Liiketoimintaprosessien hallintaa digitaalisessa dimensiossa

Process Innovation

Prosessien kehittäminen – toiselta nimeltään liiketoimintaprosessien hallinta – tarkoittaa viime kädessä tapaa, jolla yrityksen toiminnot kokonaisuutena järjestetään ja liiketoimintaa valvotaan. Luomme yrityksille arvoa integroimalla henkilöstön, osastot, yksiköt ja mobiili- sekä työpöytälaitteet tietovirtoihin. Näin pääset parhaiten hyödyntämään digitaalisen dimension nopeita, tietoturvallisia ja saumattomia prosesseja.

Muutos ei tapahdu itsestään. Yritys voi joko kulkea kehityksen mukana muita seuraten, tai nousta etujoukoksi kehityksen kärkeen. Sekä innovatiivinen prosessien kehittäminen että digitaalisiin prosesseihin mukautuminen edellyttävät kehittynyttä ja joustavaa alustaa, jonka pohjalle palvelut ja prosessit voidaan rakentaa. Vaihtuvat liiketoimintastrategiat, asiakkaiden mieltymykset ja muut tekijät edellyttävät nopeaa päätöksentekoa. Tällöin pullonkaulaksi voi muodostua tehoton tietojenkäsittelyalusta ja vanhanaikaiset prosessit.

Liiketoiminnan mukana kehittyvät ja sopeutuvat järjestelmät luovat vahvan perustan prosesseille. 


Järjestelmiltä edellytetään myös läpinäkyvyyttä ja helposti mitattavaa suorituskykyä, jotta palveluiden kehittäminen on nopeaa kustannusten silti pysyessä kurissa. Yrityksen kannalta on järkevää, että työntekijät voivat tehdä juuri sitä työtä, johon heidät on palkattu ylimääräisen, aikaa vievän järjestelmäylläpidon sijasta.

Enfo uudistaa yrityksesi tiedonkulun ja prosessit digitaalisen dimension edellyttämälle tasolle. Yritykset, joiden prosessit toimivat sähköisen liiketoiminnan kannalta sujuvasti, ovat parhaassa asemassa digitalisoituvassa maailmassa.


TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet