Koko matka lisäarvoon™ Business Intelligencen keinoin

Creating Value All The Way to Business Intelligence

Haluamme olla strateginen kumppani matkallasi kohti entistä parempia päätöksiä. Tehokas Business Intelligence (BI) keinona parantaa päätöksentekoa tuottaa liiketoiminnalle arvoa globaalin kilpailuedun muodossa. Koska asiantuntijuutemme ulottuu useille BI:n, analytiikan ja suunnittelun osa-alueille saatavillasi on ”Koko matka lisäarvoon™”.

BI-seminaarit

BI tarkoittaa käytännössä parempia päätöksiä, ei teknisten ratkaisujen rakentamista. BI:tä voi ajatella työkaluna strategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen, mikä tarjoaa selkeän kuvan siitä, mitä ”paremmilla päätöksillä” tarkoitetaan.

Enfon BI-seminaari tarjoaa yrityksellesi paketoidun workshopin, jonka tarkoituksena on antaa tietoa ja inspiroida. Osallistujat pääsevät näkemään BI:n mahdollisuudet vaikuttaa työntekijöiden käyttäytymiseen ja ratkaisujen kehittämisen kolme näkökulmaa: strategia, organisaatio/kulttuuri ja teknologia/data. BI-seminaarin perimmäinen tavoite on antaa osallistujille lista tunnistetuista keinoista, miten he voivat saadan maksimihyödyn oman organisaationsa BI-investoinnista. Seminaarissa käytettävä käytännönläheinen malli on nimeltään BI-portaat™ .

BI-alkukartoitus

Olemme tehneet satoja BI-projekteja, minkä ansiosta tiedämme kohderyhmien ja tarpeiden määrittelyn tärkeyden ennen teknisen kehityksen aloittamista.

BI Roadmap tukee BI-tarpeiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa ja tarjoaa pitkän aikavälin suunnitelman BI-kehitykselle.

BI-tarvekartoitus voidaan räätälöidä riippuen projektin laajuudesta ja fokuksesta, mutta tavoite on aina saada syvällistä tietoa yrityksen tarpeista. Kyseessä voi olla tietovarastoinnin tarpeen tarkempi määrittely. Mukana voi olla myös BI-tarpeiden analyysi tietyltä alueelta ja tiedon tuottaminen lähestyvän investointipäätöksen tueksi.

BI-projektit

Jotta Business Intelligence tuottaisi aitoa arvoa, projekti- ja toimitusmallin tulee olla suunniteltu nimenomaan BI:n tarpeisiin. Enfon asiantuntijoilla on laaja kokemus BI-projekteista ja testattu metologia, joka vie yrityksesi läpi koko prosessin varmalla otteella.

Ensimmäinen vaihe sopivan ratkaisun kehittämisessä on asiakkaan antama tieto, jota saadaan tarvekartoituksesta ja olemassa olevasta dokumentaatiosta. Iteratiivinen workshop-mallinen metodologia tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden olla mukana prosessissa heti alkuvaiheesta aina BI-ratkaisun hyväksymiseen asti. Kustannustehokkaan Enfon ratkaisusta tekee sen valmis rakenne, joka taipuu projektin räätälöintiin asiakkaan tarpeen mukaan.

Parhainkin ratkaisu tuo arvoa vain, jos sitä käytetään. Enfo työskentelee tiiviisti yrityksesi työntekijöiden kanssa, jotta toivotut kohderyhmät saavat tarvittavan tiedon ja koulutuksen ja aidosti hyötyvät BI-ratkaisun tarjoamasta tuesta päätöksentekoon.

Enfon ketterä projektimalli takaa tasa- ja korkealaatuiset toimitukset ja jatkuvan asiantuntijanäkemyksen projektin alusta loppuun. Asiakkaamme ovat saaneet tästä metodista suurta hyötyä:

”Enfon ketterä projektimetodi mahdollisti heidän konsulttiensa erittäin tehokkaan työskentelyn ja meille toimitettiin nopeaa ja korkealaatuista tietoa, mikä on ollut ehtona Dustinin jatkuvalle kasvulle.”

Anders Lundsten, Nordic IT Director, Dustin

BI-sovellusten hallinta

Onko BI:stä tulossa entistä liiketoimintakriittisempi työkalu yrityksessäsi? Aikaisemmin BI tarjosi lisäapua, mutta tänä päivänä mikään yritys ei enää pärjää ilman sitä. Tarve luotettavalle ja ennustettavalle BI-alustalle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

BI-sovellusten hallinta auttaa yritystäsi kehittämään olemassa olevia BI-ratkaisuja ja ottamaan käyttöön myös uusia. Enfo tarjoaa eritasoista sovellusten hallintaa riippuen asiakkaan toivomasta luotettavuustasosta tai käytettävissä olevista asiakkaan omista BI-resursseista. Räätälöimme tuen tarpeesi mukaan – voimme olla apuna ongelmatilanteissa tai ottaa kokonaisvastuun ja proektiivisesti kehittää koko BI-alustaasi. Sovellusten hallintaan erikoistunut, BI-asiantuntijoista koostuva service deskimme takaa sen, että sinulla on aina pääsy tarvitsemaasi osaamiseen ja korkeatasoiseen palveluun.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet