364

Tietovarastointi nostaa liiketoimintasi seuraavalle tasolle

Data Warehousing

Investointi Business Intelligence -alustaan kannattaa tänä päivänä ja se on ennen kaikkea tulevaisuuteen tähtäävä päätös. Hyvin rakennettu tietovarasto pystyy tarjoamaan suurta hyötyä. Sen tarkoitus on koota, jäsentää, yhdenmukaistaa ja varastoida tietoa organisaatiosi eri järjestelmistä ja auttaa tekemään parempia päätöksiä.

Tehokkaan BI-ratkaisun rakentaminen vaatii tietovarastoinnin teknologian yhdistämistä tarkasti harkittuihin termimääritelmiin ja korkealaatuiseen tietoon. Me Enfolla kutsumme tätä nimellä Information Warehouse.

Moderni tietovarastointi koostuu useista komponenteista ja voidaan suunnitella useilla eri tavoilla. Järjestelmän täytyy mahdollisesti palvella useita eri käyttäjärooleja. Se voidaan rakentaa pilveen tai on-premises-ratkaisuna ja siltä voidaan vaatia reaaliaikaisuutta. Kun lähdemme suunnittelemaan tietovarastoa, yrityksesi tarpeiden ymmärtäminen on ratkaisevaa.

Menestyksekkäät tietovarastointiprojekti jo usean vuoden ajalta antavat meille Enfolla pohjan auttaa yritystäsi rakentamaan tietovarasto, joka sopii juuri tarpeeseesi. Enfo työskentelee alan johtavien teknologiakumppaneiden kanssa, jotta voimme vastata jatkuvasti muuttuviin modernin tietovarastoinnin haasteisiin. Selkeärakenteinen tietovarasto osoittaa käytännössä arvonsa, kun hyvien analytiikkasovellusten rakentaminen helpottuu ja saat nopeita ja osuvia raportteja liiketoiminnastasi ja sen kaikilta alueilta.


Tietovarastoinnin parhaita käytäntöjä

Testattu metodologia tarkoittaa, että emme aloita tietovarastointiprojektia tyhjästä. Enfo tarjoaa Baseline BI -kehikon, joka pohjautuu laajaan tietopääomaan Business Intelligence –ratkaisuista ja tietovarastointiarkkitehtuurista. Baseline BI sisältää suositukset parhaista käytännöistä pohjautuen suureen määrään tehtyjä projekteja ja lisäksi tarjoaa tietoa tietomallintamisesta, virhehallinnasta, kirjautumisesta, dataintegraatioista ja nimeämisstandardeista.

Juuri sinun yrityksellesi oikean arkkitehtuurin rakentaminen koetellulla kehikolla tekee tuki- ja ylläpitotoimista helpompia. Tuloksena kustannukset ovat alhaisemmat ja samalla tietovarasto tarjoaa liiketoiminnallesi merkittävää pitkän aikavälin hyötyä.

TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme
TUTUSTU mitä me osaamme ja teemme

Close

Osaamisalueet