Lähde matkalle kohti Business Intelligencen todellista arvoa

BI Strategy & Performance Management

Business Intelligence (BI) digitaalisessa dimensiossa tarkoittaa parempia päätöksiä. Tehokkaan BI:n luominen vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista näkymää organisaatiosta. Enfon BI-strategian ja -suorituskyvyn hallintapalvelujen avulla BI:stä tulee tehokas työkalu yritysstrategian toteuttamiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen.

Kun BI:ltä halutaan todellista lisäarvoa, sen kehittämisen, käytön ja hallinnan osalta on hyvä pitää mielessä kolme näkökulmaa: teknologia/data, strategia ja organisaatio/kulttuuri.

Luotettavan datan tuottaminen on perustason lähtökohta BI-alustalle. Sen avulla yrityksesi voi keskittyä näkemykselliseen tietoon eikä siihen, kenen esittämät luvut ovat oikeita. Vaikka datan pitääkin olla tasalaatuista, tarvitaan teknologiaa, jotta erityyppisillä käyttäjillä on sopivat käyttöliittymät dataan. Työntekijöillä tulisi olla heidän rooliaan palveleva mahdollisuus päästä käsiksi tietoon.

Luotettavan datan avulla BI tarjoaa yrityksellesi myös tehokkaan työkalun strategian toteuttamiseen paljastamalla käyttäytymismalleja, jotka myötävaikuttavat liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Lyhyesti sanottuna tehokas BI mittaa juuri sitä, mikä on yrityksellesi tärkeää, ja auttaa tekemään oikeita asioita.


BI:n integroiminen koko organisaatioon ja organisaatiokulttuuriin vaikuttaa parhaimmillaan työntekijöiden toimintaan ja tuottaa siten positiivia tuloksia. Käytännössä tämä tarkoittaa strategiasi muuttamista mitattaviksi tavoitteiksi, joista pystyt kertomaan yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla organisaation jokaiselle jäsenelle. Kun BI on osa yrityksen kulttuuria, strategia muuttuu todeksi.

Enfon kokemus auttaa sinua hahmottamaan BI:n koko potentiaalin. Oletko epävarma, miten sinun kannattaisi sijoittaa resursseja yrityksesi BI:een? Enfon BI-portaat™ ja BI Roadmap tarjoavat pohjan keskustelulle, kun teet BI-valintoja. Tuemme sinua kaikkien kolmen näkökulman – strategian, organisaation/kulttuurin, teknologian/datan – kanssa, jotta voimme räätälöidä tarpeitasi ja yrityksesi visiota, strategiaa ja tavoitteita vastaavan ratkaisun.


TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet