Ota yhteyttä

KAHVIA VAI TEETÄ? Piipahda luonamme.

Prosessi

Prosessiin kuuluvat tuotteet ja palvelut, joilla kartoitetaan asiakkaan toiminnan prosessit ja organisaatio. Tavoitteena on saada aikaan tunnistettu prosessi/ nykytilanne parannustyön pohjaksi, poistaa vaihtelut ja luoda tehokkaita prosesseja/ organisaatio, joiden tavoitteena on tehdä asiat "helposti ja oikein" ja "heti ja itse". Tunnemme kunnossapidon, laadun, parannustyön ja uushankinnan prosessit ja voimme esittää parhaiden käytäntöjen mukaisia prosesseja, jotka muokkaamme toimintaanne ja edellytyksiinne sopiviksi.

Service and Asset Management Process 

Prosessin osa-alueet

Prosessikartoitus

Jos emme tunne prosessia entuudestaan, meidän on muodostettava kuva toiminnasta. Siinä käytämme prosessikartoitusta prosessien tunnistamiseen. Jos prosessi on meille tuttu, hyödynnämme parhaita käytäntöjämme, jotka on laadittu pitkän montaa eri alaa koskevan kokemuksemme perusteella.

Arvovirta-analyysi

Tuotannossa käytämme arvovirtaa järjestelmänne kehityspotentiaalia sisältävien kohteiden kartoittamiseen, tunnistamiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan kehityssuunnitelman laatimiseen.

Auditointi

Kartoittamalla organisaatiosi kyky toteuttaa prosessejaan saadaan kuva nykyisestä tilanteesta, jonka pohjalta voi määritellä halutun tavoitteen.

Standardointi

Standardoimalla toimintaasi voidaan yhdenmukaistaa ja sen laatu voidaan varmistaa. Samalla standardointi luo pohjan jatkuville parannuksille. Jos prosessi on meille tuttu, voimme hyödyntää standardoituja parhaiden käytäntöjen mukaisia ratkaisujamme, jotka mahdollistavat toimintanne tehokkaan standardoinnin. Prosessi standardoidaan siten, että kysymykset MITÄ, KUKA, MILLOIN ja MITEN käydään läpi ja laaditaan tukijärjestelmien käsittelyohjeet, joissa kerrotaan, miten niitä tulee hyödyntää.

Tuotantojärjestelmä

Tuotantojärjestelmällä digitalisoimme koko työkaluvalikoiman ja niiden standardoinnin.Se mahdollistaa parhaan mahdollisen käyttäjälähtöisyyden ja tehokkuuden niin toiminnalle kuin kehitystyölle. Tarjoamamme ratkaisu voi olla intranet tai pilvipalvelu.

YHTEYSHENKILÖ

Jan Carlstedt
Sähköposti:
Jan.Carlstedt@enfo.se
Puhelin:
+46 709 60 32 35

ota yhteyttä

Valdation:
* Etunimi:
* Sukunimi:
Yritys:
Puhelinnumero:
* Sähköposti:
Maa:
* Viesti:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!