364

Talousprosessipalvelut ja informaatiologistiikka auttavat täyden liiketoimintahyödyn saavuttamisessa

Consulting services for financial process services & information logistics

Tehokas ja digitalisoitu laskutus- ja tietoprosessien virta mahdollistaa asiakkaillesi yksinkertaisemman, sujuvamman ja älykkäämmän liiketoiminnan. Enfon taloushallinnon konsultit auttavat organisaatiotasi saavuttamaan täyden potentiaalin.

Enfon konsultit voivat auttaa organisaatiotasi laskutus- ja hankintaprosessien kehittämisessä ja parantamisessa, kartoittaa talous-, sovellus- ja IT-prosesseja, johtaa projekteja organisaatiossa, avustaa välttämättömissä prosessimuutoksissa esimerkiksi lakimuutosten yhteydessä, kehittää ja ottaa käyttöön Business Intelligence -ratkaisuja, hoitaa ja kehittää taloushallintoa (talousosastoa) sekä toimia tarvittaessa controllereina. Konsultointipalvelut sovitetaan aina asiakkaan tarpeisiin, eivätkä ne ole sidoksissa tiettyihin ohjelmistoihin.
Ensin Enfo kartoittaa nykytilan ja tavoitekuvan haastattelemalla avainhenkilöitä ja kuvaamalla järjestelmällisesti yrityksen senhetkiset prosessit. Tavoitteena on luoda selkeä kuva todellisesta tilanteesta, heikkouksista ja kustannuksista sekä listata tarvittavat kehitystoimet tärkeysjärjestyksessä. Työpajassa määritetään yhteinen kuva nykytilanteesta ja olemassa olevasta kehityspotentiaalista.

Enfo ZmartScan -kartoituspalvelut

Arvioimalla taloushallinnon tehokkuutta Enfo voi tunnistaa kehitystarpeet. Enfo ZmartScan -tutkimus antaa yleiskuvan todellisista kustannuksista ja säästömahdollisuuksista, kuten vertailutietoa muista samankokoisista yrityksistä. Kartoitus sopii yrityksille, jotka haluavat vahvistaa olemassa olevia talousprosessejaan ja vähentää kustannuksia. Uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tai avainhenkilön siirtyessä eläkkeelle kartoitus on myös hyvä keino saada lisätietoa ennen seuraavan askeleen ottamista.


Kartoitus on erityisen hyödyllinen silloin, kun taloushallinnon pääasiallisen toiminta halutaan muuntaa liiketoiminnan todelliseksi tueksi. Tämä on mahdollista vain, jos perusprosessit on jo organisoitu tehokkaasti ja ne eivät vie liikaa aikaa olemassa olevilta resursseilta.

Kartta tulevaisuuteen

Enfo ZmartScan on hyvä valinta, kun yrityksen johto todella etsii uusia ratkaisuja parantaakseen nykyistä taloushallintoa ja lisätäkseen keskittymistä omaan ydinliiketoimintaan. Enfo ZmartScan antaa objektiivisen ja kattavan analyysin talousprosesseista, mikä tarjoaa erinomaisen pohjan seuraaville askeleille. Analyysi antaa kokonaiskuvan heikkouksista, tärkeimmistä kehitysalueista ja suurimmista säästömahdollisuuksista. Lisäksi yritys saa kartoituksen yhtenäisistä ja skaalautuvista talousprosesseista, henkilöstömäärästä riippumatta.

Kartoituksen tärkeänä osana on vertailu muihin vastaaviin yrityksiin ja niiden parhaisiin käytäntöihin. Saat vastaukset seuraavantyyppisiin kysymyksiin: ”Kuinka muut vastaavat yritykset ovat kehittäneet prosessejaan?”. ZmartScan antaa runsaasti tietoa siitä, kuinka organisaatio voi kehittää liiketoimintaansa.


TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet