364

TEHOKAS JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO NOPEUTTAA MARKKINOILLE PÄÄSYÄ

Integration

Liiketoiminnan kannalta on kriittisen tärkeää, että oikeilla ihmisillä on tarvittava tieto käytettävissään oikeana aikana. Järjestelmien integraatiovaatimukset kovenevat, sillä digitaalisessa dimensiossa on varmistettava yhä useamman osatekijän vuorovaikutteisuus. Samanaikaisesti tavoitteena on saada tuotteet ja palvelut mahdollisimman nopeasti markkinoille.

Järjestelmäintegraatio sekä palomuurin sisä- että ulkopuolella on merkittävän kokoinen haaste monissa yrityksissä tänä päivänä. Mobiililaitteiden käyttö, esineiden internet ja sovellusrajapinnat tekevät kokonaisuudesta vaikeasti hallittavan. Tarvitaan järeitä IT-järjestelmiä, jotka takaavat turvallisen pääsyn yrityksen tietoihin työpaikan ulkopuolelta, mutta samalla mahdollistavat ketterän toiminnan ja hyvän hallittavuuden.

Kannattaa suhtautua myönteisesti tähän vääjäämättömään kehityssuuntaan, ennemmin kuin jäädä sen ulkopuolelle. Organisaatiollasi on oltava mahdollisuus testata helposti erilaisia liikeideoita käytännössä. Näin saatte selville, mitkä toimintamallit ovat liiketoiminnan kannalta parhaita – ja samalla tietoturvallisia. 


Erikoisalojen asiantuntijamme hyödyntävät työssään testattua ja hyväksi havaittua lähestymistapaa – nimeltä Baseline. Baselinen avulla organisaatiosi saa nopeasti käyttöönsä alustan, jolla hallitaan integraatiota. Se ratkoo sekä tämän hetken että tulevaisuuden tarpeita, olivatpa ne integraatioratkaisuja, sovellusrajapintojen hallintaa tai B2B-kanavia.

Alkaisiko tästä yrityksesi matka digitaaliseen dimensioon?


Meiltä löytyy teknistä ymmärrystä ja laaja kokemus monien eri tuotteiden ja teknonolgioiden suunnittelusta, kehityksestä ja ratkaisujen hallinnasta. Alta löytyy näistä tärkeimmät.

IBM WSO2 Mulesoft Microsoft Open Source

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet