TEHOKAS JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO NOPEUTTAA MARKKINOILLE PÄÄSYÄ

Integration

Liiketoiminnan kannalta on kriittisen tärkeää, että oikeilla ihmisillä on tarvittava tieto käytettävissään oikeana aikana. Järjestelmien integraatiovaatimukset kovenevat, sillä digitaalisessa dimensiossa on varmistettava yhä useamman osatekijän vuorovaikutteisuus. Samanaikaisesti tavoitteena on saada tuotteet ja palvelut mahdollisimman nopeasti markkinoille.

Järjestelmäintegraatio sekä palomuurin sisä- että ulkopuolella on merkittävän kokoinen haaste monissa yrityksissä tänä päivänä. Mobiililaitteiden käyttö, esineiden internet ja sovellusrajapinnat tekevät kokonaisuudesta vaikeasti hallittavan. Tarvitaan järeitä IT-järjestelmiä, jotka takaavat turvallisen pääsyn yrityksen tietoihin työpaikan ulkopuolelta, mutta samalla mahdollistavat ketterän toiminnan ja hyvän hallittavuuden.

Kannattaa suhtautua myönteisesti tähän vääjäämättömään kehityssuuntaan, ennemmin kuin jäädä sen ulkopuolelle. Organisaatiollasi on oltava mahdollisuus testata helposti erilaisia liikeideoita käytännössä. Näin saatte selville, mitkä toimintamallit ovat liiketoiminnan kannalta parhaita – ja samalla tietoturvallisia. 


Erikoisalojen asiantuntijamme hyödyntävät työssään testattua ja hyväksi havaittua lähestymistapaa – nimeltä Baseline. Baselinen avulla organisaatiosi saa nopeasti käyttöönsä alustan, jolla hallitaan integraatiota. Se ratkoo sekä tämän hetken että tulevaisuuden tarpeita, olivatpa ne integraatioratkaisuja, sovellusrajapintojen hallintaa tai B2B-kanavia.

Alkaisiko tästä yrityksesi matka digitaaliseen dimensioon?


PARTNERS

Meillä on syvällistä teknistä osaamista sekä kattavaa kokemusta ratkaisuiden suunnittelusta, kehityksestä ja ylläpidosta useilla tuotteilla ja teknologioilla

Tällä hetkellä Enfo Integraatiot työskentelee yhteistyössä alan johtavien teknologiatoimittajien kanssa. 

Amazon Web Services

IBM

Nodinite

Microsoft


MuleSoft


TIBCO Software

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet