloitussalkkku, jolla pääset nopeasti alkuun ennakoivan huollon ja laadun parantamisen kanssa. Smart Products, helppo tapa aloittaa älykkäiden tuotteiden ja laitteiden matka paketoidun ratkaisun avulla.

Kuinka päästä alkuun Digital Manufacturing –ratkaisuiden kanssa? Entä mitä asioita tulisi huomioda pilotointivaiheessa? Lataa maksuton E-kirjamme ja lue lisää kuinka päästä alkuun Digital Manufacturing – ratkaisuiden kanssa. 


LATAA E-KIRJA

digital manufacturing

Maintenance 4.0.

Digitaalinen liiketoiminta-alusta kytkee yhteen käytössä olevat järjestelmät tarjoten luotettavaa ja reaaliaikaista dataa päätöksentekoon. Tiedon lisäksi operatiivinen tehokkuus on avainasemassa valmistavan teollisuuden yritysten digitaalisella matkalla. Liiketoiminta-alustan hyödyt, kuten parantunut käytettävyysaika, optimoidut varastotasot, laskevat häiriöajat sekä vähentynet riskit terveys-, turvallisuus ja ympäristöriskeissä vaikuttavat koko organisaatioon.

Digital Manufacturing

Starter-kit for Maintenance 4.0.

Tuotantolinjojen tiedonkeruu on agendalla useilla valmistavan teollisuuden yrityksillä. Monet kuitenkin kokevat haasteelliseksi aloittamisen. Kysymykset, kuten millainen olisi juuri meidän yrityksellemme sopiva ratkaisu, mitkä ovat todelliset liiketoimintahyödyt tai millaiset ovat kustannukset viivästyttävät useiden projektien aloitusta . Enfon Smart Maintenance aloituspaketti on kirjaimellisesti aloitussalkku, jolla on helppo päästä alkuun tuotantolinjan tiedon keruussa, jonka liiketoimintahyötyjä ovat esimerkiksi ennakoiva huolto sekä tuotannon laadun parantaminen. Jo muutamassa viikossa saadaan tuloksia ja suuntaviivoja siitä, miten kehittää ratkaisua eteenpäin

Digital manufacturing

Smart Products

Useat yritykset ovat tietoisia siitä, että pysyäkseen kilpailukykyisinä, heidän täytyy nopeasti siirtyä tuotteiden valmistuksesta palveluita ja ratkaisuita tarjoaviksi toimijoiksi. Suuri kysymys kuitenkin on, kuinka tämä tehdään? Tätä kysymystä silmällä pitäen Enfo on identifioinut ja kehittänyt rakennuspalikoita, jotka yhdessä partneriekosysteemimme kanssa tarjoavat esimerkiksi laitteiden yhdisteltävyyttä sekä järjestelmäintegraatioita, mikä on erinomainen lähtökohta nopealle älykkäiden tuotteiden kehitykselle.