Internet of Things – esineiden internet – luo parempia digitaalisten palvelujen käyttäjäkokemuksia

Internet of things

Digitaalisessa dimensiossa käyttäjäkokemus on kaikki kaikessa. Houkuttelevat ja käyttäjäystävälliset verkkosivustot yhdistävät asiakkaat, kumppanit, kollegat ja laitteet kaikkialla maailmassa. Digitaaliset ratkaisut ja palvelut korvaavat käsin tehtävät rutiinityöt. Käyttäjätietojen ja verkossa tapahtuvan käyttäytymisen analysointi tarvittaessa jopa reaaliaikaisesti tehostaa päätöksentekoa. Esineiden internetin avulla voimme aidosti luoda yksinkertaista, toimivaa ja älykästä digitaalista liiketoimintaa.

Digitaaliset laitteet ja palvelut ovat mullistaneet vapaa-aikaamme, ja seuraavaksi ne muuttavat työskentelytapojamme. Digitaalisten ratkaisujen myötä muuttuvat myös odotukset siitä, miten yritysten oletetaan viestivän asiakkaiden, kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa. Yhä suuremmassa määrin asiakkaat jopa vaativat hyvin toimivia, integroituja digitaalisia palveluja, jotka tuottavat saumattoman asiakaskokemuksen ylittäen kivijalkakaupan, verkon ja mobiilin rajat. Mobiilisovellukset mahdollistavat kustannussäästöt tehostamalla niin sisäisiä kuin ulkoisiakin prosesseja.

IoT, eli esineiden internet, on paljon enemmän kuin laitteiden välistä viestintää; se tarjoaa valtavia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia – avaten tien vaikka aivan uudenlaiseen liiketoimintaan toimialasta riippumatta. Arvioiden mukaan jo vuonna 2020 esineiden internetiin on kytketty 50 miljardia verkkoa hyödyntävää laitetta.


Nopeutta tietoturvasta tinkimättä

Vaikka digitaaliset palvelut ja ratkaisut tarjoavat lähes rajattomia mahdollisuuksia, niihin sisältyy myös esimerkiksi tiedon hallintaan (omistamiseen ja käyttöön), tietoturvaan ja palveluiden integrointiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tiedon määrän ja tiedonkulun hallinta on ehdottoman tärkeää, jotta digitaalisilla palveluilla saavutetaan halutut hyödyt.

Haasteeksi muodostuu usein se, että organisaatiolla tulisi samanaikaisesti olla käytössään luotettavat ja testatut tietojenkäsittelyn alustat sekä integraatio- ja tietoturvaprosessit, ja toisaalta organisaation pitäisi pystyä ketterästi kehittämään ja testaamaan uusia ideoita sekä liiketoimintasovelluksia.

Enfon erikoisalojen asiantuntijat auttavat yritystäsi tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ratkaisemaan niihin liittyviä ongelmia sekä minimoimaan riskit. Enfon avulla otat vaivattomasti käyttöön tarvitsemanne digitaaliset palvelut ja IoT-ratkaisut. Me siirrämme yrityksesi liiketoiminnan digitaaliseen dimensioon.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet